Co se po nás chce ve všech omezujících situacích?

Jedna žena na individuálce si poskytla odpovědi, které mě inspirovaly k sepsání tohoto článku.

Mluvila o vztazích, že se pořád jakoby točí v kruhu. Popisovala, jak nový partneři vykazují dříve či později podobné prvky, kvůli kterým skončil předchozí vztah. Oproti dřívější době si však nyní již uvědomuje, že je to o ní, že nemůže řešit ty muže, ale sebe a že uvnitř ní je něco neuzdraveného, nepřijatého, co se prostřednictvím těch projevů mužů hlásí o pozornost.

Po navození pocitu bezpečí se se světelnou bytostí, která byla po ten čas její průvodce, ocitla v lese. V tom lese byl v dáli vidět pomníček. Byla průvodcem vybízena, ať jde k němu. Jakmile k němu došla, uviděla, že v tom pomníčku je z jedné strany mříž a v ní uvězněn zlatý ptáček. Přesněji řečeno, ten ptáček se cítil uvězněný, v bezvýchodné situaci. Byl přesvědčen, že nic nemůže, že nemůže vzlétnout. Po chvíli si však všimla, že ta mříž není zamčená, že je dokonce pootevřená.

Podívala se nechápavě na průvodce a on jí na její nevyslovenou otázku odpověděl něco ve smyslu, že ten ptáček z té klece neulítne, jelikož věří, že je uvězněný. Až v momentě, kdy i přes toto své přesvědčení roztáhne křídla a rozhodne se uletět, až v tom okamžiku zjistí, že ve vězení po celou dobu nebyl a že nic mu nebránilo kdykoli vzlétnout. Bránil si pouze on sám svým nastavením, svým smýšlením o té situaci, ve které se nacházel.

Té ženě náhle došlo, že to je „recept“ na všechny její situace, kde se cítí uvězněná a zacyklená. Průvodcem jí bylo doplněno, že ve všech situacích, kde se cítí uvězněná se čeká, až se rozhodne jakoby omezená nebyla. Stejně jako to udělal ten ptáček, který i přes své přesvědčení, že je uvězněný, roztáhl křídla k letu a chtěl letět. A stejně jako u toho ptáčka, kterému se náhle mříže rozplynuly před očima, i u nás všech se rozplynou všechny naše překážky.

Průvodce doplnil, že to však musí udělat, a ty křídla obrazně roztáhnout a rozhodnout se letět, právě v tom čase, kdy současně věří, že je ve vězení a žádné okolnosti, které vidí, nevypovídají nic o tom, že by to bylo jinak. Jakoby se rozhodnout pro něco, co se jí zdá nemožné, a rozhodnout se pro to právě v tom čase, kdy se jí to zdá nemožné. Jenže nemožné se jí to zdá z důvodu svého nastavení, smýšlení o té věci. A právě tím rozhodnutím ona to nastavení zboří a až po tom rozhodnutí zjistí, že to vězení byla iluze, které jen uvěřila do takové míry, že ji považovala za skutečnost a neměnný stav.

Toto poznání měla pak v průběhu individuálky zkusit aplikovat na sobě. Byla průvodcem zavedena do jedné části lesa, kde v dáli viděla oslnivé světlo. Ona tak moc chtěla k tomu světlu. Průvodce ji však řekl, že k němu musí jít sama. Zpočátku nechtěla, cesta byla úzká a bála se. Chvilku jej přemlouvala, ale on neoblomně trval na svém. Jen jí připomněl toho ptáčka a tu klec, a že ta cesta za tím světlem je pro ni to samé a že ať zkusí aplikovat to, co se naučila od toho ptáčka. Ujistil ji, že když ho přivolá, přijde, ale že se na tu cestu musí vydat sama.

Žena se tedy rozhodla se na tu cestu za tím světlem v tom lese vydat. Ale rozhodla se, že půjde rychle. Pořád se totiž bála, ale rozhodla se jít. Sotva vyšla, před ní na cestě se rozprostřela propast, přes kterou byla položena taková chatrná lávka. Přejít přes ni byla jediná možná cesta. Jakmile uviděla tu propast a tu chatrnou lávku, okamžitě se jí ten strach zintenzivnil. Po chvilce váhání se rozhodla přejít. Už při prvních krocích po té lávce se cítila líp. Byť musela našlapovat velmi opatrně, cítila se líp. Jakmile přešla, ohromně se jí na jejím fyzickém těle ulevilo a světlo bylo nadosah. Vstoupila do něj a popisovala, že je to zvláštní.

Ten pocit, který tam cítila, nebyl podobný ničemu, co doteď zažila. Tvrdila, že nejblíž je to pocitu radosti, volnosti a svobody, když byla malá holka, která bezstarostně běhala venku a hrála si. Ale i tak to je slabý odvar štěstí a radosti, který prožívá v tom světle.

V průběhu toho, jak se koupala v tom krásném pocitu, k ní přistoupil průvodce a pověděl jí, že toto je život.

Toto jeho prohlášení ona doplnila tak, že toto je přesně ten pocit, jak by se měla ona a každý člověk v životě cítit. A tomuto prožívání se nevědomě bráníme tím, že se sami vězníme ve vnějších okolnostech. Přesněji, že vnější okolnosti našeho života nás ovládnou a my se s nimi ztotožníme. Tyto krásné pocity se má zmíněná žena a my všichni naučit prožívat v celém svém životě, a to bez ohledu na okolnosti.

Dále průvodce doplnil, že díky tomuto prožívání si změní vyzařování a stane se světlem, které bude přitahovat tomu odpovídající situace a lidi a řešení všech jejích dle mysli neřešitelných situací, ve kterých má pocit, že je ve vězení.

A navíc toto její vyzařování na nevědomé rovině zasáhne i lidi kolem ní a ona takto nepřímo bude prosvětlovat a posilovat lidi ve svém okolí.

Ta odpověď toho průvodce, že ty krásné pocity, které v tom světle cítí, že to je život …, je velmi silné poselství, které si žena pro svoji vlastní cestu zprostředkovala a současně se tím stala jedním ze zprostředkovatelů tohoto poselství pro nás všechny.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc