Poděkování

Milovaní lidé,

další krásný rok je téměř za námi. Pro mě byl velmi náročný, avšak právě tím i velmi štědrý. Vše má rub i líc :-)

Situace, které jsem prožívala, a které mě velmi rozrušovaly, se oproti dřívějším letům netýkaly základních životních podmínek jako osobní a rodinný život, pracovní směřování. Naopak, tam jsem nacházela podporu a zázemí. Jednalo se o jednorázové situace (zdánlivě nikam nezapadající, zdánlivě nahodilé a nesouvisející). Ty všechny mě však umožnily setkat se se svými velmi hlubokými zraněními, na které uzrál čas k uzdravení.

V tomto roce jsem byla vystavena tváří v tvář svým velkým strachům, které se mi v mém životě do té doby v různých situacích ukazovaly jen zlehka. A i tak to byla setkání úplně jinak bolestivá než jakákoliv jiná. Více se o tom nejspíš rozepíši v následujícím článku, ve kterém se ve zkratce ohlédnu za téměř uplynulým rokem 2018.

Proč vám o tom nyní píši.

Dostává se mi od vás mnoho nejrůznějších poděkování, projevů vděčnosti za to, co dělám. Děkuji vám, moc si toho vážím! Ač ne na všechny vždy odpovím, přečtu si vše.

Občas pociťuji, že mě někteří z vás stavíte na jakýsi svůj osobní piedestal, že mě považujete za něco osvíceného, k čemu vy vzhlížíte. A o tom se chci v krátkosti rozepsat.

Já nejsem mimo to, já jsem v tom, ve víru toho stejně jako vy a smýká to se mnou stejně jako s vámi. Mé psaní článků a knih je vlastně má vlastní terapie, moje vlastní podpora na mé cestě k sobě. Mám spoustu nepřijatých strachů a ty se mi v životě různými způsoby zvědomují, abych je uviděla a konečně přijala, stejně jako tomu je u vás. Jen já o tom píšu. Vám na vaší cestě velkého přijetí všech svých částí zase pomáhá malování, tancování, pečení dortů, propagace zdravé stravy, zahradničení, péče o domácího mazlíčka, nebo fňukání v koutě a sebelítost nebo jiné. I to fňukání a sebelítost je v pořádku. Zatím vám poskytuje větší bezpečí než vyjití do své větší síly. Je to podpora z určité roviny vědomí. Avšak i z této roviny se jednou přesunete do jiné, hlubší, a vy budete léčit svá neodpuštěná zranění z hlubší roviny a vědoměji a více přijímat své strachy.

Chtěla bych vám moc poděkovat za všechnu tu vaši podporu na mé cestě k sobě. V tom velkolepém procesu, který se nyní na Zemi děje, a dotýká se nás všech, ať si to uvědomujeme nebo ne, jsme všichni spolu. Jsem na nás moc pyšná a jsem moc vděčná, že tu můžu s vámi být a psát ty články a knihy a že vy jim věnujete svůj drahý čas a čtete je. Je mi velkou ctí, že některým mohu individuálně ukázat, co jsem v bodě, kde se nyní nacházejí, udělala já, a kam mě to zavedlo a pomoct projít určitou fází cesty třeba i rychleji, s méně slepými uličkami a třeba i méně bolestně. Jsem moc vděčná, že některým z vás se na individuálkách daří (máte odvahu) vejít do té své knihovny všech svých dávných, pradávných zkušeností a že já jako vrátný vám k ní můžu otevřít dveře a provázet vás. Moc si toho vážím.

Před několika lety se mi začalo dít, že dotyčný povídá o něčem, co ho trápí, co „škaredého“ se mu děje a já se uvnitř a podle reakcí dotyčných často i navenek usmívám. Vedle toho, co aktuálně ve svém těle prožívá, já vnímám ten dar, který mu ta nepříjemnost, ten nezdar nese. Vnímám, kým se díky tomu stane. Cítím tu jeho velkolepost, do které se ještě více otevře, a to právě díky dané situaci. A mám ohromnou radost za něj. Vše je darem! A nic není jen takové, jaké to vidíme očima. Vše má své podhoubí. Ta podhoubí jsou rozličná, ale buďme si jisti, že jsou pro nás z toho hlubšího pohledu vždy požehnáním.

Nikoho a nic (včetně chování jiných) nepovyšujme a neponižujme. Nikdo není lepší než jiný. Nikdo nežije více zdařilý život než jiný. Život, který každý z nás žijeme, je určité jedinečné spektrum zkušeností a prožitků, kterým přispíváme jako jedinečným dílkem do kolektivního vědomí. Bez tohoto našeho dílku by v kolektivním vědomí něco nenahraditelného chybělo.

Buďte vděční za všechno to, co žijete a užijte si to. Užijte si vše, jak ty krásné chvilky, tak i ty bolavé. Váš život nic neříká o tom, kdo jste. Ať váš život vypadá jakkoliv, vy všichni jste velkolepý! Vy jako velkolepý máte tu čest tady na Zemi odžít jeden jedinečný dílek do skládanky. Užijte si to!

Kéž se nám všem daří v těch nepříjemných chvílích pociťovat co nejčastěji vděčnost, že se to děje, tu vděčnost za život, který žijeme, to odhodlání a ohromnou chuť to tady žít, se kterou jsme sem všichni v ohromné pokoře a vděčnosti šli.

S láskou

Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc