Když máme strach, že naší volbou promarníme jinou příležitost

Měla jsem sezení s jednou ženou. Ta žena povídala o tom, jak jí nebaví práce, jak by ráda odešla, ale neví, kam by šla. Dle jejich slov už měla být jinde a je na sebe naštvaná, že se nedokáže pohnout. Ví, že potřebuje něco změnit, někudy se vydat, ale neví kudy.

Po navození pocitu bezpečí jsem ji pobídla, ať se na to zeptá sama sebe. Ať se sama poprosí o podporu, o nějaký návod, směr, radu.

Záhy se ocitla v podmořském světě. Byla pod vodou, ale nepotřebovala žádné potápěcí přístroje. Bylo to pro ni tak přirozené jako pobývat na souši. Vedle ní se objevila velryba. Byla velmi překvapena, jelikož velryba je prý odmalička její oblíbené zvíře. Cítila se s ní v bezpečí. Zeptala se tedy velryby, jestli ona by jí mohla nějak pomoci, poradit ohledně směru, cesty kudy se vydat ve svém životě. Velryba jakoby pokývla a pobídla ji, ať se rozhlédne v tom podmořském světě.

Žena se rozhlédla a byla z toho zmatená. Tolik možností, kam se podívat. Jak chtěla vidět vše, neviděla nic. Ta žena zmínila, že stejně jako ve svém životě ani zde v podmořském světě neví, kam se má podívat dřív, jakým směrem bude pro ni nejlepší se podívat. Ani zde pod mořem nechce nic promeškat, chce se dívat tím správným směrem, chce vše vidět a je z toho nervózní, aby jí nic neuniklo. Ta zmíněná žena si uvědomila, že po pobídce té velryby ona cítí ty samé nepříjemné emoce, jaké cítí ve svém životě. Ten strach, aby nic nepromeškala, aby se vydala správným směrem, aby došla k cíli.

Pak náhle v té vodě uviděla světlo a z toho světla se přiřítilo několik podmořských hvězdic. Ona upřela zrak na ně. Viděla je detailně a byla tím plně pohlcena. V tu chvíli vůbec nevnímala, že okolo se mohou dít další zajímavé věci, které díky tomu promarnila vidět.  

Pak se najednou zarazila a rozzářila současně. A s takovým udiveným štěstím v hlase pronesla, že to celé chápe. Pobídla jsem ji, ať je konkrétnější, ať zkusí slovy popsat, co pro sebe pochopila. Ta žena pověděla, že ty hvězdice, které se náhle před jejím zrakem objevily, jí názorně ukázaly, jak má postupovat ve svém životě. A sice, má být plně v přítomnosti toho, co ji upoutá, aniž by u toho přemýšlela, co díky tomu neuvidí, propásne. To, na co se zaměří v plné přítomnosti (bdělosti), uvidí do sebemenších detailů a ve výsledku si to užije. Prožije si tím plně ten okamžik a podobně další okamžik. A její život tak bude plný plně prožitých chvil po sobě jdoucích.

Došlo jí, že má uvnitř sebe uchovávat své sny a přání. Avšak poté je má pustit a sledovat, co ji upoutá v každém jednotlivém okamžiku. Co ji takto v každé jednotlivé chvíli upoutá, je tím, co v daném okamžiku si chce plně prožít, co si potřebuje plně prožít, aby co nejpřímější cestou došla ke splnění svého snu. I když ten splněný sen bude nejspíš vypadat jinak, než si ho představovala. Ten splněný sen totiž nespočívá v tom, že se nám nutně splní to, u čeho ve své představě cítíme to štěstí a naplnění. Splněný sen znamená, že se ve svém životě budeme cítit přesně tak jako v té naší představě, ať už to zapříčiní cokoliv výjimečného nebo naprosto všedního.

Došlo jí, že tím, jak lpěla na tom cíli a snažila se vymyslet, jak nejlépe k němu dojít, že se tím vlastně od něj vzdalovala. Jelikož jí tím zaměřením na něco v dáli unikala ta cesta k tomu, ten každý jednotlivý krok. Uvědomila si, že každý jednotlivý krok je stejně tak důležitý jako ten cíl, že každý ten jednotlivý krok, každý ten jednotlivý prožitek tady a teď je tím jediným, co má a tím nezbytným dílkem k tomu cíli. A ta hojnost v jejím životě, ten pocit štěstí a naplnění jsou právě skryty nikoliv v tom AŽ …, ale přímo tady a teď v tom každém jednotlivém okamžiku.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost domluvit se na INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ zde

 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc