Jak si ovlivňujeme svoji fyzickou realitu

Chtěla bych se s vámi podělit o jeden příběh. A na něm ukázat, jakou moc mají naše myšlenky, naše prožívání, naše zaměření pozornosti.

Před časem jsem měla individuálku s jednou ženou. Ta žena řešila vztah se svojí sestrou. Dlouhá léta se k vůli jedné neshodě nebavily. Bylo tam spoustu nevyřčeného, nedořešeného, výčitky a zloba. Jakmile se během sezení zmíněná žena navedla na toto téma, bylo vidět, že s tím má spojenou bolest a že jí stav, v jakém je její vztah se sestrou, není jedno a že ona sama si v této oblasti potřebuje něco dořešit.

Napadlo mě, že jí povím o tom, co dělám já, když si potřebuji s někým něco vyříkat, omluvit se, něco dovysvětlit, avšak nemám zatím sílu to udělat tváří v tvář nebo to z jakéhokoliv důvodu není fyzicky možné. Řekla jsem jí, že v těchto situacích někdy postupuji u sebe tak, že si udělám pohodlí, a když mám náladu, představím si sebe a toho dotyčného jen tak naproti sobě.

Pokud je ta představa snesitelná, pak v té představě povím vše, co bych chtěla říct, reaguji tak, jak bych ráda reagovala. No a jen sleduji reakci dané osoby, aniž bych do toho jakkoliv zasahovala. Toto za určitý čas opakuji, pokud to tak cítím, a pozoruji, že s tím mým projevem ve vztahu k tomu dotyčnému mám stále menší problém. Již necítím tolik sevření v oblasti břicha a jednám více s pochopením. I reakce druhé osoby v té představě je postupně jiná - více vlídnější, více chápající, více láskyplná. Až to mnohdy skončí tak, že se v té představě obejmeme a společně pláčeme. Ne však z utrpení, ale z radosti a vděčnosti, z prozření, že to vše zlé byla v jiné rovině vnímání iluze a že se nám podařilo to uvidět a prožít tu lásku mezi námi. No a pak dříve či později je tato odvedená práce na sobě, toto odpuštění, zřejmé ve hmotě.  Ať už ve vztahu k té osobě nebo ve vazbě s jinými lidmi a situacemi, kteří byli na tuto moji neodpuštěnou bolest navázáni, aniž by to bylo navenek zřejmé.

Po ukončení sezení se odehrálo následující. Do hodiny od skončení individuálky já odpovídala sms zprávou své setře na jednu její sms. Ta má odpověď zněla: „Ok, došlo mi to“. Tou odpovědí jsem reagovala na sms své setry, ve které se omlouvala a současně vysvětlovala, že mi přes den nezvedla telefon, jelikož byla na pracovních jednáních. Z toho důvodu moje reakce: „Ok, došlo mi to“.

Vzápětí mi přišla sms zpráva jako reakce na moji sms zprávu a z ní bylo zřejmé, že jsem tu zprávu neposlala sestře, ale někomu jinému. K mému velkému překvapení jsem ji omylem poslala ženě, se kterou jsem měla individuálku, jejíž číslo jsem měla pro operativní domluvu ohledně změny termínu individuálky uložené. Následující sms zprávou jsem se omluvila ve znění: „Odpovídala jsem sestře, promiňte“.

Myslela jsem, že tím je celé nedorozumění vysvětlené. Avšak, ne tak docela. Ten příběh měl pokračování. Ta žena mi pak k mému velkému překvapení pár minut po té naší sms konverzaci napsala mail. V tom mailu stálo, že „se setkala“ se svojí sestrou, jak jsem o tom povídala na individuálce, a ihned po tom proběhlém setkání v její představě šla na její počest zapálit svíčku. V tu sekundu, co zapálila svíčku, přišla ode mě ta omylem zaslaná sms zpráva, kde stálo: „Ok, došlo mi to“. A ještě ke všemu i u mě šlo o sestru.

Ihned tuto situaci pro sebe pochopila tak, že ji tento „náhodný omyl“ měl utvrdit v tom, že její sestra obdržela vše, co ji takto v představě povídala a že jí byl dán dar tohoto potvrzení. Byť v té fyzické realitě se ve skutečnosti odehrálo to, že já nevědomě zaměnila telefonní číslo a sms adresovanou mé sestře poslala této ženě. A ještě ke všemu tu větu: „Ok, došlo mi to“ jsem psala ve zcela jiném významu, než v jakém byl použit jako informace pro zmíněnou ženu. Zatímco já tou sms zprávou chtěla své sestře sdělit, že mi došlo, že když se ji nemohu dovolat má práci a nemůže mi to zvednout, pro zmíněnou ženu měla stejná věta informaci zcela jinou. Byla pro ni potvrzením od její sestry, že ten rozhovor, který s ní měla ve své představě před chvílí, se skutečně v jiné rovině vědomí odehrál a že vše, co jí pověděla, v sobě má její sestra uloženo a rovněž v jiné úrovni vědomí prožito.

Na tomto příběhu jsem vám chtěla názorně ukázat jak naše práce na sobě, jak naše prožívání, naše myšlenky, představy ovlivňují naši fyzickou realitu. Jak veškerou práci, kterou odvedeme na sobě uvnitř sebe, všechna ta naše odpuštění, vnitřní smíření jsou následně dříve či později zhmotňována v naší fyzické realitě. A že tato fyzická rovina našeho bytí je jen jednou z rovin naší existence. A to prožité v představě je stejně tak skutečné jako to, co prožíváme ve svém viditelném životě.

To je i důvod, proč se nám změní podmínky v životě, když změníme nahlížení na něco, když změníme něco uvnitř sebe. To je důvod, proč jakékoliv změně v našem životě předchází změna uvnitř nás. Jelikož z jemnohmotnějších rovin (z nehmotných) se rodí vše hmotné. Cokoliv se projeví ve hmotě, v našem očima viditelném světě, to se nejdříve vytvořilo v nehmotné rovině.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc