To trvalé vzniká samo, bez nátlaku

To trvalé vzniká samo, plynule, postupně, zcela přirozeně, bez nátlaku či jiné formy manipulace. Vzniká to totiž z nás skutečných. Proto nám to poskytuje trvalý pocit štěstí a naplnění. Tento uspokojující pocit nám však nezabezpečuje to, co takto samovolně a nenuceně vzniká, ale to naše vnitřní vědění, že je to z nás. Ten pocit, že víme (cítíme), že to, čeho jsme součástí, jde z nás skutečných, je zdroj toho blaženého pocitu v těle. Ten skutečný pocit bezpečí lze totiž nalézt jen uvnitř sebe, nikoliv vně. To skutečné bezpečí nám totiž poskytuje naše vnitřní žena, my sami. Čím více cítíme bezpečí, ať jsme kdekoliv, ať se děje cokoliv, tím více přijímáme svůj život a více mu důvěřujeme. A tím více nám to bezpečí pak přichází i vně, a to prostřednictvím lidí, situací, atd.

Naopak to, co vzniká nátlakem, výčitkami či jinou přímou či nepřímou manipulací nebo jakýmkoliv jiným projevem strachu, je dočasné. Je to jen lekce, díky které máme dojít k tomu, že vynucováním, nátlakem či jinou formou manipulace stejně nic skutečného nezískáme.

A buď nám to není dáno a čeká se, až nám to dojde a my se pustíme toho lpění a začneme si konečně všímat toho všeho jiného, co máme a s tím pracovat, nebo nám to, co chceme, je poskytnuto. Pokud nám je však poskytnuto něco, co jsme chtěli ze strachu, a co jsme získali vynucováním či jinou formou manipulace, pak jen proto, aby nám v přítomnosti toho, co jsme chtěli, došlo, že nám to neposkytlo to naplnění, co jsme od toho očekávali.

Ať už marně čekáme na splnění toho, k čemu se upínáme, nebo to vytoužené pod vlivem tohoto svého tlaku dostaneme, je to obojí lekce. Díky ní máme dojít k větší pokoře k životu, ke všemu, co se nám děje, a být bdělejší všude tam, kde lpíme, kde si něco vynucujeme. I když to totiž tímto způsobem dostaneme, nedá nám to tu lásku, ten pocit bezpečí, jistoty, které od toho očekáváme.

Uvedu příklady z běžného života.

Žena chce dítě. Ačkoliv si s partnerem nerozumí, „otravuje“ ho o dítě. Partnera vystřídá jiným za účelem, aby byla matkou. Nebo za účelem mít dítě hledá muže, jelikož dítě bez muže mít nemůže. Najde muže a třeba je jí dáno a ona přivede na svět miminko. Ovšem, tady bylo dáno něco, na čem bylo v době, kdy to bylo dopřáno, lpěno. Z mého pohledu to bude lekce a zmíněné miminko dané ženě nedá ten pocit naplnění, a pokud, tak na chvilku.

Jakmile si dítě začne hrát samo a odpadne potřeba celodenní péče, tato žena často začne pociťovat vyprahlost. Výsledkem je, že si to své vytoužené dítě ani neužije. Jelikož ona ve skutečnosti nechtěla dítě, ale pocit, že je normální, že má uspořádaný život, že je potřebná, k něčemu, atd. Samozřejmě i muž, který je do tohoto vztahu přitáhnut, do něj vstupuje rovněž s nečistými úmysly. Stejné přitahuje stejné (zákon rovnováhy).

Ty nečisté úmysly toho muže, stejně jako zmíněné ženy vůbec nemusí být vědomé. Například muž pochází z rodiny, kde vlivem událostí se necítí jako doma a chce co nejdříve svoji vlastní rodinu, svůj vlastní domov. Za jeho potřebou mít ženu a děti se hlouběji skrývá pravdivější důvod, a sice potřeba domova, bezpečí. A hledá ho vně, jelikož ho ještě nenašel uvnitř sebe. Jeho vnitřní žena, která ten vnitřní pocit domova a bezpečí zabezpečuje, nemá uvnitř něj zatím příliš velké slovo. A tak tento muž je přitáhnut ke zmíněné ženě, která hledá muže, aby s ní zplodil děti. Protože pro ni zase mít děti představuje ten pocit bezpečí.

Tak se i stane. Přivedou na svět dítě a ta žena, která je tolik chtěla, si s ním nedokáže pořádně vyhrát, není plně přítomná, uvnitř sebe nepociťuje tu vděčnost, že jí bylo dáno s tím malým človíčkem trávit čas a být si na blízku. Ona ten čas úplně promrhá. A mezitím se cítí stále méně naplněná. Ten pocit naplnění, který cítila při informaci, že je těhotná, a po narození postupně vyprchává. Pročpak? Protože na dítěti lpěla. Ono mělo být zdrojem jejího pocitu naplnění. To dítě je pro ni lekce, a nikoliv trvalý pocit naplnění. Jelikož pocit trvalého štěstí a bezpečí je v nás, a nikoliv vně. A zmíněný muž? U něj to probíhá podobně.

Oba jsou zmatení. Začínají kolem sebe kopat a rozhlížet se, co vnějšího by jim tedy ten pocit bezpečí, lásky, pozornosti zajistilo. Zlom a velký krok ve směru trvalejšího pocitu naplnění nastává ve chvíli, kdy místo hledání vně si tu péči, pozornost a lásku začnou poskytovat sami. Pak uvnitř nich postupně začnou cítit bezpečí, pocit vycházející s ohromné hloubky jich samotných. Jejich vnitřní žena se začne probouzet a sílit. Proto ten pocit bezpečí nepocházející z vnějších podmínek. A pak se začnou dít vnější změny.

Nebývá to tak, že se takto vnitřně posunou současně oba partneři. Většinou jeden z nich. A ten druhý to buď dorovná záhy, nebo nikoliv. V každém případě tím, jak jeden z nich či oba posílí (začnou cítit bezpečí, domov uvnitř nich samých), zešedne pro ně vše vnější, na čem z důvodu pocitu bezpečí lpěli. Najednou jim to dané vně již neposkytuje to bezpečí. Tím jejich pocit vyprahlosti často zesílí, jelikož si uvědomují, že již ztratili tu vnější schovku, a začínají tušit, že budou se muset opřít o to neviditelné bezpečí uvnitř sebe, o svoji sílu.

To skutečné nám nikdy nemůže být dáno jako důsledek našeho nátlaku, výčitek či jiné formy manipulace. Jelikož to skutečné vychází z nás skutečných a my všichni jsme ve skutečnosti láska. Proto to skutečné přichází zcela přirozeně, jakoby samo a zcela svobodně.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc