Jak přinutit svého manžela, aby se postavil své matce

Nedávno se mě ptala jedna žena na to, jak přinutit svého manžela, aby se postavil své matce.

Zeptala jsem se jí, proč po manželovi chce, aby se postavil matce. To, jak to on má se svojí matkou, jaká závislost mezi nimi panuje, je jeho příběh, který si žije, za který nese odpovědnost a který tu má postupně uzdravit. Avšak do toho jí nic není. Ona ho řešit nemůže a ve skutečnosti ho za něj ani vyřešit nemůže a manipulativními nátlaky se stejně nedobere výsledku, který by ráda. Když se dotyčný vůči své matce vymezí, aby vyhověl své ženě, a nikoliv ze svého přesvědčení, odstraní mezi nimi závislost jen na oko, ze strachu a krátkodobě, a nikoliv trvale jako výsledek jeho vnitřního uvědomění, jeho vnitřního posunu.

Spíše se daná žena má zeptat sama sebe, proč chce kohokoliv k něčemu přímo či nepřímo nutit, tlačit (manipulovat). I kdyby byl vztah mezi jejím mužem a jeho matkou nezdravý, závislý (nesvobodný), je to věc těch dvou, je to jejich příběh, který mohou uzavřít, zharmonizovat jen oni dva, a to změnou jejich vnitřního nastavení, nebo vnitřní změnou alespoň jednoho z nich. Avšak to, že ten vztah jejího manžela a jeho matky zmíněnou ženu rozrušuje, je známkou toho, že příběh jejího manžela a jeho matky jí aktivuje její vlastní neuzdravený příběh. Ten může, avšak vůbec nemusí souviset s jejich příběhem.

Zmíněná žena tak nemá řešit vztah svého manžela a jeho matky, tím ve skutečnosti utíká od sebe. Řešením jiných se nevědomě snažíme vyhnout setkání se svými stinnými částmi a připuštění si, že v tom daném tématu nějaké máme.

Zmíněná žena se má obrátit k sobě, uvědomit si a přijmout, že za její rozrušení nikdo jiný nemůže, že je to její příběh na zpracování. Toto uvědomění a prožití je prvním krokem k odpuštění nějaké, třeba i velmi dávné bolesti, která se jí vztahem mezi jejím manželem a jeho matkou připomněla.

Ať je to sebe víc nepříjemné a zmíněná žena netuší, co pozitivního se pro ni v té situaci nachází, postupně se má opřít o víru, že na té situaci něco pozitivního pro ni je, byť to zatím není zjevné. Jelikož vše v životě na Zemi má rub a líc. A tam, kde vidíme jen rub, tam máme dosud neosvobozená omezení a čeká se na to, až v těch situacích alespoň na okamžiky pocítíme světlou stránku toho. Tím se postupně otevřeme poznání, informacím o nás samých, které nám ta nepříjemná situace nesla, tím se otevřeme darům té situace. Budeme vědět, co nám ta situace sděluje o nás, více poznáme sebe, své stinné stránky a budeme mít tak možnost ty stinné stránky přijmout a kultivovat je, dostat je do rovnováhy.

Prozřením té ženy v té nepříjemné situaci, kdy v ní spatří informací o ní samé, se ta žena tím prožitkem nenávratně změní a ona už nebude moci jednat tak, jak jednala a bude zcela přirozeně jednat v dané nepříjemné situaci více z lásky a pochopením k sobě a jiným. Jasně uvidí své opakované chování, kdy jednala na úkor sebe či jiných. Mohou to být a často i budou chování navenek zcela odlišná od chování tchýně či manžela, avšak ta žena bez sebemenších pochybností pocítí, že vztah jejího manžela a tchýně jí ukazuje, byť třeba o mnoho intenzivněji, nějaké prvky, které v sobě chová sama a které jsou možná obsaženy v jejím chování k sobě samé či jiným lidem. A možná jsou jí ty prvky ukázány na tom vztahu jejího manžela a tchýně velmi intenzivně, aby si jich všimla a začala je přijímat a následně přeměňovat tak, aby zhmotňovaly její sílu a nikoliv strach.

Tím se velmi promění podmínky, ve kterých žije, a to ve všech možných oblastech. A vedle toho, nezdravý vztah jejího manžela a jeho matky ji již nebude nikterak rozrušovat. A ona jasně pocítí, co jí vyhovuje a co nikoliv a bude se s klidem uvnitř sebe v těch situacích stavět za sebe, avšak s respektem k nim. Možná si místo otázky: „Proč mám tchýni, která je tak hrozná, tak manipulativní, direktivní?“ bude pokládat jinou: „Jak tchýni a manželovi můžu pomoci, aby posílili, aby vzrostla jejich sebeúcta a jeden či oba již nepotřebovali hrát ty hry, bojovat o energii mezi sebou nebo s jinými?“

V těch situacích, kdy se nezdravá vazba jejího muže a jeho matky projeví, ta žena zůstane uvnitř klidná, ve své síle a místo zloby a vzteku, které jí dříve pohlcovaly a za které dříve vinila tchýni a manžela, se uvnitř ní rozlije soucit. Jelikož vedle jejich jednání, ona bude cítit tu jejich neuzdravenou bolest, která je k onomu jednání nutí. A bude tu jejich bolest (nelásku k sobě samým) nyní cítit, jelikož ona šla možná v něčem podobnou cestou, jen je již dál a již se v těchto místech více přijala, více si odpustila. A bude jim chtít spíše pomoci, avšak již nikoliv na úkor sebe. Tak ta žena pozná, že tu bolest, kterou jí připomněla zmíněná vazba jejího manžela a tchýně, uzdravila, plně přijala a přeměnila tak ve svoji sílu, o kterou si zvýšila úctu k sobě samé.

 S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc