Vnitřní konflikt mezi harmonickým a klidným rodinným životem a touhou expandovat a realizovat se

Měla jsem sezení s jednou ženou. Ta žena mluvila o vztahu se svým partnerem. Povídala o tom, že jejich soužití je velice klidné. Ale prý na ní až moc. Ona by ráda cestovala, zažívala dobrodružství a partner na to moc není.

Pobídla jsem ji, ať se zeptá sama sebe, co je v dané chvíli o tom připravena vědět, jaké informace je ona nyní schopná k tomu tématu přijmout.

Zmíněná žena se náhle ocitla v přírodě, na mýtině stála taková skromná chaloupka. Chtěla vejít dovnitř, ale bylo zamčeno. A tak zaklepala. Otevřel muž a pobídl ji, ať jde dál. Cítila se očekávaná. V domku byla malá světnička a uprostřed ní byl stůl, kde seděla žena s dětmi. Muž si sedl ke stolu a nabídl jí, ať si sedne. Bylo pro ni nachystané místo u stolu. Právě večeřeli.

Žena se jich zeptala, jak tato návštěva u nich souvisí s tím, co řeší s partnerem. Nerozuměla tomu. Na to reagovala matka těch dětí. Několikrát se na nechápající ženu láskyplně podívala, pohladila ji po tváři a objala s dovětkem, že je všechno v pořádku, že to bude dobrý. Žena popisovala, že se tam cítí moc dobře, že tam vládne láska, taková harmonie a spokojenost. Prý je to taková velmi spokojená rodina. Až ji to dojalo a po tváři jí tekly slzy.

Zeptala se matky těch dětí, jestli oni pro ni mají nějakou informaci, jestli oni by ji mohli povědět něco, co jí muže pomoci se vztahem, který řeší. Ta máma ihned pokývala hlavou, vstala od stolu, chytla ženu za ruku a vedla ji ke dveřím, které se náhle objevily ve světnici. Zůstala stát před prahem a ženě pověděla, že dál už musí sama. Žena se trochu bála a chvíli váhala, jestli ty dveře má otevřít. V té chvíli jí na pomoc přiskočily děti, chytly ji za ruce, a aniž by se na cokoliv ptaly, táhly ji ven z těch dveří. Za dveřmi byla vyšlapaná cesta uprostřed přírody, která v dáli prudce zatáčela. K jejímu velkému překvapení za zatáčkou byl stavební jeřáb, který se tyčil nad kopcem, kde ona stála. Uvědomila si, že celou tu dobu šla rovinku po kopci a že dole se rozprostírá velkoměsto s množstvím výškových budov.

Z toho kopce vedla cesta dolů přímo do toho města. Sešla tedy dolů. Dle jejich slov v tom městě jakoby věděla kudy jít. Ihned se dívala po domech, jakoby hledala ten svůj. Procházela kolem krásného rozlehlého parku. Cítila, že pro ni představuje oázu klidu, že se tam může kdykoliv vrátit a odpočinout, ale že teď musí jít dál. Za parkem byla velká zdobená brána a za ní honosná stavba. Prý připomínala nějaký zámek. Jí došlo, že ten park patří k tomu zámku a že je paní toho rozlehlého obydlí.  Prošla nádvořím, nikde nikdo. Vešla do jedněch dveří a nechápala. Ta místnost byla naprosto prázdná. Nerozuměla tomu, proč v tak honosném sídle je tak prázdno: žádní lidé a prázdné místnosti. Sice honosný obal, ale uvnitř nic. Cítila se tam sama, bylo to pro ni velmi nevlídné prostředí oproti té chaloupce. Ta sice byla navenek zchátralá, ale uvnitř vládla vřelost, spokojenost a tuto atmosféru velice rychle nasála. Na rozdíl od toho honosného sídla, v té chaloupce se cítila milovaná, byť ani tam neměla stání a chtěla něco víc.

Žena se náhle rozzářila a vykřikla, že to celé chápe, že rozumí tomu, proč viděla to, co viděla. Dle jejich slov jí tím vším bylo řečeno, že se nemá zaměřovat na hrnutí vně, ať už je to majetek, zážitky, tituly atd., a namísto toho se má zaměřit na budování uvnitř sebe. Tedy, snažit se být vděčná za vše, co má. To, co jí není příjemné, s tím nebojovat, přijmout to a namísto toho se pak postarat maximálně, jak v podmínkách může o to, aby jí bylo hezky.

Zmíněná žena si s sebou do tohoto života vzala vnitřní konflikt, který tu má proměnit, přetransformovat. A sice konflikt mezi harmonickým spokojeným a klidným rodinným životem a její touhou expandovat, růst, realizovat se.

Ženě byl dán ohromný dar. Bylo ji umožněno prožít si, jaké to je vést skromný, ale za to rodinný spokojený život a jaké to je expandovat, mít rozsáhlé zkušenosti, majetek, zážitky, ale bez obsahu, jenom pro viditelný úspěch.

V té skromné chaloupce se cítila dobře, avšak napořád by takto žít nechtěla. Dříve či později by i v tomto láskyplném prostředí cítila nepohodlí a nesvobodu. A v tom rozlehlém chladném sídle teprve ne.

Řešení jejího vnitřního konfliktu, není volba jedné či druhé krajní možnosti. Stejně jako u každého z nás. Jelikož všichni jsme sem přišli s určitým vnitřním konfliktem, který tu máme proměnit. Volbou jedné z krajních možností by došlo k ponížení či povýšení jedné části naší osobnosti nad druhou. Touto cestou by vnitřní konflikt přetrvával a dříve či později bychom stejně byli nuceni svým jednáním dorovnat neuspokojenou druhou naší část, kterou jsme upozadili.

Proměna jakéhokoliv vnitřního konfliktu a naše osvobození z něj spočívá v posunu uvnitř nás, ve změně vnímání, v dozrání, v nově nabyté moudrosti. Osvobození z vnitřního konfliktu nebude ani jedna z krajních možností, preferování jedné své části před druhou, ale v tom, že budeme uspokojovat obě naše zdánlivě nesourodé části. A klíčem k nalezení daného způsobu řešení je právě vnitřní posun, změna v nahlížení na danou situaci ve směru změkčení naší osobnosti, která bude schopná jednat soucitně k sobě a k jiným.

A tak i zmíněná žena ve svém životě dosáhne bodu, kdy bude mít obojí, avšak obě tyto její zdánlivě nesnoubitelné části budou realizovány způsobem, kterým bude současně respektována i ta druhá část. Tyto řešení nemá smysl vymýšlet hlavou. Ty se nachází v naší vyšší úrovni vědomí, než ve které se aktuálně nacházíme. K těmto řešením všichni postupně dojdeme. A to tím, jak se budeme osvobozovat od nejrůznějších omezení, tím, jak budeme ve stále více nesnázích schopni uvidět dar pro nás nebo v jeho existenci uvěřit, tím, jak se budeme stávat vědomější, jak náš pohled na život a situace v něm bude stále laskavější a stále více soucitný.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc