Konflikt mezi potřebou vyhovět a potřebou mít svůj vlastní život

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta se svěřila s tím, že je pro celou svoji rodinu, rodiče a sourozence jako matka. Prý je neustále sunuta do role, kdy ona se má o někoho starat. Vnitřně jí to tlačí se starat o rodiče a sourozence, avšak mnohdy je to na úkor jí. Stará se, aby jiní měli ten spokojený život, a přitom ona nemá svůj život. Rodiče jí neustále bombardují dotazy, kdy si najde partnera a přitom jí svými požadavky a jejich plněním zaplňují veškerý její volný čas.

Předně, to, že rodina zmíněné ženy, na ní vyvíjí nátlak, nutí ji přebírat odpovědnost za jejich život a jejich věci, je jejich příběh. Avšak, to, že se jí to dotýká, že se tím nechá ovládnout a že přistupuje na jejich manipulaci (byť nevědomou), je její vlastní příběh.

V té situaci může řešit jedině sebe a tím, jak postupně vyřeší sebe, tento svůj vnitřní konflikt, pomůže svým dílem více harmonizovat a osvobodit její vztah k rodičům a sourozencům.

Zmíněné nátlakové situace, které žena prožívá, se jí dějí, jelikož jí pomáhají uvidět její vnitřní konflikt, její omezení. A tím ji umožňují ho rozpoznat a v těch situacích začít jednat více vědomě a postupně se tak osvobodit a jednat se svými blízkými naprosto svobodně oproštěná od břemene strachu (výčitek).

Tím vnitřním konfliktem je na jedné straně potřeba vyhovět ostatním a zajistit jejich štěstí a na druhé straně potřeba mít svůj vlastní život.

Položila si tedy otázku ve smyslu, jaké informace je si o této situaci připravena poskytnout, aby jí byly nápomocny ve fázi cesty, kde se právě nachází.

Ta žena se v tom okamžiku octila na cestě. Byl s ní jeden její průvodce. Šli dlouhou cestu po rovince a pak do kopců. Byl to kamenitý terén. Ta cesta se nacházela jakoby podél pobřeží moře. Z té cesty viděli dolů na moře. Na jednom kopci se její průvodce zastavil a pobídl ji, ať se podívá dolů. Nebylo tam moře, ale domy. Vydali se cestou dolů k těm domkům. U jednoho domku se zastavili. Ta žena s nadšením popisovala, jak domek vypadá, jaký je tam krásný mořský vzduch, jaký výhled má na moře, atd. Její tvář se v ten okamžik zcela změnila. Byla najednou uvolněná, plná štěstí, radosti. V ten moment dokázala být najednou nadšená jako malé dítě.

Zeptala se, jak tady ten dům a ta krajina souvisí s tím, s čím potřebuje pomoci. A bylo jí odpovězeno něco ve smyslu, že tady budou spolu žít. Najednou ona toho průvodce již nevnímala jako někoho neosobního, ale jakoby jejího partnera. V tom vhledu pocítila štěstí, které by cítila, když by měla milovaného partnera a společně žili v lásce a harmonii v tom přímořském domku.

V tomto vnímání daného průvodce jí on nabídl, ať jdou dovnitř do toho domku a že by rád s ní začal žít. Ta radost, to štěstí najednou bylo uvnitř ní zakaleno úzkostí. Začala pociťovat strach, najednou to nechtěla. Toho průvodce začala znovu vnímat neosobně jako někoho, kdo je pro ni "jen" mostem mezi ní a její vnitřní moudrostí. A on ji tedy vyzval, ať se vrátí domů. Ona sama chtěla a tak se pomalu vracela po té cestě zpět domů, za její rodinou.

Jak šla po té cestě, necítila se dobře, nechtěla se vracet ke své původní rodině, ale něco ji tam táhlo. Po chvíli se rozhodla, že se chce vrátit do toho přímořského domku. Jakmile se otočila ve směru k němu, v tu chvíli byl u ní opět její průvodce, objal ji kolem ramen a vykročili spolu. Po pár krocích žena s překvapením vykřikla, že měla celou dobu na sobě takový velký batoh a že jak se otočila, on jí spadl ze zad a že byl plný kamení a byl velmi těžký. Prý se jí najednou jde lehce a s mnohem menší úzkostí se vrací k tomu domku, ke svému novému životu.

Té ženě byl dán dar prožít si nanečisto situaci, kdy je vystavena zmíněnému konfliktu. Je jí nabízen nový život, který ji naplňuje štěstím a současně v ní spouští výčitky, že by měla být se svojí rodinou, protože ji potřebují, atd.

Zpočátku ji ty výčitky, to její omezení, přemohlo a ona se rozhodla vrátit domů, do starého života. Avšak po chvíli ucítila, že jí ani z této varianty není úplně dobře a že chce i přes výčitky mít ten nový život. Touto volbou si zčásti odpustila něco, co vzniklo třeba ve velmi dávné minulosti, kdy si něco vyčítala a neodpustila. A právě to částečné odpuštění, zpracování daného omezení v jedné jeho rovině bylo symbolicky ztvárněno jako ten těžký batoh, který jí spadl ze zad a který již nemusela s sebou vláčet. A hlavně zjistila, že se s ním celou dobu tahala a že teď je jí v tom rozhodnutí neobětovat svůj vlastní život mnohem lehčeji a radostněji.

Není nic špatného na tom, když někomu pomůžeme. Naopak, pomoc, služba jiným nás velmi obohacuje a činí šťastnými a naplněnými. Avšak, je tomu tak jen tehdy, když naší pomocí nejdeme na úkor sebe. Klíč k harmonii, rovnováze neleží ani v jedné z těchto vyhraněných rovin. Je ve středu.

Zmíněná žena postupně dojde do bodu, kdy pomůže ráda, avšak nikoliv na úkor sebe a vyčítavé a nátlakové projevy jejich blízkých uvnitř ní nebudou vzbuzovat zlobu ani úzkost.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc