V žádné situaci nejsme bezmocní

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta povídala, že neví, co má dělat v těch situacích, kdy na ni okolí chrlí požadavky, kdy jsou v okolí lidé, kteří jsou nepříjemní, negativní, hádaví.

Pobídla jsem ji, ať se na to zeptá uvnitř sebe. V tu chvíli uviděla místnost, kde si hrálo malé dítě s balónem. Bylo veselé a zcela pohlcené tou hrou. Po chvilce si uvědomila, že je to ona sama jako malá. Náhle se v daném obrazu objevili muž a žena a dané ženě bylo jasno, že jsou to její rodiče z tohoto života.

Ti rodiče se velmi hádali, pořvávali na sebe a jejich slovní projev byl velmi agresivní. K jejímu velkému překvapení, to dítě v tom vhledu však na to reagovalo tak, že pokračovalo ve hře, na tváři mělo pořád ten stejný úsměv jako před tou hádkou. Byť slyšelo vše, veškeré bojovné projevy jeho rodičů, nijak to neovlivnilo to, jak se cítilo.

Ta žena po zhlédnutí tohoto krátkého filmu nadšeně a s poměrně velkým údivem vykřikla, že ona jako to dítě v tom vhledu reagovala úplně jinak, než když byla malá. Prý při každé hádce rodičů ona jako to malinké dítě si ihned zacpávala uši, aby to neslyšela, aby se vyhnula té bolesti, těm nepříjemným emocím, které proudily jejím tělem. Těch emocí se ona velmi bála, zcela ji ovládaly a ona je vztahovala na sebe. Ztotožňovala se s nimi a tak uvěřila, že ona je ta úzkost, ta bezmoc, kterou cítila. V těch často se opakujících hádkách její radostná nálada ihned pohasla a ji přepadl velký strach a nejistota, která ji zcela pohltila.

Ta žena si poskytla vhled, který jí názorně ukázal, jak se chovat v nepříjemných situacích, které ji zcela ovládnou. A sice, pomalinku si zkoušet nenechat vzít radost. Neuvěřit, že situace, ve které jsme namočeni, nebo ve které jsme pozorovatelé, vypovídá o našem bezpečí a jistotách. Jelikož to trvalé bezpečí a jistota je právě uvnitř nás. V naší schopnosti se za jakýchkoliv okolností neopustit, nebát se nepříjemných emocí, neutíkat před nimi, nechat je tělem volně proudit, avšak neztotožňovat se s nimi, neobracet je proti sobě ani proti jiným.

Tedy, neuvěřit, že jsme bezmocní a neschopní díky situaci, ve které jsme, ať už je to jakýkoliv vnější neúspěch, jakákoliv manipulace našeho okolí. A to bez ohledu na to, jak dopadne. Ani když nevíme, jak bychom tu nevyhovující situaci mohli vyřešit nebo jak z ní odejít, ani tak nejsme bezmocní a máme možnost volby. Jelikož my rozhodujeme, jestli se v té situaci opustíme, jestli díky té situaci budeme smutní, naštvaní, zklamaní, jestli se budeme mít v důsledku ní méně rádi. Nebo naopak jestli si v té situaci, ze které zatím nevíme kudy tudy, začneme dávat lásku, péči, něhu a budeme se vidět jako ti úžasní, schopní.

S láskou Peťa

 Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc