Když se nejsme schopni pohnout z místa

Jedna žena se mi při sezení svěřila s tím, že se chce ve své práci někam pohnout, ale že to není schopná udělat a že potřebuje vědět, jak na to.

Já jsem jí odpověděla. Odpověď trochu pozměněnou posílám mezi vás všechny.

Pověděla jsem ji, že s ní není nic špatně, že není zastavená ani nezakrňuje. Naopak, že je v procesu své přeměny v této oblasti. A tato fáze, kdy ji to vnitřně tlačí něco ve své práci změnit, ale neví co a jak, že je pro ni velmi důležitá a je pro ni darem.

Ten vnitřní tlak, který žena v té souvislosti pociťuje, je pro ni příležitost, ve které si může vzít zpět velkou část své síly, zvýšit svoji sebeúctu.

Jak? Přijmout ten svůj stav. Přijmout ty vnitřní tlaky. Vnitřně si zkusit prožít, že byť tomu nerozumí, děje se to pro ni, není to proti ní. Namísto snahy a investování energie ven, se má zaměřit dovnitř sebe a tam uvnitř projevit svoji sílu v podobě přijetí té situace.

Vlastně se čeká na to, až žena uvnitř ní dostane slovo a muž uvnitř ní jí uvěří. Navenek se to projeví tak, že zmíněná žena přestane lpět na tom, že už měla být jinde, a opře se o víru, že je to pro ni dar – být v tom, v čem je, byť tomu nerozumí. Tím se jí otevře poznání, informace o ní samotné, kterou jí ta situace přináší.

Tím její vnitřní žena posílila. Avšak, vše spěje do rovnováhy. A tedy jakýkoliv posun uvnitř sebe je třeba ukotvit, aplikovat.

Proto nám všem poté, co jsme pro sebe něco pochopili, došly nám nějaké souvislosti v našem životě, přijde do cesty situace. Na ní budeme prozkoušeni, do jaké míry to poznané, to nově v sobě objevené, umíme aplikovat ve svém životě. A právě v této chvíli se dostává na řadu vnitřní muž. A teď se ukáže, do jaké míry chová v úctě svoji vnitřní ženu, do jaké míry ji bude následovat a udělá to něco jinak, zachová se jinak, než jak činil před tím, kdy neměl k dispozici dané poznání.

A žádné poznání se nám neprohloubí, dokud to předcházející nejsme schopni plně aplikovat ve svém životě. Takže v našem životě budeme vystaveni různě vypadajícím situacím, u kterých si budeme velice dobře vědomi, že se nám vrací pořád dokola to samé, byť to vypadá jinak, a my se budeme stále dokola trénovat v tom, abychom plně uvěřili tomu, čemu jsme se otevřeli. Počká se, až váš vnitřní muž se plně oddá ženě v rozsahu, v jakém ona se oddala jemu, když se mu zase o něco více otevřela, když mu zpřístupnila další část její moudrosti.

Vše začíná u ženy, u naší vnitřní ženy. Ta dá impuls tím, že se více otevře a nám dojdou další poznání a souvislosti o nás a naší cestě a pak je na řadě vnitřní muž, jeho vnější realizace.

Ženský princip v každém z nás je přijímající energie. To přijímání mimo jiné spočívá i v odvaze pustit se, důvěřovat životu, ve všech dějích vnímat lásku a dary a pociťovat za vše, co se nám děje, vděčnost.

A tak ta zmíněná žena je nyní ve fázi, kdy se čeká, až posílí její vnitřní žena a ona ten svůj stav, že neví, kam se pohnout, plně přijme. Zatím vůči tomuto svému stavu, této situaci, ve které se nachází, klade odpor ve formě zloby a vzteku na sebe, v podobě výčitek, že se už dávno měla pohnout. To je projev jejího vnitřního muže, který je v dané situaci v převaze, bez své síly, neboť nechová respekt k jeho vnitřní ženě. Máme-li muže uvnitř nás v převaze, v situacích jsme připraveni k boji, soutěžení, vychloubání, hodnocení a souzení jiných, trpíme výčitkami či sebelítostí, honíme se za vnějšími certifikáty a tituly, avšak jen pro ně samé atd. Všechny tyto stavy totiž vypovídají o jediném. My ty situace nepřijímáme, a tak nejsme schopni pocítit vděčnost za ně. Vůbec jsme se tak neotevřeli obsahu, moudrosti té situace a proto naše jakékoliv akce vně v té situaci jsou prázdné, slovně či jinak agresivní nebo naopak submisivní, avšak bez jakékoliv skutečné síly. Vnitřní muž sílí přes vnitřní ženu, tím, že ji následuje. Tou silou vnitřního muže je následování moudrosti té jeho vnitřní ženy a jednání v souladu s ní. A přesně tak je to i v harmonických vztazích o věcech společných, kde muž zastupuje vnitřního muže a žena vnitřní ženu.

A tak se možná čeká na něco zcela jiného, než jak si doteď myslela zmíněná žena. Nečeká se na to, až ji někdo poradí kudy se vně vydat. Důvodem jejího vnitřního tlaku, který pociťuje, není to, že už měla udělat vnější změnu. Ten tlak cítí, jelikož vůči situaci, ve které je, pociťuje odpor, nepřijímá ji. Ve skutečnosti se čeká na to, až daná žena danou situaci přijme. Čeká se na krok, který musí ujít uvnitř sebe a nikoliv vně.

Přijetím přestane lpět na svém vývoji, pokroku, a dovolí sobě, aby se ta situace poskládala tak, jak je to pro nejvyšší dobro její a všech zúčastněných. Tím si uvolní cestu. Začnou přicházet lidé, situace, atd. a ona jako pozorovatel to bude sledovat, sbírat z toho informace a najednou uvidí, jaký je další krok a bude ho následovat. V tento moment její vnitřní muž se plně oddal její vnitřní ženě. Ta žena mu nejspíš neřekne, jak konkrétně budou vypadat následující kroky nebo dokonce jak bude vypadat cíl. Proč by to dělala, když v této fázi není její vnitřní muž na podobu následných kroků, lekcí a cíle připraven. Jen by v něm otevřela další odpor na místo, aby mu pomohla v bytí tady a teď, v jeho současném kroku v dané situaci.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc