Jak nám naše představy brání vidět řešení

Před nějakou dobou jsem měla individuálku s jedním mužem. Jeho život se v rámci několika měsíců změnil od základů. Dříve v manželství, nyní sám. Dříve v rozlehlém domě, nyní v pronajatém bytě. Dříve dlouhá léta ve velmi dobře placené manažerské pozici, nyní bez práce a s nechutí do jakékoliv chodit.

Jedna odpověď vztahující se k jeho aktuální situaci, kterou si ten zmíněný muž poskytl během individuálky, mě inspirovala k sepsání tohoto článku. Byť se všichni nacházíme v rozličných podmínkách, ta odpověď, kterou si poskytl, má podle mě mnohem větší hloubku a zdaleka přesahuje odpověď na jeho konkrétní otázku.

Ten muž mi v průběhu sezení několikrát opakoval, jak už půl roku nepracuje a peníze na děti, pronajatý byt, jelikož dům nechal ženě, platí z úspor. Avšak, dle něj jeho finanční rezerva, jediné peníze, které má, už pomalu dochází a on neví, co dělat, jelikož se dle jeho slov s ním něco stalo a on v té práci tak vyprahl, že má nyní odpor k jakémukoliv zaměstnání.

Pobídla jsem tedy daného muže, ať si položí otázku, na kterou chce znát odpověď. Zeptal se sám sebe, co má nyní ve své situaci dělat. Odpověď, kterou si načetl, zněla: „Dělej, co chceš.“ Tuto odpověď sám pro sebe pochopil, že je vybízen, ať dělá, na co má chuť, náladu, ať dělá to, co má rád. Na to on rozhořčeně reagoval nějak takto: „A to mám jako třeba malovat nebo co? Jak si tím vydělám na všechny ty věci, na které potřebuji peníze?“ A odpověď zněla ve smyslu: „Vždyť ty máš peníze. Vždyť ty máš odkud brát. Vždyť ty nejsi bez peněz. Naopak, máš jich hodně. Budeš-li potřebovat, čerpej odtud a místo stěžování si na to volno, na ten čas, co máš, ten svůj volný čas přijmi a začni využívat“. A ten muž pro sebe nahlas reagoval: „Ano, já vlastně mám peníze. Mám ještě jiné finanční rezervy na jiném účtu. Ale, na tyto rezervy jsem si kdysi řekl, že nesáhnu, že jakoby nebyly.“

Možná si někdy v minulosti tento muž vytvořil rezervy právě pro tento čas, kdy má mít prostor jít k sobě, ztišit se a na chvíli poodstoupit od všeho, na chvíli se jakoby ztratit, aby se pak vrátil, avšak ve zcela jiné energii, ve své větší síle (moudrosti) a z této roviny pak začal znovu tvořit, realizovat vně. Avšak to, co v této své větší síle vytvoří, bude oproti předchozí době mít vliv zcela jiných rozměrů a pro dobro všech zúčastněných. A je velice pravděpodobné, že tento jeho vliv, tato jeho realizace v něčem, bude mít dopad na širší společnost.

Možná si kdysi vytvořil představu, na co ty peníze jednou použije, třeba na přilepšení k důchodu, třeba na nové auto, další nemovitost jako pasivní příjem, atd. Avšak, to je zcela jedno. Naše záměry jsou blízké našich skutečným záměrům do míry, v jaké jsme blízko sami sobě. A je zřejmé, že byť on si v těle vytvořil závazek, že dané peníze uschová na něco konkrétního nebo jen z důvodu, že je navždy bude držet na účtu pro pocit bezpečí, jeho vyšší podstata mezitím v průběhu šetření těch peněz, k čemuž ho v tom těle vedla, sledovala  zcela jiný záměr. Ta jeho vyšší úroveň bytí, která na rozdíl od těla vidí situace v jeho životě z mnohem větší perspektivy, věděla, že je bude potřebovat, ale možná na něco úplně jiného. Možná na překlenutí zmíněné doby, ve které se právě nachází. Aby měl vše potřebné pro sebe a děti a přitom měl ten luxus času pro sebe, čas být jen sám se sebou.

Vším v životě je sledován nějaký účel, vše se děje pro něco, avšak po většinou je ten skutečný účel jiný, než který ve svém těle sledujeme. Čím více jsme vzdáleni od sebe, tím více naše chování řídí naše strachy a naše vyšší podstata, která vidí události v našem životě z větší perspektivy, je méně proniklá do našeho těla, a tím více je náš záměr vzdálený tomu, co je naším konáním skutečně sledováno. Naším vývojem, postupnou přeměnou našich omezení na svobodu, stále více ve svých tělech vnímáme události v našem životě právě z pohledu té naší vyšší podstaty a záměr, který sledujeme, pak více odpovídá skutečnému záměru.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc