Dříve úspěšný, nyní bez chutě cokoliv dělat

Nedávno mě oslovil jeden muž. Dlouhá léta žil jako úspěšný muž. Tedy, z pohledu většinové společnosti. Měl velmi dobře placenou práci ve vysokém manažerském postu, postavil dům bez dluhů, měl ženu, zplodil děti, vytvořil finanční rezervy.

Jenže.

Před nedávnou dobou ho to vše začalo neskutečně ubíjet. Začal pociťovat nenaplněnost ve vztahu, naprosto vyprahle se začal cítit ve své práci. Velice rychle toto vše nabíralo na intenzitě a on se společně s ženou rozhodli ukončit manželství a i odešel z práce. Nyní je ve fázi, kdy nic z toho co žil, najednou nemá. Je v naprostém vakuu a neví, co dál. Jen cítí, že do té práce již nechce a i cítí, že vztah si oba s bývalou ženou zaslouží jiný, nikoliv jen provozní, ale více provázaný.

V rámci své práce se setkávám s tím, že těchto podobných příběhů přibývá. Nejen ženy, ale ve velkém rozsahu už i muži se probouzí. A to muži, do kterých by to okolí vůbec nikdy neřeklo, jelikož často jsou to muži, kteří velkou část svého života žili velice intenzivně v konzumu anebo dlouhá léta zastávali z pohledu široké veřejnosti velice významné pracovní posty.

Daný muž se objednal na individuálku s pohnutkou, aby zjistil, co se to s ním stalo a co má teď dělat.

Stal se velký posun. Uvnitř sebe se posunul, posílil, otevřel více své srdce, stal se autentičtější, a prostředí, ve kterém pracoval, a žil již neodpovídalo úrovni lásky, kterou začal chovat k sobě.  Zákon rovnováhy platí pro nás všechny. A každý vnitřní posun se nutně promítne do vnějšího světa, který nás obklopuje.

To ne vždy znamená, že je nutné se rozejít, rozvést, dát výpověď v práci. Avšak zcela jistě to znamená, že se ve stávajícím prostředí musí něco změnit, pokud tam dotčený člověk má zůstat. A tedy, ve vztahu i ten druhý se změní a bude schopen dávat více lásky, jelikož se otevřel větší lásce k sobě samému. V práci si řekneme o změnu prostředí, pracovní náplně či jiných podmínek. Pokud však změna uvnitř toho systému, ať je to rodinné či pracovní prostředí, nenastane, dojde ke změně jiného druhu. Ale vždy tak, aby láska, vůči které jsme se otevřeli uvnitř sebe, mohla být námi plně v tom prostředí projevena. To je pak ten znovu nalezený pocit naplnění.

Co se stalo s tím zmíněným mužem? Začala se uvnitř něho probouzet jeho vnitřní žena.

Všichni máme uvnitř sebe muže a ženu. O tom jsem psala mockrát, ale chci se o tom rozepsat i v souvislosti s tématem daného muže.

Žena uvnitř nás je ta moudrost, odvaha netlačit, nechat věci, ať se stanou, důvěra v život. Je to péče, pocit domova, je to láska bez podmínek, je to soucit a pochopení. Muž uvnitř každého z nás je ta realizace té vnitřní ženy. Je to realizace, která je plně v souladu s moudrostí, cítěním. 

Je potřeba rovnováha mezi těmito dvěma naprosto rozdílnými silami v nás. Je potřeba jejich vzájemná úcta, důvěra a oddanost. Jen tak se otevřeme své moudrosti a budeme ji realizovat, následovat vně.

Je tak nezbytná důvěra vnitřní ženy, že se může vnitřnímu muži otevřít. A tato důvěra se projeví v každém z nás tím, že začneme docházet k různým poznáním, souvislostem v našem životě a k větší pokoře k životu a důvěře v něj. Začneme se otevírat naší vnitřní moudrosti a plně se opřeme o víru v muže v nás, že on ty dary, tu moudrost uchopí za správný konec, že ty dary plně zrealizuje vně, že je ochrání, že se za ně postaví a že se otevře názorům jiných a tím umožní vnitřní ženě moudrost stále prohlubovat a pečovat o ni. Úcta vnitřní ženy k jejímu vnitřnímu muži se projevuje mimo jiné i tím, že bude přijímat nedokonalost a počáteční neohrabanost až neochotu vnitřního muže jí naslouchat, že mu odpustí, když „selže“ a nebude konat v souladu s ní.

Pro rovnováhu je potřeba i důvěra vnitřního muže v moudrost jeho vnitřní ženy.  Projevení jí respektu právě tím, že bude následovat její moudrost, že bude konat v jejím souladu.

Zmíněný muž měl dlouhá léta svého vnitřního muže ve velké přesile. Hrnul vně, dosahoval pozoruhodných met, avšak jen pro ty mety, pro další čárku na seznamu „Splněno“, pro ujištění sebe zvenčí, jak je dobrý, pro ještě větší konto, pro ještě dražší dovolenou, pro ještě větší dům, atd.

A není sám. Ve společnosti naprostá většina z nás měla převahu vnitřního muže, a to bez ohledu na to, zda jsme žena či muž, bez ohledu na to, jak movití a finančně zabezpečení jsme.

Jak se projevuje muž v nás, který má převahu, kterého povyšujeme nad naši ženu, který nectí, nerespektuje svojí vnitřní ženu, tu moudrost? Realizuje v energii boje, soutěžení, porovnávání, souzení, činí odpor vůči věcem, situacím a lidem ve svém životě, nepřijímá to vše tak, jak to je. A přijetí není souhlas ani smíření se s tím.

Proto jakákoliv změna vně, ať jsme v těle žena nebo muž, jde přes ženy, přes vnitřní ženu. Neboť vnitřní žena je ta moudrost (soucit, pochopení), které se postupně otevíráme, a každý vnitřní posun se až následně projeví ve hmotě, v realizaci vnitřního muže.

To je ostatně i důvod, proč se nejdříve v této době transformace, ohromné přeměny Země, a rozšíření vědomí lidstva, nejdříve probouzely některé ženy. Jelikož ženám je bližší ženský princip a v rámci rodinných systémů, v otázkách vztahů mezi mužem a ženou, žena v daném vztahu je zhmotněním vnitřní ženy a muž ve vztahu je zhmotněním vnitřního muže.  Proto probuzená žena ve vztahu nebo v blízkosti muže v jakékoliv vazbě k ní mu umožnuje se probudit. Její projevovaná moudrost, síla, láska, která z ní nově intenzivněji vyzařuje, mu to umožňuje. Vlastně jakýkoliv duchovní posun, jakékoliv nové uvědomění, pochopení dalších souvislostí v našem životě je zase o něco více posílená žena uvnitř nás.

Žena uvnitř zmíněného muže posílila, jelikož se různými každodenními volbami posunul k sobě, k větší sebeúctě, sebelásce. Proto ho již nenaplňovalo to, co dříve, jelikož jeho vnitřní muž v tom místě nemohl realizovat všechnu moudrost, které se nově otevřela jeho vnitřní žena.

Jenže, tento muž se v současné době nachází ve stavu, kdy se mu svět konzumu, ve kterém se dříve s radostí rochnil, naprosto znechutil. V současné chvíli má všeho vnějšího plné zuby a nemá sebemenší chuť cokoliv vně realizovat.

Co se děje? Uvnitř něho se rozpíná jeho vnitřní žena, začíná být v převaze a začíná dusit jejího vnitřního muže. Nyní je to jeho vnitřní žena, která nechová úctu k vnitřnímu muži, opovrhuje jeho silou, jeho realizací vně a možná ho i viní za předchozí realizaci. Co tato žena uvnitř něj dělá? Chová se stejně jako v předchozím čase její vnitřní muž. Rovněž nechová k druhému úctu. Tento muž se dostává do druhého extrému, začíná opovrhovat hmotou, realizací.

Z mého pohledu na tom není nic špatně, je to cesta, vývoj toho muže. Nyní se potřebuje jakoby na chvilku „ztratit“, být více v sobě, upřednostnit svůj vnitřní svět před tím vnějším. Já sama jsem si tím prošla. Svým probouzením, posílením vnitřní ženy, ona posílila natolik, že jsem ji povyšovala nad svého vnitřního muže, nad hmotu a vše ve hmotě projevené. Přes různé peripetie, které mi tato vnitřní převaha ženy (předtím převaha muže) přinesla, já prozřela a moje vnitřní žena začala uctívat svého vnitřního muže. Pak se stal velký průlom. Ještě teď ho jsem schopná cítit v těle, když o něm nyní píši. Já pak začala chtít vše, čemu jsem se uvnitř sebe otevřela, ukotvovat, realizovat v životě. Jedině aplikace mého poznání v životě začala dávat smysl tomuto mému poznání.

Je třeba to propojit. Vnitřní žena i muž se potřebují. Jeden bez druhého tu na Zemi nemůže věci měnit směrem k větší harmonii. A my jsme tu přišli toto konat. K čemu by byla vnitřní moudrost, když by nebyla námi nějakým způsobem uchopená v nějakém konání vně? K čemu by bylo konání, které by nebylo v souladu s vnitřním moudrostí? My jsme tu na Zemi, abychom vše nově pochopené realizovali v něčem na Zemi, aby náš vnitřní muž jednal v souladu s vnitřní ženou a ona jím neopovrhovala a nechala ho konat.

Ostatně možná proto byl ke mně daný muž přiveden. Pro tyto informace, aby si pro sebe něco uvědomil a touto fází prošel rychleji a snáze. Aby znovu přijal svého vnitřního muže, jeho důležitost a s pochopením přistoupil ke všemu dosud jím nedokonale vytvořenému. Jelikož, vše na Zemi má své místo. Vše vytvořené má svůj hluboký důvod. Nic není chyba, jen zkušenost, díky které zažíváme specifické nepříjemné prožitky, které nás vedou k proměně, k větší moudrosti.

Je třeba neustále udržovat rovnováhu mezi vnitřní ženou a mužem, snažit se ani jednu z těch sil nepovyšovat ani neponižovat. Daný muž nejdříve stavěl hmotu, realizaci nad vnitřní neviditelné dary v podobě pochopení, poznání, intuice, cítění. Stavěl muže nad ženu uvnitř něj. Nyní se děje to samé, jen v opačném směru. Jeho vnitřní žena je v převaze, a má odpor k realizaci, ke všemu konzumu, atd. Což se projevuje tak, že nyní má on nechuť cokoliv dělat, projevovat vně a odmítá to, v čem dříve sám žil. Cesta ven je opět přes vnitřní ženu. Proměnit odpor v přijetí všeho, co je. Jedině přijetím získáme nástroje, jak to přijaté (soucitem pochopené) změnit.

S Láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc