Informace jako moc a odpovědnost

Nějakou dobu jsem vyučována (zkoušena) v jednom tématu a myslím, že spousta z vás, aniž si to třeba uvědomuje. Zatím se to třeba děje jen některým z vás, ale vnímám, že za krátko z toho bude zkoušen dav lidí. A bude to mít ohromně silný a nádherný dopad na naše životy, na celou planetu. Už teď je to možné vnímat.

Ta zmíněná výuka spočívá v tom, jak nakládáme s informacemi, kterým se stále více otevíráme.

Čím blíže jsme sobě, tím více informací kolem sebe vnímáme. Avšak tím roste naše odpovědnost. Ty informace slouží k tomu, abychom jimi podpořili, pomohli zvýšit sebeúctu, dodali odvahu, posílili v naději. Zkrátka, tím nejvyšším záměrem všech informací, které k nám přicházejí, je, aby posloužili pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. A dostaneme velice rychle a účinně přes prsty, kdykoliv těch informací zneužijeme, například pro posílení svého „postavení“, po pěstování svého pocitu nadřazenosti či velkoleposti u jiných, atd.

S informacemi takto manipulujeme všichni do míry svých dosud neosvobozených omezení. Ta naše omezení jsou ta, která nás tlačí získané informace překrucovat a zneužívat pro posílení své stability, síly, nadřazenosti, bezpečí, atd.

A právě v této době spousta z nás prochází v tomto velmi intenzivním koučováním, kdy trenažery jsou nejrůznější situace s různými lidmi v běžném životě. Tím koučem jsme si my sami a ihned si poskytujeme zpětné vazby a směřujeme k nápravě, k opravení (přepsání) naší reakce, způsobu, kterým jsme dotyčnému dané informace poskytli. A děje se to čím dál vědomě. Jako bychom měli vedle sebe neustále přítomného kouče. Někomu se to již nějaký čas děje, někomu třeba teprve bude dít. Všichni totiž spějeme do stále většího soucitu k sobě a jiným.

Člověk se stává stále více pozorovatelem. Vedle slov a mimiky lidí vnímá i další informace, mnohem hlubší a skutečnější. Jakoby mimo to, co slyšíte od daného člověka, k vám promlouvala i jiná jeho rovina a k vám vedle sebe přichází informace o jedné věci z více rovin toho člověka. V té chvíli máte k dispozici mnohem více informací, než ten dotyčný člověk. Přesněji, on je má taky, jelikož v sobě má všechnu moudrost, avšak naše roviny vnímání, ve které se pohybujeme (míra sebeúcty) určuje, z jaké hloubky to dané vnímáme, jakou úroveň informací přijímáme.

Vaše pozice, že máte možnost vidět do té problematiky toho dotyčného více, je ohromné požehnání, avšak současně ohromná odpovědnost. Do jisté míry je to vaše vzrůstající moc. A teď se čeká, jak s tím naložíte.  Moje opakovaná zkušenost je následující.

Předně je třeba si uvědomit, že všechny informace jsou z toho hlubšího pohledu pozitivní. Pokud některé z těch informací jsou pozitivní již z plošší roviny vnímání, a tedy toho dotyčného již sami o sobě potěší, podpoří, pak je řekněme. Jsou tu od toho. Danému člověku pomohou, byť třeba nakrátko, zvýšit sebeúctu a to je ta hybná síla.

Pokud vnímané informace nejsou z té plošší úrovně vnímání pozitivní a tedy necítíme, že by je daný člověk v podobě, v jaké nám přišly, přijal, že by mu zvýšily sebeúctu, pak je třeba zjistit, zda spolu s nimi nám přišel i způsob, jak je říci, aby podpořily. Jelikož i ony jsou pozitivní, avšak z hlubší roviny vnímání. Pokud nás v danou chvíli nenapadá způsob, jak ty informace předat, aby zvýšily úctu daného člověka k sobě, aby se po jejich sdělení cítil více v bezpečí, velký, požehnaný, pak o nich mlčme. Ty informace přišly z nějakého důvodu, avšak zatím na ně nepřišel čas, aby byly námi předány.

A pokud se stane, moje zkušenost je ta, že do pár minut, za týden, měsíc, půl roku, atd. přijde situace a vy v přítomnosti toho dotyčného nějak zareagujete a spolu s tím vám ihned dojde, že to je ta informace, kterou jste dříve nevěděli jak předat a která si nyní touto formou našla cestu. A na dotyčném vidíte, jak ho to zklidnilo nebo vyhecovalo k dalším krokům.

Ne vždy to však takto ideálně svedu, jelikož i já mám stále omezení. Pokud se tak stane a já povím něco způsobem, co jsem neměla, ihned to zaregistruji. Jednak už v průběhu toho mého sdělování uvnitř mě něco říká: „Nee, neříkej to.“ Je to takový jemný hlásek, nevnucuje se. Ale je velmi intenzivně slyšet. No a okamžitě na obličeji daného člověka vidím zpětnou vazbu. Obličej náhle povadne, rozjasnění zmizelo, nebo v něm vidím napnuté svaly přípravou do boje. Pak často dle temperamentu toho člověka přichází ihned reakce, buď sebelítost, nebo boj. Obojí jsou reakce z ega. Na místo, aby dotyčnému mnou sdělená informace zvedla sebeúctu a tedy ho pohladila, tak mu otevřela bolest. Na otevření bolesti není nic špatného, je třeba, aby vyšla na povrch. Ale jakoby Vaše úloha v tom procesu se posunula. Vy už neotevíráte lidi do bolesti. Přesněji, vy už nezaměřujete lidi na bolest, kterou je třeba prožít, ale na dary, které se jim tím otevírají. Vy jim pomáháte zvyšovat úctu k sobě samým, a tím je podporujete, aby vývoj daných situací zvládli v mnohem větší harmonii, aby svá omezení přeměnili na svobodu svojí vlastní silou vycházející z jejich větší sebeúcty, z jejich většího ukotvení, z jejich větší moudrosti.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc