Není čekání jako čekání

Jste v nějaké situaci a čekáte, stojíte na místě a nevíte kudy se vydat nebo čekáte, že se to nějak vyřeší a myslíte si, že jediné, co to od vás chce, je čas. Znáte to?

Není čekání jako čekání.

Sami bychom v našem životě našli situace, kdy ono čekání vyústilo v něco krásného, kdy nám tím došlo, že celá ta situace nestála na místě, a ani my jsme ve skutečnosti nečekali. Jen to celé mělo velmi nepatrný, avšak postupný, vývoj, který oko nebylo schopné vidět a už vůbec ne naše okolí. My jsme to mohli vnímat, cítit už v průběhu vývoje té situace, avšak záleželo na míře našeho uvědomění.

Vedle toho asi spousta z nás zažila situace, ve kterých čekala a čekala a pak zjistila, že to čekání byl ve skutečnosti převlečený strach.

Jak tedy rozlišit, kdy je moudré čekat a kdy se jen čeká na to, až nám dojde, že není na co čekat?

Moudré čekání v nějaké situaci vlastně není čekání. Ano, běžným okem pozorovatele se často nic nehýbe, nevyvíjí. Avšak, lidé zúčastnění v té situaci mohou uvnitř sebe cítit, že se pod vlivem toho čekání a vynaložené trpělivosti jako osoby proměňují, Tito lidé cítí, že jim dané čekání a trpělivost, kterou v dané situaci vyvíjí, přináší životní sílu, že je „prohlubuje“, činí pokornější, vděčnější.

To cítí jenom ti, jichž se situace dotýká. Z mé zkušenosti mohu říct, že je to takový hluboký pocit radosti, expanze, který byť je tichý a nevnucuje se, je mnohem důvěryhodnější než strach a z něho pramenící lpění a touha, která je někde na povrchu.

Pokud by toto rozlišení moc nepomohlo, zkusím tu popsat ještě jiným způsobem, který rovněž někdy sama ve svém životě používám pro rozlišení.

Když se uvelebíte, uděláte si pohodlí, tak si zkuste vybavit obě varianty: že byste čekali dále nebo již nečekali. Nechte u obou z těch možností v mysli vytvářet různé scénáře, jak by to mohlo při každé z těch variant vypadat, jak by se váš život možná odvíjel dál.

A pozorujte to, co cítíte.

Pokud jsem při představě dalšího čekání cítila hluboko uvnitř sebe klid, takovou tichou ale velmi intenzivní radost, expanzi, volnost, i přes strach kolující mým tělem více na povrchu, dle mé opakované zkušenosti bylo dané čekání pro mě lekcí, pomocí které jsem nabývala právě onu potřebnou moudrost, stávala se pokornější k životu. Toto čekání tak pro mě ve skutečnosti bylo pomocnou rukou přeměny některých mých omezení na svobodu. Toto čekání bylo pro mě cestou mého duchovního růstu, cestou, pomocí které jsem více objevovala sebe. Toto čekání mě ve skutečnosti osvobozovalo.

Pokud se mě však při představě dalšího čekání hluboko uvnitř mě zmocnil tlak, sevření, úzkost, zhoršila se nálada, dle mé zkušenosti to byla pro mě informace, že se čeká na to, až z toho čekání vystoupím. Toto čekání mě již ve skutečnosti svazovalo, omezovalo.

Obojí formy čekání jsou z toho širšího pohledu lekce a velkým darem. Obojí jsou nezbytnými lekcemi, neboť se objevily v našem životě, protože jsme je potřebovali. Je však mezi nimi rozdíl. Jedno čekání nás soustavně vyučuje, pomocí něj my soustavně po malých či větších kouscích přeměňujeme omezení na svobodu, docházíme k větší pokoře a stáváme se zcela jinými lidmi. Druhé čekání je pro nás také lekcí, avšak více jednorázovou. Čeká se, až nám dojde, že nemáme čekat, čeká se, až nabereme sílu již nečekat.

V životě můžeme potkat kombinací obou čekání. Velmi časté je, že průběh čekání nás z počátku vyučoval. Avšak, po určitém čase dané čekání splnilo svůj účel a od té doby se čeká již pak jen na to, až přestaneme čekat a začneme jednat dle svých aktuálních možností.

Je to velmi individuální, ale kompasem nás všech je na srdce, naše cítění vycházející z větší hloubky uvnitř nás, než v jaké námi koluje strach.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc