Vztah k našemu životu

Tak, jak někdo má hnědé oči, někdo modré, někdo je vysoký, někdo malý, atd. stejně tak někdo žije v domě, někdo v nájmu, někdo má rodinu, někdo žije sám, někdo je rozvedený, někdo žije jen tak na hromádce, někdo má čtyři děti, někdo žádné, někdo rodí ve dvaceti, někdo ve čtyřiceti, někdo studoval vysokou školu, někdo se ani nevyučil, atd.

Když nějaký váš přítel má hnědě oči a vy modré, taky neřešíte, kdo z vás je špatně, kdo je na tom hůř. Neřešíte, že je divný, nevydařený, nešťastný, nezodpovědný, atd., když má modré oči, hnědé vlasy, je malý, silný, když vy jste hnědoocí vysocí blonďáci.

A úplně stejné je to s životy každého z nás.

Náš život, takový jaký je, je přesně ten nejvhodnější pro nás. Jen naše mysl ovládaná našimi omezeními, které jsme dosud neosvobodili, nám bude tvrdit, že někdo se má lépe než my, že jiný žije nevydařený život, že je flákač, nezodpovědný, atd.

Jak to nyní ve fázi své cesty vnímám já, život každého z nás, ať je jakýkoliv, a jakkoliv z našeho pohledu horší, těžší než životy jiných, je ten nejvhodnější život pro nás, pro cestu, kterou jsme si zvolili. A tak, jak má někdo modré oči a my hnědé, stejně tak je někdo v manželství a jiný rozvedený, někdo podniká, jiný je zaměstnaný, někdo bezdětný, jiný rodičem tří dětí. Z toho vyššího pohledu nic není špatné, horší, těžší. Vždy je to tím nejvhodnějším pro nás.

Se stejnou neutralitou, s jakou pozorujeme, že někdo má modré oči a my máme hnědě, my máme postupně dospět k tomu, že přesně takto neutrálně budeme vnímat svůj život a životy jiných. A to bez souzení, hodnocení a škatulkování.

Navíc, naše soudy a hodnocení života a životních podmínek jiného jsou jen naše projekce. Říká to velmi přesně o nás samých. Naše soudy a hodnocení souvisí jen s námi! Nemá to vůbec nic společného s tím dotyčným, pokud se ho to taky nedotkne, pak je to v něčem i jeho příběh na zpracování. Navíc, když se s těmi soudy projevujete v přítomnosti člověka, který je již bdělejší, vědomější, tak mu okamžitě naskakují informace o vás. Prozrazujete tím na sebe velmi podrobné informace a ty informace o vás jsou podrobnější a hlubší, čím více dotyčný přítomný člověk je vědomější.

Před nějakou dobou jsem sama pro sebe došla k jednomu poznání. V jaké míře milujeme svůj život, přijímáme jej takový, jaký je, a vše, co se nám v něm odehrálo, v té míře přijímáme sebe. Vlastně, na lásce k životu, k tomu, co všechno máme, a přijetí toho, čeho se nám nedostává, můžeme snadno uvidět, jak jsme na tom s přijímáním sebe samého, se sebeláskou.

Probuzená žena v každém z nás, ať jsme žena nebo muž, se právě projevuje tím, že miluje vše, co potká, že je vděčná za vše, co žije a prožívá, že vše přijímá. A až po probuzení ženy v každém z nás následuje probouzení muže v každém z nás. Až totiž po přijetí věcí tak, jak jsou, se stáváme více informovaní o daném a získáváme sílu naše podmínky uzpůsobovat našim potřebám, a tedy projevit našeho vnitřního muže více ze své síly, a tedy i s respektem k hranicím jiných. Toto vnější konání je tak již jiné. Vede nás s větší přesností tam, kde skutečně budeme šťastnější, jelikož je více vedeno naší probuzenou ženou. Ta probuzená žena v každém z nás je ta moudrost, která ví. A otevřela se tomu vědění tím, že plněji využívá svoji energii, svoje dary, kterými je přijetí všeho, jak je. A tím tato žena uvnitř nás sílí a my sílíme s ní, ať jsme žena nebo muž. Aby však žena a muž uvnitř nás byli v rovnováze, je třeba ukotvení, realizace nabyté moudrosti vně, ve svých rozhodnutích, jednáních. To je konáno mužem uvnitř každého z nás. Právě následováním naší vnitřní silné (probuzené) ženy, sílí (probouzí se) i náš vnitřní muž.

Když nemilujeme svůj život, nemilujeme sebe. Svým životem jsem sama pro sebe dospěla k tomu, že vše, co nám do života přišlo, nebo z něj odešlo, je darem, dělo se tak, děje a bude dít pro nás. Jen, často jsme ten dárek schopni vidět až později. Ve své fyzické existenci nejsme schopni vidět všechny dílky té mozaiky, že vše do sebe zapadá, a že dané drama bylo vytváření prostoru pro něco, co se v plné parádě otevře (zhmotní) za několik měsíců, týdnů či let.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc