Když nám něco není dáno

Žily, byly jednou tři sestry.

Jedna dostala do vínku dar, že se velice snadno učila. Později jí byl dán dar studovat prestižní vysokou školu. Díky vystudování této vysoké školy a práci, kterou vykonávala, jí byl dán dar velice slušně vydělávat a postarat se velice slušně o sebe, o své potřeby a obstarat si střechu nad hlavou.

Druhá sestra dostala do vínku dar střechy nad hlavou od svých rodičů, kteří jí významně dopomohli ke koupi té střechy nad hlavou. Díky tomuto se tato žena nemusela tolik strachovat o to, kde složí hlavu.

Třetí sestra ani nevystudovala vysokou školu, ani jí rodiče nepomohli k vlastní střeše nad hlavou, avšak tato dostala jiný dar. Dostala muže, se kterým má krásný vyživující a podporující vztah a děti, které ji milují a hlavně jí tu lásku upřímně a spontánně projevují. Navíc, ten muž, tím jaký je, z větší části obstarává střechu nad hlavou.

Tři navenek rozdílné příběhy. Tři navenek zcela rozdílné dary. Ve skutečnosti všechny tři ženy dostaly dary stejné hodnoty, a sice dary, které jim ve své podobě nejvíce mohou pomoci na cestě, kterou si zvolily, že projdou. Zmíněné dary těch žen jsou tou nejvhodnější pomocí k tomu, co se rozhodly zde v životě odčistit, uzdravit. Jsou to dary a současně výzvy, neboť se čeká na to, až si v životě uvědomí přítomnost těchto darů a procítí vděčnost za ně, namísto porovnávání toho, co bylo poskytnuto, umožněno jiné ze sester.

Právě ten hluboký prožitek vděčnosti za to, že ta žena dostala tento dar, a že byť nemá něco jiného, co jiná ze sester, že toto je dar, který dostala ona, toto je to pravé pro ni a s ním má naložit a plně ho využít, je tím přijetím toho daru. Jde o to plně ten dar přijmout, vědomě ho přijmout. Čím více, opravdověji (čistěji) je ten dar přijat, tím více síly, podpory se z něj tomu dotyčnému dostane.

Každé z těch sester ty zmíněné dary mají pomoci, aby se každá z nich mohla plněji věnovat více tomu, co ji těší, naplňuje a aby bylo o každou ze sester postaráno. Současně ty dary představují výzvu, neboť každá z nich jich může plně využít jedině tehdy, až se zcela pustí lpění na tom mít to, co má ta jiná ze sester a nemá ona.

Čeká se na to, až každá z těch sester ty své dary plně přijme. Pak teprve bude moci plně využívat jejich podporu a ty dary budou maximálně využité.

Když se kterákoliv z těch žen přestane otáčet za tím, co mají její sestry a ona nemá, když se přestane litovat, vystoupí z role oběti, a nasměřuje místo toho pozornost na ten dar, co má, pak v něm najde skulinku, průchod, východ z toho, co žije do toho, co by ráda žila a kde bude šťastnější a naplněnější.

Uvedu příklad.

Čím dříve se ta z žen, která má od dospělosti stabilní a slušně vydělávající práci, této možnosti chopí a přestane naříkat, jak ona nemá stabilního muže a ani nic od rodičů nedostala, tím si co nejdříve zajistí střechu nad hlavou. A v následujících letech, až budou z větší části uspokojeny tyto její potřeby, může více tvořit ze sebe a dostat se tak k tomu, co jí více naplňuje.

Čím dříve ta z žen, která od rodičů dostala bydlení, se přestane ohlížet na tu, která má vysokou a na tu, která má muže, kterého ona by ráda taky chtěla, a obrátí se k tomu, co má, tím dříve pocítí úlevu, že se nemusí strachovat o to, kde složí hlavu, a začne tuto sílu v tomto používat. Otevře se různým možnostem nabízených prací a jejího většího tvůrčího sebevyjádření, jelikož není tlačena tolik vydělat, jelikož má kde složit hlavu.

Čím dříve ta posledně zmíněná žena uvidí a prožije si, že byť nemá vysokou školu, ani bydlení od rodičů, má úžasného a podporujícího muže a milující děti, rodinu, která je vůči sobě otevřená, žádné téma není tabu, která se vzájemně koučuje, avšak za každých okolností drží pohromadě, tím dříve prožije tento dar, pocítí bezpečí, které se v něm skrývá, a plně se otevře do svého tvoření, které se tu chce prostřednictvím jí projevit.

Každému z nás nám bylo někde dáno a jinde nedáno. My se máme zaměřovat na to, kde nám bylo dáno a nelpět, nevynucovat si, nezávidět jiným to, co nám nebylo dáno. Tam, kde nám nebylo dáno, to je pro nás směr naší výuky zde na Zemi. To je dar, díky kterému se tu můžeme rozvíjet. To je to místo, které máme uzdravit, přijmout. Čím více se zaměříme na to, co nám bylo dáno, a to rozvíjíme bez lpění na tom, kde se nám nedostává, tím více přijímáme to, kde nám dáno nebylo, a tím více využíváme ten „nedostatek“ pro svůj rozvoj a sílíme. A tím spíše pak to, co nám nebylo dříve dáno, později dostaneme. Avšak, nejspíš zcela jinak, než jak jsme si to představovali.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc