Úleva v těžších chvílích

Chtěla bych se s vámi podělit o jednu opakovanou zkušenost.

Já stejně jako vy mám mnoho nezpracovaných věcí, a tak mě taky přepadají různé strachy a jiné nepříjemné emoce.

Má opakovaná zkušenost, která mi poskytla úlevu, bylo, že jsem se v těch chvílích zaměřila na přítomnost. Když jsem jedla, snažila jsem se plně uvědomovat, že jím, a být za to vděčná. Při každém nádechu jsem se snažila si plně uvědomit, že dýchám, a jaký je to dar, že můžu dýchat a vůbec něco dýchat, atd.

V těch chvílích jsem se snažila být k sobě milá, avšak nikoliv na úkor jiných. Kladla jsem si otázku: „Co můžu udělat, aby mi bylo lépe a přitom respektovala hranice jiných?“ A tak jsem si například upekla buchtu, byť byla půlnoc, šla běhat, bez ohledu na to, kolik mám práce. A všímala jsem si, že pokaždé se dostavila úleva, byť chvilková.

Později to bylo jiné. Fixování se na přítomnost zůstalo. I nadále jsem se snažila více pociťovat vděčnost za vše, co v životě mám. Avšak, místo otázky: „Co můžu udělat, aby mi bylo lépe, a přitom jsem respektovala hranice jiných?“ jsem se sama sebe ptala: „Jak můžu být užitečná? Co můžu udělat tady a teď, aby to někomu pomohlo?“. A následně to zkusila udělat. Takže jsem například zalila kytky, přesadila kytku, která se v květináči již vyvracela, umyla koupelnu, udělala partnerovi jeho oblíbené jídlo, podívala se s ním na jeho oblíbený film, napsala další článek, atd.

Ze záměru zaměřeného na sebe jsem se přesunula k zaměření se na to, čím můžu být v daný čas užitečná, prospěšná, čím můžu posloužit. A téměř vždy se pak děly zázraky. Já cítila uvnitř velkou úlevu, tlak povolil. Cítila jsem se užitečná. Samozřejmě pomáhat jiným vždy s respektem k hranicím jiných. Jelikož pomoc či podpora druhými nechtěná je opět jiná forma překračování hranic druhých, a tedy i projev nedostatku respektu k sobě.

Ten postup v těch těžších chvílích byl tedy pořád stejný, jen se začal zcela přirozeně odehrávat jakoby na poli o něco vyššího vědomí, než tomu bylo před tím. V situacích, kdy mi nebylo nejlíp, jsem postupně v průběhu svého vývoje zaměřovala pozornost mimo sebe. Avšak nikoliv ze strachu, abych byla k něčemu, abych byla jinými vnímána jako ta ochotná, hodná, abych za to od jiných získala něco zpět, ale se záměrem, že třeba budu někomu užitečná, mezitím, co sama v sobě řeším své. A ta úleva s tím spojená byla větší.

Je velký rozdíl, když pomáháme, podporujeme ze strachu, a kdy takto pomáháme, aniž očekáváme cokoliv nazpět, ať už je to láska, pozornost, péče, vděčnost, přijetí nebo nějaké výhody.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc