Stydí se za své tělo

Máte dceru, která se stydí za to, jak vypadá? Máte dceru, která si stěžuje na nějakou část svého těla nebo se utápí v sebelítosti, proč ona má takové tělo a jiné mají jiné?

Popíši, jak to vnímám ze své roviny vnímání, ze které to načítám.

Rodiče děti „učí“, předávají jim svá omezení, ale i naději, optimismus, vděčnost, pokoru, a to tím, do jaké míry oni mají omezení, do jaké míry jsou plní naděje, optimismu, vděčnosti a pokory. Malé děti jsou něco jako naprosto propustné membrány. Vsakují vše, co kolem sebe vidí, cítí, a po svém si to zanáší do svého vnitřního systému. Rostoucím věkem dítěte se ta membrána stává postupně méně propustnou a kolem školního věku dítěte je dokonáno a rodiče, i kdyby to sebevíc chtěli jinak, i když se již oni sami posunuli a jsou jiní, dítě vstřebalo přesvědčení rodičů z doby jeho narození a následných pár let života.

To je mimo jiné i důvod, proč děti jsou učiteli svých rodičů. Jelikož, zatímco rodiče často postupně životem docházejí na určité souvislosti, určité „omyly“, kterých se dopustili, jejich děti jedou v té úrovni, ve které byli jejich rodiče v prvních několika letech jejich života. A tyto bloky, ale i ta míra naděje, odvahy, důvěry v život, pokory, ta se jim postupně životem dostává do vědomí a ty děti reagují podobně jako jejich rodiče tehdy. A rodiče, kteří již mnohé pochopili, z mnohých svých omezení se osvobodili, bezbranně sledují, jak jejich dítě opakuje to samé, ty samé vzorce. Rodiče tak mají možnost vidět sebe před lety, vidět svá jednání více z nadhledu, z pozice pozorovatele, a znovu se z toho poučit, douvědomit si zbylé souvislosti, což je ohromný dar. No a jejich děti, které jim to před očima přehrávají jako opakující se film? Pro ně je to cesta, pomocí které mají dojít do své síly. Přesněji, jsou to výzvy, díky kterým objeví svoji sílu.

A jak vnímání svého těla souvisí s právě napsaným? Velmi to souvisí.

Pokud žena nemá ráda své tělo, stydí se za něj, cítí se v důsledku toho méněcenná, pravděpodobně její maminka také neměla ráda své tělo nebo se jinak nepřijímala. A to bez ohledu na to, zda maminka byla v dětství svého dítěte hubená nebo silná. Znám krásné ženy, které své tělo nevnímají jako krásné, a byť pro mnohé působí sebejistě, já to ve větší hloubce naciťuji zcela jinak. A naopak, mám ve své blízkosti ženy, jejichž postavy spadají to velikostí, jež se nenachází v běžných obchodech, a přesto z nich vyzařuje sex-appeal, těší se přízni a obdivu mužů, vyzařuje z nich hrdost a sebeúcta. Tyto ženy si oblékají to, v čem se cítí dobře a nikoliv to, co si můžou dle své velikosti dovolit a co jim zakryje to, co ony na sobě nechtějí vidět.

Maminky těch zmíněných žen, které se stydí (nepřijímají) své tělo, často v dětství svých holčiček nebyly spokojeny se svým tělem, a to bez ohledu na to, zda z pohledu jiných byly krásné. Stěžovaly si na něj, vzdychaly, jaká je to nespravedlnost, jak to mají těžší, než jiné ženy, atd. Jejich dcery to do sebe nasávaly. Od maminek se začaly učit, že je něco jako krásné tělo a škaredé tělo, že je něco jako vady, chyby na těle a že je třeba tu část těla, kterou by chtěly jinak, nenávidět.

I v případě, že maminka si nestěžuje na své tělo, avšak kritizuje tělo dcery, ať už přímo nebo nepřímo zákazem jídla večer, zákazem určitého druhu potravin, nucením do pohybu, atd. ve skutečnosti na svoji dceru zrcadlí svůj nedostatek lásky k sobě samé. To ona se ve skutečnosti nemá ráda, nepřijímá se. A proto mimo jiné nedokáže přijmout svoji dceru tak, jak je. A proto mimo jiné jí to dcera ukazuje i svým větším objemem. Kdyby se maminka měla ráda, svoji dceru by přijímala takovou, jaká je, což by velmi pomohlo její dceři sblížit se se svým úžasným tělem.

Tento přijatý vzorec dcerou se nemusí projevit hned, ale je uvnitř ní uschován a aktivuje se (dostane do vědomí) třeba tím, že v dospělosti začne přibírat na váze, nebo jinou cestou se přihodí, že její tělo bude mít dle jejího vnímání „vady“. Může se toto nepřijímání sebe samé projevit i tím, že si dcera v dospělosti bude vybírat (přitahovat) partnery, kteří jí svým hrubým, neláskyplným chováním, nebo i jen nevšímáním si jí, budou ukazovat její nedostatek lásky k sobě samé.

Maminka se třeba v mezidobí posunula, co se týče lásky k sobě samé a přijetí svého těla, její dcera však jede její vzorec zasetý mnoho let zpátky. Jediné, co maminka může udělat, pokud chce pomoci dceři, je jít příkladem. Tedy, obrátit se k sobě, projevovat si lásku, péči, přijetí, mít radost ze svého těla a zcela přirozeně tato zvýšená míra lásky k sobě samé půjde cítit všude okolo a dostane se to i k její dceři. Tím ji podpoří, inspiruje, aby své tělo začala milovat. A pak se budou dít zázraky. Tělo třeba stále bude vykazovat „vady“, ale ta žena bude plná ženskosti, přitažlivosti, divokosti, života. Stejné přitahuje stejné. A zákon rovnováhy platí pro nás všechny, ať chceme nebo ne.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost se objednat na Individuální sezení

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc