Hranice mezi postavením se za sebe a respektem k jiným

Nedávno jsem měla individuální sezení s jednou ženou. Během sezení si poskytla odpovědi na různé otázky ohledně svého života. Odpověď na jednu z nich mě však velmi upoutala svoji trefností a přesností, ze které sama to téma vnímám.

A jelikož je to odpověď podaná takovým způsobem, který cítím, že může ledacos o daném ujasnit i některým z vás, posílám ji trochu pozměněnou mezi vás.

Zmíněná žena si položila otázku, jak si má vymezovat hranice, stavět se za sebe s respektem k jiným. Šlo ji o vysvětlení toho respektu k jiným. Jak to udělat, aby jednala s respektem k jiným, avšak současně nešla na úkor sebe.

Zde je odpověď.

Ta žena se po položení dané otázky ocitla v prostředí džungle a „uviděla“ tygra. Necítila strach. Byť to bylo dravé zvíře, nevnímala ho jako zvíře, ale jako důvěrného přítele, pomocníka, rádce. Cítila k němu důvěru a on k ní měl velmi přívětivý vztah.

Po chvíli pocítila, že tygr ji chce něco dát. Bylo to ulovené nějaké menší zvíře. A pobídl ji, ať si sednou. Tygr začal hodovat a vychutnávat si to ulovené zvíře a nabídl té ženě, ať si vezme taky kousek, pokud má chuť. Spolu s tím ji podal ubrousky, vidličku, nůž a talíř. Žena odvětila, že děkuje za pozvání „ke stolu“, ale že nemá chuť.

Té ženě ihned v tom prožitku došla odpověď na její předchozí položenou otázku. Ten tygr ji totiž ukázal, co znamená postavit se v určité situaci za sebe a současně respektovat u toho jiného v té situaci.

Bez ohledu na to, zda ona jí syrová ulovená zvířata, on si ulovené zvíře donesl a bez váhání, výčitek, bez pocitu, že by neměl, že se to nehodí, nesluší, si na tom zvířeti pochutnal. Avšak, té ženě nabídl, ať ochutná a poskytl ji k tomu věci, které ona běžně k jídlu používá, byť on nikoliv.

On se nikterak neomezil v tom, co rád jí, v jeho stravovacích návycích. Nikterak se v tom neomezil, avšak tu ženu nenutil, aby ona to jeho oblíbené jedla s ním. Vedle toho se ji pokusil obstarat náčiní, které ona běžně k jídlu používá, aby se jí jedlo příjemněji, pokud se rozhodne ochutnat. Pohnutka, která toho tygra vedla k tomu, že ji obstaral příbor, ubrousek a talíř, byla snaha to tomu druhému, té ženě, co nejvíc usnadnit, zpříjemnit, avšak nikoliv na úkor sebe. „Já si budu jíst to své, na co jsem zvyklý. Avšak, můžu já něco udělat, abych té ženě to stolování zpříjemnil, a současně nešel na úkor sebe?“ Možná nějak takto zněla otázka, kterou si ten tygr položil a která vedla k tomu, že obstaral té ženě zmíněné věci k jídlu.

Kdyby byli tím tygrem mnozí z nás, tak by to vypadalo následovně. V prvním případě by si ten tygr donesl tu ulovenou kořist, avšak ženu nutil k tomu, že musí jíst s ním nebo alespoň ochutnat. Popřípadě by nelibě hodnotil a kritizoval její odmítnutí. To jsou situace, kdy si sice vymezujeme hranice, avšak bez respektu k jiným, s pachutí boje, přetlačení, podrobení si toho druhého. A to se může dít jedině tehdy, když nechováme úctu sami k sobě. Jelikož, vše uvnitř se line ven.

V druhém případě by si ten tygr tu kořist nedonesl, jelikož ta žena to přeci nejí a on nechce být nezdvořilý, nechce jí to znepříjemňovat. V této druhé variantě ten tygr jedná na úkor sebe. A byť se navenek zdá, že projevuje respekt k té ženě, ve skutečnosti je tomu naopak, jelikož ji zbavuje odpovědnosti. Brání jí totiž projevit její sílu v tom, aby ona se postavila za sebe a zvolila v dané situaci pro sebe to, co chce. Což v této situaci může být volba nejíst to syrové maso, jelikož syrové maso jí nechutná. Tím jí vlastně brání zesílit, jelikož ji tím zbavuje příležitosti postavit se za sebe a tím ji tak nepřímo připravuje o možnost zvýšit si sebeúctu.

Oba případy jsou dva krajní extrémy. A byť jsou tolik odlišné ve vnějším projevu, vypovídají o jednom a tom samém, o nedostatku úcty k sobě samému.

A jak obstála ta zmíněná žena v lekci sebeúcty, kterou si tím vhledem sama poskytla? Na nabídku tygra, aby si s ním dala to syrové maso, odpověděla, že nemá chuť. Opravdu byl důvod odmítnutí nabídky tygra to, že neměla chuť nebo to, že ona syrové maso nejí? Postavila se tedy tato žena v dané situaci plně za sebe?

V určité míře se za sebe postavila, jelikož syrové maso s tygrem nejedla. Avšak její vymezení hranic nebylo v této reakci ještě úplně čisté, ještě nejednala plně ze své síly, jelikož odmítla s odůvodněním, že nemá chuť, přitom věděla, že to není o tom, že nemá chuť, jelikož ji nikdy nebude mít, protože syrové maso nejí.

Plné postavení se za sebe je mnohdy proces. Mnohdy se nám ta situace potřebuje vrátit v různých obměnách vícekrát, abychom si po kouskách z ní vzali sílu, zase o něco více se postavili za sebe, než jsme to učinili před tím. Až jednou se v té situaci za sebe postavíme zcela.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc