Nebojte, že o něco přijdete

Nedávno jsem byla svědkem jedné situace. Moji blízcí měli ten den naplánovanou takovou relaxační akci. No a ten den ráno zčistajasna zazvonil telefon. Volal známý, že střelil divočáka a že jestli ho chtějí, musí si pro něj do dvou hodin dojet. Což představovalo okamžitě vyjet, jelikož ten kanec na ně čekal 100 km daleko.

Ti zmínění blízcí kývli. Jeden z nich bez snídaně, a to si ji před tím nachystal a těšil se, že posnídá společně, okamžitě sedal do auta. S vyplazeným jazykem po třech hodinách dojel i s kancem, toho vykostil a za pět minut dvanáct bez jídla a pití stíhal tu svoji naplánovanou akci. Pak nastoupil směnu druhý z nich.  Ten měl akci naplánovanou na odpoledne po práci. Ale smůla. Kanec ležel na podlaze a někdo ho musel dát do mrazáku. Ta osoba se s tím mořila do pozdního večera. Takže na plánovanou relaxaci té osoby nezbyl žádný čas. Vyřízený lehl do postele a byl rád, že je rád.

Proč o tom píšu. Na tom, že někdo si jel pro myslivcem střeleného kance, není nic špatného. Je však velký rozdíl, když využijeme nějakou nabídku, protože chceme a máme na ní prostor, náladu, čas, anebo ji využijeme s přesvědčením, že ji využít musíme, jelikož na nás nikdo nečeká, pak už podobná nabídka nepřijde, atd.

U těchto zmíněných lidí se tato situace v různých obměnách vrací celou dobu, co je znám. Tentokrát je to kanec versus naplánovaný relaxační den. Jindy to byla naplánovaná práce versus chřipka, kdy se čekalo, do jaké míry uposlechnou potřebu svého těla. V jiných případech to byl naplánovaný výlet s dětmi a prosba jiného o pomoc na zahradě, která se mohla odložit na další víkend.

Zkrátka, ten příběh, který se jim pořád dokola opakuje, spočívá v tom, že si něco naplánují, něco, na co se těší, a náhle jim do toho na poslední chvíli přijde něco, co jim změní program. Přesněji, oni si ho změní tím, že to, co přijde, upřednostní. Avšak, neupřednostní to něco z důvodu, že by to dělali raději, ale ze strachu. V pozadí upřednostnění té náhlé byť lákavé nabídky nebo třeba prosby o pomoc nebo nějaké nepříjemnosti je přesvědčení o tom, co by se mělo, hodilo, jak by to vypadalo. Za tímto naším přístupem k sobě může být i přesvědčení, že nikdo na nás nečeká, a že tedy musíme skákat tak, jak jiní pískají, přizpůsobit se na úkor sebe, pokud bychom rádi to, co se nám nabízí.

A každá z těch situací, která se nám vrací v cyklech v různých obměnách do života znovu, nám dává šanci rozhodnout se více za sebe, více ve směru toho, na co máme v daný čas chuť, prostor, možnosti.

Někdo může namítnout, že je to přeci možnost, ta se nenaskytne často a i když přišla v nevhodnou dobu, je třeba se jí chopit.

Já to vnímám tak, že ta náhlá situace přišla, aby těm lidem dala příležitost se znovu zkusit postavit za sebe, tedy za to, na co měli v ten daný čas chuť, na co se těšili, co v té situaci chtěli udělat.

Pokud by ti zmínění lidé poděkovali s tím, že jsou velmi rádi, ale že se jim to v daný den nehodí jet pro toho kance a že prosí, aby se ozvali příště, možná by přišel zázrak. Navzdory tomu, že nabídka kančího masa od daného myslivce nepřišla měsíce, přišla by nyní třeba o týden později znovu. Avšak za zcela jiných podmínek. Zmínění blízcí by měli ten den čas, nic pevně smluveného, a mohli si v klidu pro to maso dojet, u nějakého hezkého filmu, sklenky vína nebo hrnku oblíbeného čaje to maso zpracovat. A vedle toho by stihli a užili si ty své naplánované relaxační akce v minulém týdnu.

Nebojte, že o něco přijdete, vše se vrací v cyklech. A to jak podobné výzvy, které nám pomáhají se osvobodit, tak i příležitosti. My se máme jen snažit rozhodovat tak, jak to v dané chvíli cítíme. A tyto volby ze srdce nám pomohou přeměnit výzvy na svobodu a chopit se příležitosti v pravý čas a v pravé její kvalitě (hloubce) pro nás.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc