Návod, jak najít východ z pocitu bezmoci

Vše v našem životě je přesně tak, jak má. Ve smyslu, že je to přesně vše tak, jak nám to může nejvíce, nejsnadněji a nejefektivněji pomoci něco pochopit uvnitř sebe. Je třeba tedy nejdříve v dané situaci tuto pravdu přijmout a prožívat ji v celém svém těle. Poznáte, že se to děje, když v té situaci budete pociťovat takový hluboký, silný klid, navzdory chaosu venku. Tento klid má takovou nasládlou příchuť. Připodobnila bych to k pocitu, kdy se vám chce jít opravdu hodně spát a vy můžete jít spát nebo vás ráno probudí budík a vy víte, že máte ještě krásných pět minut v posteli.

Pak následuje další krok.

Na té plošší úrovni, na úrovni svého těla, jasně vnímáme, jestli našemu tělu ta situace, podmínky, ve kterých se nacházíme, vyhovují, jestli se v nich cítí dobře nebo ne. A pokud nám cokoliv v našem životě nevyhovuje, tak je třeba jít do akce.

Avšak, ta akce, ten pohyb, ty rozhodnutí nemusí nutně být ve formě vnější změny, vnějších kroků. Může se jednat o to, že změníme něco uvnitř sebe. Záleží, co je v dané fázi vaší nepříjemné situace zrovna na pořadu dne.

Jak to myslím? Tak, jak se střídá den a noc, střídá se posun uvnitř nás s posunem vně.

Když vlastně nevíme, co udělat, a přemýšlíme nad tím, co udělat, jaký krok učinit, jak se rozhodnout, a nejde to, nevidíme žádné východisko, nic, u čeho bychom cítili, že to je, to ono, tak vlastně chceme vynechat jeden krok. Chceme přeskočit naše uvědomění, naši změnu, pohyb, přijetí něčeho uvnitř nás. A tím, že jsme neučinili ten vnitřní krok, tak vlastně nemáme k dispozici tu informaci o tom, co učinit vně. Chybí nám to uvědomění, ta moudrost dané situace, ta změna úhlu pohledu na danou situaci, ta potřebná síla na to uvidět, co je třeba udělat ve svém životě.

Když tedy nevíme, jakou vnější změnu provést anebo, jak ji provést, neumíme si představit, co by se muselo stát, aby došlo k té změně, tak to je podle mě informace, že jsme ve fázi, kdy je třeba udělat krok uvnitř sebe. I kdyby to mělo být jen to, že si uvědomíme, že byť nevíme, co dělat, toto, co žijeme, žít nechceme. Tímto totiž my se vnitřně rozhodneme pro změnu. Vy, kteří jste již více otevření, vnímavější, toto rozhodnutí, to rozbití jedné své vlastní klece pocítíte uvnitř sebe. Ve svém těle budete prožívat náhlý intenzivní drive, odvahu vše „nemožné“ zvládnout. Takové to, že, ať se bude dít cokoliv, vy to „přežijete“!

A tento stav, tento vnitřní krok (nebo jiné konkrétnější uvědomění si nějakého svého omezení) je právě tou onou částečkou do skládanky, která umožní přečíst indicii pro následující vnější krok.

Vždy, když nevíme, co vnějšího udělat, jak a kam se pohnout, nevíme to proto, jelikož je třeba udělat krok uvnitř sebe.

Pak je třeba se kolem sebe rozhlížet. Tato vnitřní změna ve vnímání, je velký posun, který rozpohybuje vnější události, synchronicity, které nám v našem životě ukáží, kudy tudy vede prozatím cesta z dané situace.

A všichni jste to ve svých životech zažili mnohokrát, jen jste si to možná nedali do souvislostí. Určitě jste mnohokrát prožili, jak to, co tak dlouho nešlo, najednou po nějaké době se v rekordním čase poskládalo, proměnilo, a to tak, jak by vás to vůbec nenapadlo. „Náhodou“ se ve vašem životě objevil nový člověk, nová pracovní příležitost, nový nápad, atd. A ať už jste tu vnější změnu prožívali jakkoliv nelibě, možná už nyní víte, že to bylo pro vaše dobro a děkujete za to.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc