Jak souvisí autentičnost s materiální hojností

Před příchodem na tuto krásnou planetu jsme každý z nás dostal nevyčerpatelný měšec plný neomezeného bohatství ve všech formách. Ten měšec je plný nevyčerpatelné lásky, podpory, přátelství, pocitu bezpečí, radosti, naplnění, financí či jiných materiálních statků, příležitostí, zdraví, atd. A hlavně, je nevyčerpatelný! A dostali jsme ho skutečně všichni, bez rozdílu!

A teď to hlavní, jak ho použít?!

V tomto článku se zaměřím na materiální bohatství.

Návod k použití u toho měšce říká jediné: „Buď svůj, zůstaň věrný sobě, věnuj energii a čas tomu, u čeho hoříš zápalem, u čeho se cítíš bohatý. Buď tím, kým jsi sem přišel být“.

Čím více se dokážeme postavit za sebe s respektem k hranicím jiných, přijmout své „omyly“ a „nedokonalosti“, tím více využíváme ty neomezené dary měšce. Čím více jsme tím, kým jsme sem přišli být, tím většími mistry v používání svého nevyčerpatelného měšce jsme.

A vše v životě nás postupně vede k tomu, abychom byli schopni ten měšec plně užívat. V tom tkví skutečné bezpečí. V naší autenticitě tkví to bezpečí, které jednak cítíme velmi intenzivně uvnitř sebe a jednak se začíná odrážet i vně. A hlavně, je to trvalé, stabilní bezpečí, které neomezeně a nevyčerpatelně proudí i vně a obstarává nám prostředky pro život. Do té doby všechno ostatní materiální zázemí vně je pomíjivé. Ať už bohatý, chudý nebo průměrně vydělávající, pokud si to obstarává mimo sebe, s minimem své autenticity, pořád je to „jen“ lekce, pomocí které se má postupně dostat k tomu, kým sem přišel být.

Ten měšec si v dětství postupně svážeme provázkem, a to tím, že o sobě začneme pochybovat, že začneme sami se sebou obchodovat ve smyslu, co bychom měli říct, udělat či neudělat, abychom dostali pochvalu, aby se na nás maminka usmála, abychom byli těmi poslušnými, atd. Tím nevědomky začínáme manipulovat sami se sebou a i s jinými. Toto se děje podle míry uvědomění rodičů v době, kdy mají malé děťátko. Jelikož, ta manipulace, kterou se dítě učí, to zpronevěření se sobě, to se učí od svých rodičů. Rodiče jsou v tom rozhodném věku téměř jedinou inspirací. No a podle podmínek v rodině, nastavení v ní a přesvědčení a dogmat tam panujících, se v konečném důsledku ten provázek na tom nevyčerpatelném měšci u toho dítěte utáhne. A tak v dospívání je u někoho utažený velmi pevně, u někoho je provázkem měšec stažený jen volně.

Z toho vyššího pohledu je v pořádku obojí. Je to cesta toho malého človíčka, na které bude potkávat výzvy, které mu umožní tu smyčku na tom měšci postupně povolit a v konečném důsledku ten provázek zcela odstranit.

No a tento úkol je před námi všemi, rozvázat ten provázek a uvolnit plně ten měšec. Nikdy nebyla taková příležitost jako nyní v životě, který žijeme! Jsme požehnaní, že jsme se narodili do této doby, i když mnozí v důsledku procesu uvolňování toho provázku zažívají z pohledu života nepěkné a velmi bolestivé chvíle.

Čím větší otvor v tom měšci, tím více této nevyčerpatelné a stabilní materiální hojnosti k nám proudí v různých formách ze všech stran.

Někteří z vás možná namítnou, že na světě je spoustu lidí, kteří jsou od sebe samých vzdáleni kilometry, a přeci se topí v penězích nebo jiném majetku. Ano, z jedné roviny vnímání to tak skutečně vypadá. Ovšem, vše má mnoho rovin vnímání a každý z nás je schopen zachytit tu, která odpovídá míře jeho uvědomění.

Já vám to zodpovím ze své úrovně vnímání. Předně, nikdy nemůžeme vědět, jak se dotyčný cítí. My tu jeho situaci posuzujeme dle svého obrazu, odrážíme v tom své představy. A tak ten navenek majetný ve skutečnosti může mít mnohem větší strach z chudoby, než vy, kteří žijete v podnájmu.  Navíc, ať už jsme bohatí či chudí, je to vše stále „jen“ lekce, učební látka, pomocí které máme dojít do rovnováhy, do svého středu, do poznání, že to bezpečí začíná uvnitř nás, v naší sebejistotě, v naší schopnosti se neopustit a přitom za své volby nést odpovědnost.

Učíme se to všichni, každý v jiné úrovni podle míry svého uvědomění. Je to jak ve škole. Někdo je ze sebeúcty vyučován v rozsahu prvního stupně základní školy, někdo v rozsahu druhého stupně, jiný z toho skládá maturitu, další se snaží úspěšně dokončit doktorské studium na vysoké škole a někdo dokonce v tomto životě aspiruje k tomu získat z tohoto „oboru“ profesuru.

Je to na každém z nás.

Čím vyšší úroveň toho studia, tím často z pohledu běžného života těžší výzvy, a tím poskytnutá příležitost naučit se daný měšec toho našeho neomezeného bohatství ve větším rozsahu používat. Záměrně jsem napsala, že ty výzvy jsou těžší z pohledu běžného života, jelikož člověk, který skládá profesuru a zdolává tomu odpovídající výzvy, nevnímá danou výzvu o nic víc dramaticky, jako někdo, kdo je před výzvou úrovně základní školy. Spolu s narůstajícím uvědoměním roste naše síla, a tedy i schopnost vnímat vše v našem životě z většího nadhledu a s větší pokorou to i přijímat a podle aktuálních podmínek jednat.

A dokud se nenaučíme v celém rozsahu užívat ten měšec, dokud nejsme plně u sebe, nejsme tím, kým jsme sem přišli být, veškeré naše vnější podmínky, ať už bohatství, chudoba jsou „jen“ lekce, které nám mají pomoci otevřít se více tomu našemu neomezenému přísunu všeho.

A ještě jedna věc, o které bych tu chtěla alespoň okrajově napsat. Čím více jsme pro sebe otevřeli ten svůj měšec, tím menší strach máme o své materiální bezpečí a ty finanční a jiné materiální statky přichází zcela přirozeně, a to ve formách a způsobem, které by nás ani nenapadly. Čím více jsme tím, kým jsme tu přišli být, dostává se nám více té nevyčerpatelné hojnosti, která nám náleží.

V současné době ve velkém rozsahu přibývá lidí, kteří si toto uvědomují. Lidé se začínají houfně dostávat alespoň malou škvírou k tomu nevyčerpatelnému a stabilnímu bohatství ze Zdroje, které jim náleží. A bude to narůstat. A v průběhu pár let většině lidem dojde, že peníze a jiné materiální statky, které si doteď zaopatřovali třeba i těžkou, náročnou a stresující prací, si mohou opatřit mnohem přirozenějším a svobodnějším způsobem, a sice nárůstem své autenticity. A navíc, tento přísun peněz a jiných materiálních statků je stabilní, neustále proudící na rozdíl od pomíjivého materiálního bohatství zajišťovaného činnostmi a jiným způsobem mimo sebe.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc