Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

V souvislosti s tím se mě ptala, zda to znamená, že tento muž se má nyní více rád a následuje hlas svého srdce, než tomu bylo dříve, kdy žil s její dcerou a dětmi. Cítila v tom rozpor. A možná se ptala uvnitř sebe, jak může být v pořádku, že větší láska k sobě samému, může přivodit na druhé straně tak dramatické životní situace jako je rozpad rodiny. Možná se i ptala, jak může být větší sebeláska na úkor jiného.

Projev větší lásky k sobě samému z toho hlubšího pohledu nikdy není na úkor jiného!

Kdybych se měla k tomuto plně vyjádřit, jak to nyní ve své fázi vývoje vnímám, bylo by to na další knihu. Snažila jsem se odpovědět v pár odstavcích alespoň obecněji. A trochu pozměněné to posílám mezi vás všechny, jelikož možná si to někteří z vás potřebují přečíst.

Mnoho věcí, které máme v životě, odpovídá vrstvám, nánosům, které na sobě máme. Rezonují s tím, co jsme kdy přijali od jiných, že jsme. Jak se začínáme probouzet, ty nánosy postupně padají a najednou to, co jsme si díky našim nánosům přitáhli, a co s námi rezonovalo, najednou už s námi v souladu není. Samozřejmě i to okolí se mění, není to statické. To je i důvod, proč nějaké vztahy zažijí pomyslnou smrt, či více smrtí a po každé z nich se ty vztahy ještě více prohloubí a jiné končí. Jde o to, jestli ti lidé mají potenciál se dál spolu duševně vyvíjet, obohacovat a povznášet i po tom odložení některých těch nánosů, které všichni v průběhu cesty životem s různou intenzitou a rychlostí odkládáme. A to je individuální u každého z nás, a tedy individuální v každém vztahu.

Všichni jsme tu sami za sebe. Naše jediná odpovědnost, kterou máme, je odpovědnost sám za sebe a za ty, které jsme si k sobě připoutali (př. děti, které jsou odkázány na naši péči.). Jediná naše odpovědnost je v každé situaci se postarat o sebe, neopustit se, být věrný sobě, tomu, kam nás to táhne, tomu, u čeho jsme povzneseni, obohacení. A to, i kdybychom to později zhodnotili jako „chybu“. Kdepak chyba, zkušenost, za kterou poneseme odpovědnost, i kdyby to mělo spočívat jen v přijetí našeho „selhání“. Díky tomu my totiž posílíme.

Záleží, z jaké roviny vnímání se na to díváme. Pokud se vnímáme jen jako tělo, které tu žije ten jeden jediný život, pak ano, rozvod, rozchod, atd. je drama. Avšak, z toho vyššího pohledu nikdo nikomu nepatří, a jediné co duše každého z nás chce, je, aby byla následována, abychom zůstali věrni sobě. V opačném případě jdeme proti sobě, což nepřinese užitek nikomu, ani tomu partnerovi, ani dětem ani nám. Když budeme následovat své srdce, pomůžeme i našim blízkým. Byť navenek způsobíme rozvrat. Ale třeba jim otevřeme cestu k novým lidem, nebo je inspirujeme, ať začnou žít více za sebe, nebo je naším odchodem posílíme, atd.

Víte, je to složitější. A velice těžko se mi to tu vše tak v krátkosti dává do slov. Jelikož ta stručnost nutně vede ke zjednodušení. Člověk se k sobě posouvá postupně. To, co v daný čas vnímáme, cítíme, že nás těší, baví, dělá radost, naplňuje, po kratším či delším čase zjistíme, že to tak úplně není a těší nás něco jiného. Z mého pohledu na tom není nic špatně. Je to cesta, pomocí které se dostáváme stále více k tomu, kdo jsme a do míst a činností, které nám skutečně dají trvající naplnění.

Avšak, není to o tom, že nám projde, že bez následků změníme směr. Kdepak. Nikdo z nás se nevyhne odpovědnosti za předešlé učiněné volby, a ani za to, co jsme si cestou k sobě připoutali. Zjednodušeně, všichni, jak zasejeme, tak jednoho dne sklidíme.

Pro každého z dotčených ta zmíněná situace je z toho vyššího pohledu ohromná pomoc, výzva, prostřednictvím které, když se v ní postaví za sebe, avšak s respektem k hranicím jiných, si vezme zpět svoji sílu. A to tedy včetně zmíněné opuštěné ženy a jejich dětí.

Chápu, že z pohledu života je to těžké období pro tu opuštěnou ženu a děti. Ale nejen pro ně. Není to jednoduché ani pro toho muže, ať to navenek vypadá jakkoliv. Já tu situaci naciťuji z jiné roviny vnímání. A věřte, cítím ohromnou vnitřní radost, že se to děje. Daná žena má možnost se osvobodit, jít více do své síly, mít se více ráda. To ji vlastně to "odkopnutí" mělo sdělit, mimo jiné. A děti, ty rovněž potřebovaly tuto zkušenost pro jejich další cestu, aby došly tam, kam mají.

A nejspíš to bude v něčem i příběh matky té opuštěné ženy, ženy, která mi ten dotaz položila. I pro ni zde bude něco na zpracování, doléčení, jelikož se tím cítí dotčená, čímž tu situaci zatím nepřijímá (což neznamená souhlas), a to se má postupně změnit.

Životy našich dětí, našich blízkých jsou vždy v něčem odrazem něčeho nedořešeného v nás. Zvlášť, když se nás dotýkají.

To, že daný muž odešel od rodiny, je jeho příběh. Jsou to jeho volby, jeho zasetí, které někdy v nějaké podobě sklidí, nebo postupně sklidí. Anebo, je jeho jednání již samotnou sklizní dříve zasetého ze strany jeho ženy. Nikdo z nás nemůže řešit jiného. Nikdy neznáme ve svém těle celý příběh. Žádnou situaci skutečně nevyřešíme (myšleno její příčinu) tím, že budeme jiné tlačit či různými manipulativními technikami nutit, ať oni se postarají a tu situaci změní, či zbavením se své části odpovědnosti obviňováním jiného.

My můžeme řešit v té situaci jedině sebe. A tím, jak měníme přístup k sobě, mění se zcela přirozeně i ta situace. A tedy, můžeme hodnotit či kritizovat kroky jiného „do aleluja“, avšak je to z toho nižšího pohledu k ničemu (z toho vyššího je i toto naše cesta k sobě). Soudíme totiž něco, o čem nic nevíme. Víme jen to, že nás se to dotýká. Avšak právě to, je jen náš příběh v té situaci. A tak nám ani nepřísluší hodnotit, zda odloučení od rodiny je u dotyčného cesta srdce nebo ne. To, že s tím máme spojeny nepříjemné emoce, které nás ovládnou, je náš příběh.

Vše, co činíme, je z toho vyššího pohledu podle mě v pořádku. Volíme si tím následné prožívání, následné odpovědnosti, zkušenosti a všechny nás vedou, byť různými cestami, k sobě.

Všichni, kteří jsou danou situací dotčeni, (= nedokáží ji přijmout nezaujatě bez souzení a hodnocení kohokoliv - což neznamená schvalování či souhlas), v té situaci mají odražen jejich příběh. Každý svůj vlastní.

Každý z nich v té situaci má svoji lekci, svoje zasetí či sklizeň. Čeká se na to, až v té situaci každý za sebe převezme odpovědnost a postaví se za sebe. Což v prvním kroku může být i to, že si i jen uvědomí, byť nakrátko prožije, že je to i o něm, že mu ta situace něco chce říct o něm a že ta situace je tu i pro něj.

Každou situaci můžeme změnit jedině tím, že změníme postoj k ní (a tedy přístup k sobě), pak se teprve změní ta situace, a to zázračně a pro největší dobro všech zúčastněných.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc