Všichni jsme sami

Jakmile si prožijeme, uvědomíme si, že jsme byli sami, bez ohledu na to, kolik lidí bylo kolem nás, a sami jsme nadále a i budeme, bez ohledu na to, s kým budeme, pak teprve dokážeme prožít každý přítomný moment, pak teprve začneme skutečně žít a spolupracovat s jinými. Udá se to, jelikož se jiným lidem poprvé skutečně otevřeme, jelikož se otevřeme sobě.

Něco v tomto smyslu jsem nedávno zaslechla. Ta věta zněla jinak, ale já si z toho vzala pro sebe to, co jsem napsala výše. Hluboce se mě to dotklo a někde uvnitř mě velmi silně zarezonovalo. Jakoby to říkalo: „Ano, tohoto se teď potřebuješ držet. Toto poznání, tato jeho rovina, Ti nyní může být velice nápomocná ve fázi Tvé cesty.“

A já se chci o té shora uvedené větě blíže rozepsat a pokusit se popsat informace, které se mi spolu s tím znovu připomněly. A třeba si tím něco zodpoví i někteří z vás a načerpají ohromnou odvahu stejně tak, jako to posílilo mě.

Ve svých životech jsme měli tu čest zažít spoustu milých i velmi nepříjemných setkání a spoustu jich ještě máme před sebou. Zjednodušeně řečeno, všechny ty setkání s lidmi, byly setkání se sebou samými. Přesněji, byla to setkání s nějakým prvkem uvnitř nás, nebo setkání, která tu naši dotčenou část měla aktivovat.

Napadá mě taková symbolika. Představte si sebe, jak sedíte v divadle. Jste jediný divák v sále. Na jevišti se odehrává děj, vystupují různí herci se svými rozličnými příběhy. Někdo z nich je vám sympatický, někdo naopak vám připadá protivný. Některou z těch postav dokážete chápat a mít pochopení pro její nedostatky a omyly a jinou naopak odsuzujete. U toho všeho vám nabíhají emoce, které vám všechny tyto informace zprostředkovávají.

Tím divákem jediným v hledišti jste vy jako ta persona s určitým tělem, jménem a příjmením a všichni ti herci, to jste také vy. Přesněji, to, co prostřednictvím těch herců vnímáte, jak na ně nahlížíte, jste vy. Nikoliv nutně projevy, smýšlení a záměry těch herců. Dokonce v těch hercích nemusí být ani kousek podobný vám současným. Avšak, každý z těch herců na tom jevišti vám přímo či nepřímo zprostředkovává části vás samých, které jste zatím nepřijali, nebo připomíná ty, které jsou již obklopeny vaší láskou. A zprostředkovávají toto vše pro vás pomocí toho, co vás na nich štve, pomocí strachu nebo radosti, dojetí, které ve vás vyvolají.

Ukazují části vás samých, abyste je lépe viděli. Vlastně všichni lidé, kteří kdy v našem životě byli a budou, ať už nakrátko či na delší čas, obsahují nějaký prvek, který je náš nebo svým chováním dokáží nějaký náš prvek rozvibrovat a tak nám dát možnost jej uvidět. A to je důvod přítomnosti jakéhokoliv člověka v našem životě. Nadlehčeně se dá říct, že lidé kolem nás jsou z našeho pohledu figuríny, kterým jsme my sami navlékli oblečení, které my jsme někdy odvrhli či již přijali, ať už u sebe či jiného. Všichni ti lidé jsou pro nás živoucí prvky nás samých, o kterých nevíme, že jsou naše, a které odmítáme, utápíme v sebelítosti nebo přijímáme.

Co každý z nás, to jiná realita. Není to o tom, že bychom každý žil jinde. Vůbec. Je to o tom, jak na jednotlivé ty lidi v našich životech nahlížíme. To, co na nich obdivujeme nebo naopak kritizujeme, to jsou části nás samých, které potřebují přijetí. Čeho si na jiných všímáme, je v něčem náš vlastní příběh. A každý v každém vidí ten svůj příběh. To je důvod, proč někomu je někdo příjemný, je pro něj obohacující a pro někoho je ten dotyčný nepříjemný a povrchní. To je důvod, proč stejný herec připomíná různým lidem různé příběhy. Nikoliv ten člověk, ale naše hodnocení, kritizování, vnímání jeho, míra pochopení a soucitu k němu jsme my.

Stejně jako já vám svým psaním odkrývám sebe, všechny své nepřijaté části, stejně tak vy sobě a jiným odkrýváte v každodenní mluvě ta svá dosud nepřijatá místa. A čím vědomější člověk, čím více stinných částí u sebe přijal, tím jasněji je schopen je vidět u jiných a snáze číst o jiných lidech z jejich reakcí a vnímání čehokoliv v jejich životě. Nikdy to není jednosměrné. Každý herec je současně i divákem.

Vše, co o komkoliv říkáme, jak o komkoliv či čemkoliv smýšlíme, je náš příběh. Ne ten obsah, který vyprávíme, ale to, co nás na tom rozrušuje, s čím nesouhlasíme, co nás povznáší, obohacuje.

A když si prožijeme, že vše kolem nás nám jen ukazuje, přímo či nepřímo zprostředkovává prvky nás samých, prožijeme si, že jsme jen my a vše kolem nám jen pomáhá rozpomenout si na nás skutečné.

Tímto uvědoměním začneme zcela jinak přistupovat k situacím v našem životě. Budeme vědoměji čerpat informace o sobě od jiných, mnohem snáze a rychleji si budeme připouštět, že to, co se nám děje, je naše odpovědnost. Budeme stále více pokorní a vděční ke všemu, co kolem sebe máme.

Nebudeme se již tolik bát samoty, toho, být sám, jelikož budeme vědět, že to nikdy nebylo jinak. Jen s tím rozdílem, že teď jsme dostatečně silní na to, si to připustit. To nám umožňuje si tu samotu, ten prostor sám se sebou samým konečně užívat, více se spojovat se sebou samým a využít to pro náš vývoj a přítomnost kohokoliv si o to více vychutnat.

Paradoxně, jsme schopni si plněji užít přítomnost našeho blízkého mnohem více, když víme, že jsme ve skutečnosti stejně sami, než tomu bylo dříve. Proč tomu tak je? Již víme, že jsme stejně sami. Víme to, je to pravda, kterou cítíme hluboko uvnitř nás, protože jsme ji přijali. Tím přijetím nám došlo, že není třeba být na nikom závislý, jelikož není na kom, když jsme jen my ve své realitě, která slouží k našemu probuzení, k návratu domů, k návratu k sobě samým.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc