Čerpat informace, inspiraci a podporu zvenku. Ano či ne?

Občas zaslechnu názor, že lidé mají přestat čerpat informace, motivaci a inspiraci zvenku a mají začít to vše hledat uvnitř, jelikož tam vše je.

Ano, plné spojení se sebou, nalézání odpovědí, inspirace a povzbuzení přímo zaměřením se do sebe bez pomoci kohokoliv je bod, kam směřujeme všichni, aniž bychom si toho byli mnozí vědomi. Avšak, takovéto spojování se přímo se sebou samým bez prostředníků, bez těch mostů vyžaduje určitou dávku sebeúcty, sebelásky. Jinak řečeno, je třeba být již více vědomý si sebe sama, své síly a mít tak přijato již více svých vlastních “stinných” částí.

Když máme ještě mnoho svých strachů nepřijatých, a tedy velké množství síly uvnitř nás čeká na osvobození, nemáme často dostatek síly, víry v sebe na to, abychom byli schopni načítat si informace uvnitř sebe a poskytovat si podporu bez prostředníků.

A právě k postupnému sílení nás všech, k postupnému růstu naší sebeúcty významně pomáhají všichni ti prostředníci, kteří za pomocí jejich činnosti či jen jejich pouhé přítomnosti vytváří ten pomyslný most mezi námi a naší vnitřní moudrostí. A je zcela jedno, co tím prostředníkem je. Zda článek, i třeba plný lží, rozhovor v televizi, v rádiu nebo na zastávce busu, úsměv pokladní, návštěva přítele, setkání s “nepřítelem” nebo cokoliv jiného.

To, že jsme právě potkali někoho či něco, co je mostem k naší moudrosti, poznáme. Nezůstaneme vůči tomu imunní a jsme dojatí, v euforii nebo naopak naštvaní. Při kontaktu s tou osobou, výtvorem nebo situací, nám něco dojde, vzpomeneme si na situaci třeba i velmi dávnou, zodpovíme si nějakou svoji otázku.

Všechny tyto mosty nedělají práci za nás. Ony nám jen pomáhají si něco uvědomit o sobě. Prostřednictvím těchto mostů my si najednou něco vybavíme ze svého života, dojde nám nějaká souvislost, rozruší nás něco, co si zatím nechceme připustit, a podobně.

Ne ti prostředníci, to my jsme si poskytli všechny ty informace o sobě, o své cestě. Avšak, za pomocí příběhů, zkušeností, úsměvů či naštvanosti jiných.

A je velmi časté, že si pro sebe nějakým článkem, knihou či rozhovorem zodpovíme úplně něco jiného, co vůbec nesouvisí s obsahem toho psaného a mluveného. A každý z nás si v tom samém najde pro sebe zcela jinou odpověď. A dokonce ten samý text, rozhovor, nebo ta samá situace nám po čase poskytne zcela jiné informace, než nám poskytla před nějakým časem.

Nejde totiž vůbec o obsah toho psaného nebo mluveného, jde o to za těmi slovy a skutky. Je to o tom, co konkrétně to otevře uvnitř nás pro nás.

A hlavně, nikdo z těch prostředníků nám neurčuje, co si uvnitř sebe otevřeme, co nám dojde, co si zodpovíme, jakou minulou situaci si připomeneme. To my! To my sami si všechny ty informace o sobě zpřístupňujeme. A to vše vně kolem, je jen pomocník, prostředník, díky kterému my začínáme vědoměji vcházet do moudrosti uvnitř sebe. A to má na náš život ohromný dopad!

Díky těmto opakovaným prožitkům, že nám samotným něco došlo, něco jsme si zodpověděli, poskytli vedení, podporu, inspiraci, byť za pomocí prostředníka, sílíme, roste naše uvědomění a žijeme stále více vědomý život.

A naše vzrůstající sebeúcta umožnuje, že se nám později začíná dít, že si některé otázky zodpovídáme již sami, že ve své každodennosti nacházíme indicie pro situace, které prožíváme, a že si stále častěji dokážeme poskytovat podporu. A to vše již sami, bez pomoci prostředníků. Stáváme se totiž vědomější, jsme více přítomní v každém okamžiku a více věříme sobě, a tedy i více věříme tomu, co vnímáme.

Těch prostředníků bylo a je u většiny z nás třeba. Jsou to berličky, záchytné body. A to zejména v čase, kdy se začínáme probouzet a brát si zpět svoji odpovědnost za vše, co jsme vytvořili.

Žádný z těch prostředníků nefunguje jako váš rádce, váš zachránce, „jen“ ukazuje cestu k vašemu vnitřnímu rádci, ochraňovateli, podporovateli a příteli, kterého nikdy ten prostředník neviděl, neboť ho můžete uvidět jen vy. Mnozí z těch prostředníků na základě svého života, svých prožitků s jistotou ví, že toho vašeho ochraňovatele, rádce, přítele a podporovatele uvnitř sebe máte. Mnozí z nich o vás nepochybují, ví, jak mocní jste, byť nevidí váš obsah, jelikož již tolik nepochybují o sobě a již více ví, jak mocní oni sami jsou.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc