Nemoc jako pomoc

Často slýchám nebo se dočítám v nejrůznějších článcích a knihách, že nemoc je důsledkem negativního myšlení a prožívání. Já na to mám několik let trochu jiný pohled. Ne rozporný, spíše se na to dívám z jiného úhlu.

Podle mě je nemoc situace. A každá nepříjemná situace je pro nás výzvou. Je to, jako když je nám dáván dárek od někoho, kdo nás miluje celým svým srdcem, kdo nás ochraňuje a kdo za každých okolností má na srdci naše štěstí, pocit naplnění a radost ze života.

No a čeká se, až si ten dárek rozbalíme. A víte kolik těch dárků, které takto v životě dostaneme, zůstane nerozbalených? U kolika těchto dárků se tak nemůžeme těšit jejich obsahem a ten nám nemůže posloužit v našem životě?

V každé nepříjemné situaci, kterou prožíváme, jsme zkoušeni z jediného. Zda v ní dokážeme vyjít z úkrytu oběti, vzít si zpět svoji sílu a v podmínkách, ve kterých aktuálně jsme, udělat maximum toho, co můžeme, aby nám bylo dobře, abychom se cítili hezky. To vše samozřejmě s respektem k hranicím jiných.

Když jsme ve stavu oběti, vůči dané situaci klademe odpor. Zlobíme se na sebe, na situaci, na lidi, kteří nám ji přivodili. A v případě nemoci jako situace se ve stavu odporu zlobíme i na tu nemoc. Avšak, vše, vůči čemu klademe odpor, zůstává. Když totiž něčemu klademe odpor, dáváme tomu pozornost. A vše, čemu věnujeme pozornost, to pěstujeme a zaléváme jako ti zahradníci na své zahrádce. To je zákon přitažlivosti, který platí pro nás všechny bez výjimek.

Všechny situace v našem životě jsou darem, ať navenek vypadají jakkoliv. A z toho širšího pohledu jsou všechny výsledkem našeho předchozího konání. Mohou se vztahovat k tomu, co jsme zaseli v tomto životě. Avšak, zákon rovnováhy a tedy sklizeň toho, co jsme kdy zaseli, se nemusí nutně projevit pouze v životě, kde jsme zaseli. Můžeme jakoukoliv situací v našem životě sklízet něco, co jsme zaseli v jednom z předchozích životů. Nebo sklízíme to, co jsme jako přesvědčení přijali (zaseli) od rodičů či jiných blízkých, ačkoliv to nebyly naše vlastní omezení. Nepříjemné situace včetně nemocí mohou být i důsledkem našich závazků (zasetí), které jsme učinili, než jsme sem šli. A sice důsledkem rozhodnutí pomoci zpracovat nějaké hluboké omezení v rodině, do které se narodíme, které se táhne z generace na generaci, nebo pomoci sobě odpustit nějaké hluboké zranění, na jehož uzdravení my již nyní máme sílu.

A abychom mohli to nezpracované zpracovat, a tedy rozhodnout se v dané situaci jinak, více se za sebe postavit a převzít za sebe odpovědnost, než tomu bylo dříve, nebo než to kdokoliv z našich předků učinil, potřebujeme se s tím omezením znovu v nějaké podobě potkat.

Sklizeň není trest. Vůbec! Je nám tím dána příležitost posunout se více k sobě, stát se více autentickými, milujícími a naplněnými. Tam, kde se ještě neumíme zachovat, rozhodnout v souladu s tím, co chceme my, avšak s respektem k hranicím jiných, tam, kde kohokoliv přímo či nepřímo nutíme se přizpůsobit tomu, jak to chceme my, je místo, kde máme uvězněnou část své síly. A ty situace, kde se takto zatím neumíme postavit za sebe, vystoupit z role oběti, přestat vyčítat sobě a jiným a udělat vše, co můžeme, aby nám bylo zase dobře, tam máme dosud nevyužitou sílu. A právě ta nepříjemná a bolavá situace nám k ní otevírá přístup. To je ten dárek. A záleží na nás, jestli z té pohodlné role sebetrýznění nebo házení viny na jiné vystoupíme a ten dárek tím rozbalíme nebo ne.

Z mého pohledu je nemoc či jakákoliv újma na fyzickém těle, ať už se týká přímo nás či kohokoliv z našich blízkých, často podaná pomocná ruka, abychom mohli v daném životě plněni a opravdověji žít.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost se objednat na Individuální sezení

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc