Co se děje mezi lpěním a odevzdáním

Nedávno jsem měla individuální sezení s jednou ženou. Řešila téma dětí, svatby, postavení domu, zasázení stromu, atd. Bylo to pro mě velmi inspirativní. Zejména to, na co si sama pro sebe došla, jaké informace si o daném zpřístupnila. A napadlo mě se o tom obecněji rozepsat, jelikož je to téma, které se jistě týká nejen jí.

Zkusím to, co chci sdělit, napsat obrazně.

Jedna naše část je pozemská a žije tento svůj krásný život. Vše, co se jí děje, vnímá z nížiny, ve které si daný život odžívá. Druhá naše část má přístup k širším informacím ohledně cesty té pozemské části, o křižovatkách, které ji čekají a o významu těch, které již má za sebou. Tato naše část se na ty okolnosti, ve kterých se nachází ta pozemská část, dívá jakoby z kopce.

Vztah mezi naší pozemskou existencí a vyšší podstatou připomíná situaci, když člověk, který vidí, vede slepce a pomáhá mu bezpečně přejít přes všechny křižovatky, které ho na cestě domů potkají. Podobně ta druhá část ze shora sesílá do života té pozemské části informace a různá další vodítka, aby z nich pochopila, kudy tudy.

A teď si představte, že ta vaše pozemská část urputně chce dítě, manžela a ten „normální“ život jako mají všichni okolo. Jenže, vaše druhá část ze shora ví, že to není pro tento čas vaše cesta. Třeba z důvodu toho, že vaše dítě přijde až v době, kdy budete celistvější, budete se mít více rádi, a třeba i za naprosto jiných okolností. To vše například proto, že duše, která prostřednictvím vás má přijít na Zemi, potřebuje, aby její maminka nebo oba rodiče byli oproštěni od většiny svých omezení. Mnohá z těch dosud neodpuštěných zranění daných rodičů by totiž té duši překážely a bránily v cestě, kterou si zvolila. A tak se děje, že vaše pozemská část sice na dítěti lpí, partnera tlačí a tlačí, avšak z nějakého důvodu partner vzdoruje, nebo se nedaří počít.

V průběhu té doby vyšší podstata ženy čeká, až to žena vzdá a začne si užívat sebe a svůj život v přítomnosti.

V mezidobí, než to žena vzdá a pochopí, se může stát ledacos. Ta žena se totiž k tomu odevzdání dané záležitosti může dopracovat rozličnými delšími či kratšími cestami. Žena může během daného vztahu postupně jít více k sobě samé, začít se mít více ráda, vykašlat se na názory všech kolem a konečně žít sama za sebe.

Avšak, může k tomu poznání dojít oklikou.

Například se může rozhodnout, že když to nejde u tohoto muže, půjde to u jiného. Vymění partnery a tlačí znovu, avšak se stejným výsledkem. Může se však i stát, že skutečně otěhotní, přivede na svět krásné, zdravé dítě. Avšak, po čase, když dítě odroste, zjistí, že je prázdná, že to dítě jí nezajistilo trvalé štěstí ani naplnění.

A tak se stejně, dříve či později, obrací k sobě samé. V ten čas ji začíná docházet, že jediný způsob, jak si pomoci, jak se cítit naplněná a šťastná, je konečně začít žít, neopustit se, začít milovat sebe se vším všudy, pečovat o sebe, naučit se s láskou stavět za sebe, vymezovat si hranice a přebírat odpovědnost za své volby.

A to je okamžik, kdy tato žena začíná hledat bezpečí uvnitř sebe, na místo, aby byla závislá na bezpečí zvenčí. V ten čas přestala lpět na nějaké konkrétní podobě podmínek, ve kterých může být šťastná a naplněná. A začíná se o to své štěstí a naplnění vědoměji starat v každém okamžiku, co jí jen síly stačí. V jednotlivých situacích se rozhoduje tak, aby ji bylo dobře, a to s respektem k hranicím jiných. Je to však postupný proces, kdy se krůček po krůčku stáváme vědomější. Všichni jsme na cestě.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc