Když si vyčítáme cokoliv z minulosti?

Stává se vám, že vás přepadají myšlenky, že jste se tehdy v nějaké věci mohli rozhodnout lépe, že jste něco neměli dělat nebo naopak měli?

Přistihnete se někdy, že litujete něčeho v minulosti?

Avšak, ta vámi odmítaná minulost byla potřeba. A to právě proto, abyste došli do bodu, ve kterém jste, abyste se posunuli.

Co se stalo, že máte nyní výčitky z něčeho, co jste dříve vnímali jako to nejlepší řešení v podmínkách, ve kterých jste byli?

Posunuli jste se. Stali jste se moudřejšími! A na místo, abyste minulosti s vděčností poděkovali za to všechno, co vás naučila, vy ji začínáte vyčítat. Je to stejné, jako když vám někdo v nouzi podá pomocnou ruku. Vy ji s radostí přijmete a až jste z nejhoršího venku, začnete na jeho pomoci hledat mouchy a nedokonalosti.

Avšak, je v pořádku, pokud to takto v nějaké záležitosti máme, a vyčítáme si naše minulé chování. I tímto my si kousek po kousku odpouštíme a bolest malinko odplave. Jakmile však nabereme potřebnou sílu, budeme mnohem odvážnější a na danou minulost se přestaneme zlobit a začneme ji zase o něco více přijímat. Tím se přestaneme zlobit na sebe. Vzroste naše sebeúcta a otevřeme se novým možnostem v našem životě, na které jsme doposud naší úrovní víry v sebe sama nedosáhli.

Naše minulost je náš moudrý učitel. Je to část nás samých, která se často cítí odvrhnutá, nepřijatá, nemilovaná. A jediné co chce, je být námi s láskou objata a plně přijata.

Nedělejme sobě, co nám v dětství činili, často nevědomky, naši rodiče a jiní blízcí. Také z nedostatku lásky k sobě samým na nás nepřijímali a odmítali to, co se jim na nás nelíbilo. A bylo tomu tak, jelikož v době, kdy jsme se jim narodili, nebyli plně u sebe, neměli přijaté všechny své části. A vše, co nemáme přijato u sebe, to nás na jiných štve a zraňuje. A naše děti jsou jedním z nejpřesnějších zrcadel.

Už jsme vyrostli a nejsme tak závislí na citové péči svých rodičů. Nedělejme sobě to samé. Veďme se k odpovědnosti za naše konání, avšak NEOPOUŠŤĚJME SE, když se nám na nás něco nelíbí. Překročíme tím omezení našich rodičů, začneme se mít zase o něco více rádi, vzroste naše sebeúcta. A vedle toho pomůžeme překročit toto omezení i našim rodičům či našim jiným, třeba již nežijícím, předkům.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost se objednat na Individuální sezení

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc