Nuda ve vztahu. Další dítě?

Vaše dítě či vaše děti už nepotřebují vaši permanentní péči. Už si větší část dne vystačí samy, už si vyhrají většinu času samy nebo s kamarády ze sousedství. A vy najednou máte s partnerem trochu více času. Najednou máte čas, který jste dříve trávili krmením, přebalováním a hraním.

A co teď? Co s ním?

Všední dny ještě ujdou. To přijdete večer z práce a do ulehnutí zbývá pár hodin, v rámci kterých se zvládnou úkoly do školy, večeře, koupání a čtení pohádek. A vy zbytí lehnete do postele a jste rádi, že jste rádi.

Víkendy jsou horší. Ano, je krásný jít na společný rodinný výlet. Možná se však někteří přistihnete, že když se děti vzdálí, ať už doma nebo na nějakém tom výletě, a v tom prostoru tak zůstáváte jen vy dva partneři, je prázdné ticho. Možná pak některý z vás (druhý později) šáhne po mobilu, kouká všude okolo nebo rozhovor navodí na téma, jak u vedlejšího stolu jednomu z hostů spadla lžička.

Ten z vás, kterému se v těchto situacích daří podívat se na to alespoň chvilkově z pozice pozorovatele, vidí dva, co mají spolu společné dítě, které si hraje opodál. Avšak, nebýt toho dítěte (a možná hypotéky u některých), žádná další vazba, žádná další vášeň (nemyslím sexuální), žádná interakce, žádné obohacení.

Ten z vás, který to dokáže uvidět, zavětří, že je zle a že je tedy potřeba nějaký další impuls, který by oživil to, co umírá. A v tomto bodu přijde jeden či oba s myšlenkou mít další dítě.

A právě o tomto chci dnes trochu napsat.

Vztah dvou lidí nedělají úplným děti, které se těmto dvěma lidem narodí. To je podle mě velký omyl, který začíná být v této době čím dál zřetelnější. Ti dva v tom vztahu mají spolu sdílet a obohacovat se až tak, že budou každý zvlášť doslova přetékat naplněním. A k tomu stavu naprostého štěstí nepotřebují mít společné dítě. Je to o inspirující, obohacující a vyživující vazbě mezi nimi. Ta dává výživu jejich vztahu, a nikoliv dítě, hypotéka nebo jiný závazek.

Právě proto, že většina dětí se rodila a stále ještě rodí do vztahů, kde jejich příchod je jaksi potřeba, aby byli ti dva úplnými, vznikají fixace rodičů na děti a jiné nezdravé vazby. A rodiče nedokáží svým dětem dát svobodu. A nedokáží to, protože je potřebují, aby byl úplný každý z nich, a aby bylo nějaké spojení mezi nimi jako partnery.

Pokud cítíte, že váš vztah není již to ono, věřte, že další dítě to nevyřeší. A pokud by se stalo, že skutečně při tomto nečistém záměru přivedete na svět dítě, toto dítě nevědomě zavalíte již zkraje života závazkem, aby váš vztah drželo pohromadě. A to stejně neuzdraví váš vztah, neuzdraví jednotlivě každého z vás. A pro vaše dítě to bude břemeno, které v průběhu svého života bude prostřednictvím životních lekcí odevzdávat.

I toto dítě odroste. A vy budete postaveni před stejnou lekci, které jste se narozením dalšího dítěte vyhnuli. A ta lekce si bude žádat vaši pozornost ještě intenzivněji a možná i za dramatičtějších okolností.

Pokud cítíte, že vás vztah s partnerem už není to, co býval, opravdu vám tam něco chybí. A je to čas, kdy máte otevřeně a narovinu mluvit o svých pocitech, o tom, co chcete a nechcete, a v tomto směru i konat. Najít společnou niť, společný zájem, trávit spolu o samotě více času, kdykoliv je příležitost. Nevyhýbat se času spolu. Když si dítě vezmou na den, pár hodin prarodiče, neutíkejte z této příležitosti být spolu a užít si přítomnost druhého tím, že si pozvete přátele nebo půjdete do kina, kde vám ten čas vyplní velké plátno a přítomnost mnohých anonymních.

Na setkávání s přáteli není vůbec nic špatného. Avšak, jiná situace je, když nám mají plnit funkci zábavy a výplně prázdného prostoru. Zkrátka, nenechávat si ty chvíle o samotě jen večer do postele. To je ohromně málo. Je jen otázka času, než to jednomu z vás dojde. A ten, kterému to dojde, bude obohacující rozhovory, naslouchání a sdílení hledat jinde.

My všichni máme být šťastní ve vztahu už jen tím, že jsme spolu, že sdílíme, obohacujeme se. Co to je, když nám štěstí ve vztahu musí zajišťovat dítě, přátele, nebo cokoliv jiného zvenčí?

Jenže, většina z nás se této výzvy nechopí. Většina nezačne povídat druhému o tom, co chce a nechce, jaké má sny, co si chce splnit. A neudělá to ze strachu. Spousta z nás totiž někde hluboko vzadu tuší, že nebýt toho dítěte, těch přátel, kteří vždy ochotně vyplní čas, vztah by nebyl.

Bojíme se, že bychom zůstali sami, bojíme se o děti. Přesněji, bojíme se o to, že bychom přišli o děti. Máme strach, že bychom nezvládli sami tu hypotéku, atd.

Pokud vám ve vztahu cokoliv nevyhovuje, je to čas, kdy jste vybízeni k tomu postavit se více za sebe, za své potřeby a otevřeně o tom s druhým mluvit. Pokud se vám ve vztahu cokoliv nelíbí, je to vaše volání k příležitosti si zvýšit sebeúctu, a otevřít se tak i hojnosti ve všech oblastech života. A k tomu nárůstu sebeúcty dojde právě tím, že začnete sdělovat tomu druhému své pocity, co vám vyhovuje, co nikoliv. A to vše bez ohledu na strach, jak to ten druhý přijme, a bez ohledu na to, jestli vztah vydrží.

Jedině tímto přístupem se dozvíme, jak to ve skutečnosti je, jak bohatý a pevný máme vztah a jaké potřeby má i ten druhý. Jenže, my to často vědět nechceme, protože to už vlastně uvnitř sebe víme. Často víme, že otevřeně mluvit o svých potřebách by znamenalo zjištění, že se absolutně míjíme. To by bylo přiznání, že vztah „jde do kytek“. A to je právě to, co si přiznat nechceme.

A tak místo toho, abychom se postavili více za sebe i za cenu toho, že to vztah neustojí, a začali otevřeně říkat, co chceme, co nikoliv, my raději honem koukáme kolem sebe, jak bychom ten vztah zvenčí mohli nějak zalátovat, opravit. A v ten čas se v hlavách mnohých párů zjeví myšlenka mít další dítě.

Jenže, to je záplata na pár let. A co dál? Další dítě?

Doba, ve které nyní žijeme tyto své životy, je dobou velmi odlišnou od doby, ve které žili naši rodiče a prarodiče. Myslím to teď z pohledu energií, které aktuálně na Zemi jsou. Většina z nás jsme se inkarnovali v této době proto, abychom se v tomto životě plně očistili. A právě díky těm zmíněným energiím, úrovni kolektivního vědomí, to je poprvé možné.

Možná slýcháte ze strany rodiny věty ve smyslu: „Když přijdou děti, pak už je to jenom o dětech.“ „Všude je něco, to by si nemohl(a) být s nikým.“ „Každý vztah je o omezování se a o kompromisu.“ „Když budeš takto náročná(ý), nemysli si, že s Tebou někdo bude“. „Však už to spolu nějak dožijete, zvykneš si“.

Jenže, dnes je to už jinak. Energie se změnily natolik, že nás to bude tlačit a mnohé již tlačí, a to různě intenzivně k tomu, abychom se očistili, a odstranili u sebe vše, co nám již dále neprospívá na naší cestě. A to očistění probíhá jak na úrovni mysli, tak na úrovni fyzické reality. A vy budete sunuti k lidem, partnerům, přátelům, kteří vám zase kousek pomohou ve vašem očištění. A to, ať už dobrovolně nebo méně.

Rozvodů a rozchodů již před několika lety bylo mnoho. Avšak, bude to narůstat. A to i u rodin, kde se navenek jeví vše v pořádku. Lidé se nebudou často rozcházet proto, že by na sebe byli zlí, ale proto, že vedle sebe jen žijí. A není to chyba ani jednoho, ani druhého. Prostě jejich lekce společným žitím se naplnila a oni si předali vše, co měli. Není žádná ostuda, ani selhání, když se rozpadnou manželství. Každý jsme tu pro svůj vývoj, a z toho kolektivního vědomí pro vývoj všech. Náš život se nestane úspěšný tím, že dokážeme udržet rodinu po hromadě i za cenu popření sebe samých. Kdepak. Nás život se stane úspěšným, když budeme stále více věrni sami sobě. Jakýkoliv vztah není cílem naší cesty, není naším bezpečím, je naším učitelem na cestě. A každý žák jednoho dne překoná svého učitele. A pak přichází další učitel.

V podstatě se budou rozpadat i vztahy, které by v dřívější době byly těmi spokojenějšími. Jenže, jak se zvyšuje energie, jsme nuceni ke zvyšování naší sebeúcty. A díky tomu my už víme, že chceme pro sebe více.

V posledních letech se všichni postupně velmi intenzivně očišťujeme. A tím se nám i mění vztahy. Stávající, které zůstanou, se transformují. Pokud v tom vztahu není potenciál dalšího vzájemného růstu, vztah končí. A končí proto, aby přišlo něco nového.

Pokud ve vztahu zažíváte nudu, neřešte to dalším dítětem. Ten pocit nudy je jen vaše volání po nárůstu vaší sebeúcty. Místo dalšího dítěte si každý jednotlivě začněte dávat více lásky. A to například tím, že se budete stavět více za sebe, s láskou vymezovat hranice a přebírat odpovědnost. Pečujte o své potřeby, potřeby vašeho těla, věnujte se více svému tělu, věnujte sobě více péče.

Ať to navenek bude působit jakýkoliv poprask, zůstaňte věrni sami sobě. A uvidíte, co se stane. Buď vztah vydrží, upevní se a osvobodí, nebo nevydrží. Pokud nevydrží, je to proto, že pro sebe máte již připraveno něco lepšího, kde se budete cítit zase o něco svobodněji, více milovaně. A bude tomu tak, jelikož právě tou předchozí péčí o sebe sama, jste si zvýšili vaši sebeúctu. A ta mohla přitáhnout harmoničtější prostředí.

A pak třeba přijde i to další dítě. Přijde však z lásky, přijde bez lpění na něm. Přijde nikoliv jako prostředek pro udržení vztahu, nýbrž jako svobodná bytost, která je vámi „jen“ milovaná a přijímaná taková, jak je.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc