Rok 2018 jako rok sebeúcty a nalezení bezpečí uvnitř sebe

O rekapitulaci mého roku 2017 a o vizích roku 2018 jsem už psala. Ale já cítím v souvislosti s dnešním novoluním v kozorohu a prvním úplňkem tohoto roku v raku, že mám napsat, k čemu nás budou energie tohoto roku vést, a možná v některých případech až nutit. Pro mě samotnou je to velmi překvapivé, že o tom mám psát. Vůbec jsem to neměla v plánu.

Tak, jak to naciťuji již od podzimu roku 2017, rok 2018 je rokem sebeúcty. Je to rok, ve kterém se budeme učit být sví, autentičtí, navzdory strachu, jak nás kdo přijme či nepřijme. Sebeúcta je tématem celého našeho života, avšak v roce 2018 bude velmi náročným, avšak chápajícím učitelem.

V tomto roce budeme více, jak kdy jindy, stavěni před situace, ve kterých se čeká, jak zareagujeme. Čeká se, zda zůstaneme věrni sobě, tomu, co aktuálně cítíme, jak se aktuálně v dané situaci cítíme, nebo podlehneme přáním jiných, ačkoliv nechceme.

A tyto zkoušky sebeúcty se nebudou dít jen prostřednictvím vnějších situací. Budou se dít i na úrovni naší mysli. V hlavě tak bude probíhat spousta dialogů o tom, co bychom měli, neměli. Bude tam spousta výčitek o tom, co jsme udělali či neudělali v minulosti. Budeme hodně znovu přemítat minulost, zejména ta bolavá místa. Nikdo z nás se tím nechce trestat, právě naopak! Poskytujeme si ohromnou pomoc se osvobodit!

A bude se tedy i na úrovni naší mysli zkoušet, do jaké míry chováme úctu k sobě samým. A tedy, zda v průběhu těch pocitů sebelítosti či výčitek, které nás přepadnou, my jako to věčné vědomí vezmeme sebe jako to malé plačící dítě s láskou do náruče a zda ho necháme u nás pobýt, jak dlouho bude chtít. Bude se ověřovat, zda budeme tomu našemu dítěti naslouchat, kdykoliv to dítě bude mít strach se projevit a dodáme mu odvahu a dáme mu najevo lásku, aby s pocitem bezpečí se tak mohlo plně projevit.

Bude se testovat, zda pocity viny toho našeho malého dítěte za minulé činy my ještě podpoříme svými výčitkami nebo mu nabídneme chápající náruč a soucitným hlasem a trpělivostí milujícího rodiče vysvětlíme, že se nestala chyba, nýbrž jen zkušenost, za kterou ponese to dítě odpovědnost, která je pro něj tou nezbytnou zkušeností.

A je již na nás, zda tu odpovědnost budeme vnímat jako těžký náklad na svých bedrech nebo jako vytvořené místo, kde máme šanci zvýšit naši sebeúctu. A právě takto pozitivně tu naši odpovědnost budeme vnímat, vystoupíme-li z role oběti, a přestaneme si vyčítat a místo toho si vezmeme zpět svoji sílu a převezmeme za vše námi učiněné odpovědnost.

Nemůžeme řešit jiného, a nemůžeme tak ani přinutit jiné, aby nám odpustili nebo, aby přestali si různými způsoby vynucovat plnění jejich přání, představ nebo jinými způsoby se pokoušet s námi manipulovat. Můžeme však změnit přístup k této jejich často nevědomé hře.

Ti manipulátoři z toho vyššího pohledu nejsou zlí. My téměř všichni jsme do jisté míry manipulátory. Je třeba si uvědomit, že všichni máme místa v životě, kde více či méně manipulujeme, pokud nejsme plně u sebe. A pokud nejsme u sebe, pořád jsou témata, která v nás vzbuzují obavy, kterým více či méně podléháme. A právě role oběti je úkryt, kam snadno zalezeme, jelikož sebelítost a výčitky nám alespoň malinko odlehčí a my tu neodpuštěnou bolest nemusíme tak intenzivně cítit. Je to podobné jako si vzít jakýkoliv prášek na utišení bolesti. Problém to nevyřeší, ale bolest se zmírní.

Neplýtvejte svoji cennou energii na kritizování sebe a jiných, kteří s vámi manipulují. Těm lidem tímto jen odevzdáváte svoji moc. A ti pak obohaceni vaší energií se cítí posíleni a nemotivuje je to vystoupit z té role oběti. A navíc, ta vámi takto vydaná energie, jim vydrží jen chvilku. Ostatně, to je důvod, proč zanedlouho potřebují další dávku a tak manipulaci zkusí na vás či jiné znovu. Nejvíc těmto lidem pomůžete právě tím, že je v tom úkrytu nebudete dále vyživovat, oni vyhladoví a dříve či později z toho úkrytu budou muset vylézt. A v ten čas budou pomalu vystupovat z role oběti a přebírat odpovědnost za sebe a sílit. Avšak, již nesílit na úkor někoho a dočasně, nýbrž sílit trvale ze své vlastní vyšší úrovně bytí.

Svoji sílu takto vydanou jiným si vezměte zpátky právě tím, že vystoupíte z té role oběti a na úrovni mysli nebo i na úrovni těla (pokud se situace zhmotní) se postavte za sebe. Místo toho, abyste tak dělali, co se od vás očekává, co by se podle jiných mělo, hodilo, zůstaňte věrni sami sobě a dělejte to, co cítíte. Místo výčitek, se přestaňte zlobit na sebe, situaci, lidi a přijměte to, co se stalo jako cennou zkušennost, která pramení z převzetí odpovědnosti za učiněné.

O tomto bude rok 2018 a už to pro mnohé začalo v roce 2017. V druhé části roku 2018 pak spousta z nás pocítí ohromný nárůst úcty k sobě samým a to zapříčiní ještě v roce 2018 a pak velmi intenzivně v roce 2019 obrovské změny v našich životech. Tyto změny, ať budou vypadat jakkoliv, jsou pro naše dobro. Jsou to změny, pomocí kterých má naše zvýšená úroveň sebeúcty (zvýšená úroveň našeho vědomí) nalézt rovnováhu ve všech oblastech našeho života. A to plně v souladu se zákonem rovnováhy, stejné ke stejnému.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc