Začal(a) jsem žárlit. Proč?

Nedávno se na mě obrátil jeden z vás s dotazem. Psal o tom, že poprvé u sebe pozoruje, že žárlí na svého partnera. A ptal se mě na můj pohled.

Každá nepříjemná emoce pramení ze strachu, že o něco přijdu, že něco nedostanu, že budu odmítnuta, bez živobytí, …

Čeho se bojí člověk, který žárlí?

Možná toho, že není jediným, koho má ten dotyčný rád, koho si váží. Možná podvedení.

A proč se toho ten dotyčný bojí?

Možná se bojí žít sám.

Možná si nevěří, že by svůj život bez partnera zvládl sám i po hmotné stránce.

Možná se bojí hodnocení jiných.

Možná se bojí výčitek. Neboť, nevěrou by se možná vystavil analyzování svého minulého chování k partnerovi. A přijmout své minulé „chyby“, nechat odtéct tu bolest pramenící z nepřijetí sebe samého (své minulosti) je možná to, čeho se dotyčný bojí, když žárlí.

Možná si i myslí, že si už nikoho nenajde, že už ho nikdo jiný nebude mít rád.

Proč se bojíme žít sami, když máme tolik společníků, i když jsme sami? Máme své tělo, o které můžeme pečovat, a kterým můžeme neomezeně tvořit. Máme svoji mysl, kterou můžeme konečně uklidit, vyčistit, a pomocí které si můžeme nakreslit vše, co chceme vytvořit a naším tělem pak vykonat. Máme srdce, které můžeme otevřít více dokořán. Bojíme se samoty, protože si nevystačíme sami se sebou. Nedokážeme být pro sebe těmi nejlepšími společníky. A nedokážeme to proto, že sebe nepovažujeme za dobrého přítele. My jsme však pro sebe tím nejlepším přítelem, podporovatelem a ochraňovatelem. Nikoho lepšího tu nenajdeme! Proč si nevystačíme sami se sebou a nejsme pro sebe těmi nejlepšími příteli, podporovateli a ochraňovateli? Protože si myslíme, že si nestačíme, že jsme méně než to, co nám někdo vně může nabídnout. Nemáme sebe na prvním místě, protože si sebe vážíme méně než jiných.

Proč se bojíme, že bychom se bez partnera o sebe nepostarali? Protože si o sobě myslíme, že nejsme dost schopní. Proč máme o sobě takové mínění? Nevěříme sobě. A tedy, rovněž nechováme k sobě dostatečnou úctu.

Proč nám tolik záleží na hodnocení jiných? Protože stále věříme, že jiní jsou moudřejší než my a vědí o naší cestě v tomto životě více než my. A možná i proto, že máme pocit, že potřebujeme jejich schválení, jejich přijetí. A proč toto všechno? Ještě jsme neuvěřili natolik sobě, abychom se přestali bezhlavě řídit názory jiných a jejich postoje (na rozdíl od těch našich) ihned bez dalšího přijímat. Ještě se bojíme být nepřijati, být sami.

Proč bychom si vyčítali něco, co jsme ve vztahu k partnerovi udělali či neudělali? Protože to něco zhodnotíme jako špatné. A děje se to, protože jsme si to neodpustili. V tom místě tak vůči sobě chováme nelásku. A odpustit si, nemít ty výčitky, by znamenalo, že bychom museli přijmout naše minulé chování k partnerovi, že bychom museli zase o něco více přijmout sebe.

Žárlivost je jedním z projevů naší nízké sebeúcty. Partner, který v nás tuto nepříjemnou emoci vyvolal, nás informuje, že je čas začít se mít zase o něco více rád(a), že je čas zase o něco více se ctít. A jak to udělat? Zkoušet více dávat na své pocity. Když se mi něco nelíbí, říct to a nebýt toho součástí. Když se mi něco naopak líbí, říct to taky a naopak si svůj život uzpůsobit tak, abyste toho mohli být součástí. Avšak s láskou. Myšleno, nikoliv pod nadvládou těch nepříjemných emocí. Žárlivost a jiné projevy naší nízké sebeúcty se budou postupně zmírňovat, až jednou vymizí.

A pokud se děje, že žárlíme, když jsme to dosud neznali, nebo jinými způsoby se najednou intenzivně cítíme jako méněcenní, neděje se s vámi nic špatně. Naopak!

Byli jste vystaveni situaci, která ve vás aktivovala vaše třeba i hodně dávné neodpuštěné zranění (blok), tak jako již mnohokrát. A děje se to, jelikož jste v průběhu své cesty zase o něco více posílili a jste připraveni zase kousek daného zranění uzdravit (= zpracovat daný blok zase z hlubší roviny). A děje se to právě pomocí dané situace, která ve vás vyvolala dané nepříjemné emoce, které ve vás začaly proudit a vy je (to zranění) tímto způsobem zase kousek odpustíte a zase o něco více sobě či jiným odpustíte.

A čím více u sebe najdete oporu, láskyplnou náruč, péči a pochopení, tím více toto vše úžasné najdete venku, a o to intenzivněji u partnera jako toho nejbližšího.

Žijeme v nádherné době (ať to vypadá jakkoliv a myslí si o tom kdokoliv cokoliv jiného). A v této době spousta těch, kteří se již nějaký čas vedou k postupnému očištění (uzdravení všech svých bolestí), čeká rovnováha jejich vnitřního muže a ženy, a čeká je venku v důsledku toho krásný harmonický vztah. A to ať už v podobě vztahu stávajícího, avšak transformovaného vlivem očištění obou partnerů, nebo vztahu zcela nového. A vztahy, o kterých tu teď píši, budou dosahovat zcela jiné úrovně harmonie ve všech oblastech života, než která tu byla možná.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc