Můj rok 2017 a rok 2018

Přešli jsme všichni do dalšího kalendářního roku. Já nikdy nepsala o tom, co z mého pohledu přinesl a vzal uplynulý rok a jaké energie cítím z roku následujícího. Ale teď o tom chci napsat.

Poslední týdny roku 2017 jsem se vedla k velmi podrobné a pro mě velmi silné rekapitulaci a s nadcházejícím rokem mám sama pro sebe spojeny velmi určité a jasné informace.

A možná se v tom, co napíšu, nějak najdete. Jelikož cítím poprvé, a to velmi silně, napsat o mém roku 2017 a o tom, co cítím, že přijde v roce 2018.

Rok 2017 byl pro mě v mnohém přelomový. V mnohém mi připomněl rok 2012. V obou těchto letech se vlivem vnějších událostí konala ohromná přestavba uvnitř mě.

Jen ve zkratce. Na jaře roku 2012 ode mě odešel partner (který se na konci roku 2012 chtěl vrátit a já ho s radostí přijala). V té době jsem rozjížděla advokátní kancelář s pár tisíci na účtu a bez klientů. Měla jsem pocit, že se mi život zhroutil. Měla jsem tehdy pocit, že jsem zůstala sama bez citového a materiálního bezpečí, že mi nic nezbylo, že jsem vše ztratila. To samozřejmě nebyla pravda, jen jsem byla ve stavu oběti, což jsem si tenkrát neuvědomovala. Kam jsem se podívala, byla jen nejistota (vyjma mých rodičů a sourozenců). Můj citový život a moje živobytí bylo na bodu mrazu. Svůj život jsem tehdy scukla do toho, abych vydělala aspoň na fixní náklady, abych nevytvořila nějaké dluhy a jinak jsem chtěla jen spát. Nikdy před tím jsem nezažila nic takového.

Po pár týdnech jsem se vzpamatovala a zabořila se pořádně do práce, v osobním i pracovním životě jsem se otevřela novým lidem a ve svých podmínkách se snažila postarat o sebe, aby mi bylo dobře. V ten čas jsem začala vystupovat z role oběti, což jsem si tehdy neuvědomovala. Jakmile však klienti začali přibývat a já se nemusela strachovat, jak vše poplatím a co mi zbyde, na konci roku 2012 mě ta práce přestala bavit, což postupně v roce 2013 přešlo až k odporu.

V roce 2013 mě pak čekala sklizeň, realizace veškerého průlomu uvnitř mě dosaženého za rok 2012. Ten průlom spočíval v prudkém nárůstu sebeúcty - ve větším postavení se za sebe a větším převzetí odpovědnosti za svůj život, k čemuž jsem byla donucena zmíněnými situacemi. Ta sklizeň, realizace vnitřního posunu spočívala jednak v tom, že na konci roku 2012 jsme se s partnerem opět k sobě navrátili a bylo to pro mě velmi překvapivé, neboť to vyšlo z jeho iniciativy. A vedle toho jsem začala postupně opouštět advokacii, právě pod vlivem té velké nechutě, která započala roku 2012 a v roce 2013 jen sílila.

Cítím, že rok 2017 pro mě nesl v mnohém energie roku 2012. Stejně jako tomu bylo v roce 2012, uvnitř mě se to rvalo na kusy, avšak bez tolik dramatických vnějších změn. Jakoby na velký vnitřní posun již nebylo potřeba tolik vnějších impulsů. Byly i v roce 2017, avšak byly v mnohých ohledech mnou pociťovány spíše jako příjemné (byť uvnitř mě zpochybňující a bořící mnohá má přesvědčení). A stejně jako v roce 2013 a v letech následujících jsem prožívala sklizeň, realizaci mého vnitřního vývoje roku 2012, cítím, že stejně tak tomu bude v roce 2018 a letech následujících a já budu prožívat zhmotňování mé vnitřní přestavby.

Avšak, tak, jako nic se nestane bez našeho konání, ta realizace vzejde ode mě. Budu to já, kdo začne budovat, měnit, přeuspořádávat.

V průběhu každého roku jsme všichni vystaveni výzvám, svým omezením a po jejich zpracování přichází poznání a s tím spojený nárůst sebeúcty (víry v sebe sama). Avšak, oproti předchozím rokům, v roce 2017 se mi udály situace a požehnaná setkání s lidmi, kteří mně pomohli úctu k sobě samé zvýšit o obrovský kus. V tom byl právě uplynulý rok velmi podobný roku 2012. Jen s tím rozdílem, že nyní jsem v tomto procesu vědomější a uvědomuji si tak, že mi vrostla sebeúcta. V roce 2012 jsem totiž nárůst sebeúcty (větší postavení se za sebe) nazývala nepohodlnými rozhodnutími, ke kterým jsem byla donucena vlivem vyvstalých dramat. Neuvědomovala jsem si tehdy, že ta moje nová rozhodnutí ve skutečnosti znamenají, že si projevuji větší úctu, než kdy dříve. Nyní v roce 2017 jsem si již v průběhu těch rozličných situací často uvědomovala tuto lekci a možná proto byly ty lekce více či méně příjemné, byť způsobily velký převrat a chaos uvnitř mě.

Na začátku roku 2017 jsem na svém webu jinypristup.cz psala, že sice nevím, jak to bude u mě pokračovat dál, ale že cítím, že mě v roce 2017 čekají samé krásné věci a že se nechám překvapit, co krásného přijde. Rok 2017 mě opravdu překvapil!

V průběhu toho roku jsem byla vystavena situacím, které by mě na začátku toho roku, ani nenapadlo, že zažiji. Tyto situace, ať už příjemné či méně, měly však jeden společný cíl, který se mi odkryl později. A sice, zvýšit moji sebeúctu a postavit se tak za sebe, vymezit si hranice a převzít odpovědnost za sebe sama, a to o pořádný kus. Výsledkem byl na konci roku 2017 obrovský nárůst odvahy uvnitř mě, zvládnout cokoliv přijde, a obrovská chuť žít, milovat a tvořit.

Byl to tedy pro mě převážně rok, kde se toho nejvíce odehrávalo uvnitř mě samotné. A já děkuji z celého srdce všem, kteří mi v roce 2017 zprostředkovali zmíněné výzvy.

V důsledku výzev, se kterými jsem se potkala v roce 2017, mi vzrostla víra v sebe sama a spolu s tím se mi otevřela další úroveň vnímání. Jakoby se mi zase o něco více rozcvičily smysly, o kterých jsme se ve škole neučili, ale které máme všichni, často od dětství zakrnělé. A já jsem nyní vedena zase o něco více vědomě pracovat se svými omezeními a vést k tomu ty, kteří budou ke mně přivedeni.

A jelikož mé aktivity na webu jinypristup.cz lemují můj vývoj, začala jsem pozorovat od druhé poloviny roku 2017, že se mi mění práce s lidmi na individuálkách, že sama sebe vedu pracovat s lidmi ještě do větší hloubky a více uceleně, než tomu bylo dosud. Začala jsem používat pro mě nové metody, které nyní uplatňuji sama na sobě a ke kterým jsem byla zcela spontánně dovedena svými krásnými výzvami v roce 2017 (více vysvětleno zde). Mnou nabízené služby a hlavně jejich popis už tak neodpovídal činnosti, kterou jsem začala zcela spontánně vykonávat od druhé poloviny roku 2017. Už obsah nabízených služeb nebyl v souladu s přeměnou Peti, která v roce 2017 svlékla další kus svého převleku.

A tak jsem z několika nabízených služeb udělala jednu, a sice toto Individuální sezení zaměřené na hledání odpovědí v minulosti a pozměnila popis tohoto individuálního sezení, který je nyní se mnou více v souladu.

Na začátku roku 2018 tak budou pro vás zřejmé značné změny v nabízených službách, dopisuji druhou knihu, která snad vyjde do jara roku 2018, a chystám nový projekt, jehož cílem je více spojovat nás všechny a vzájemně se ještě intenzivněji inspirovat, a pomáhat si vzájemně realizovat ve svém životě moudrost, které jsme se již dokázali otevřít. 

A tak nějak cítím, že rok 2018 je pro mě rokem realizace toho všeho, čemu jsem se otevřela v roce 2017. Moc se na to těším! Je tu rok 2018 a bude opravdu nádherný!

Děkuji z celého srdce všem, kteří mi v roce 2017 zprostředkovali zmíněné výzvy. Děkuji z celého srdce všem těmto mým spřízněným duším, se kterými se tolik vzájemně milujeme, a které mi pomohli (a i já jim) posunout se o velký kus. V hluboké lásce a úctě k vám všem…

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc