Když uděláme v životě něco, čeho litujeme.

Něco jste udělali nebo neudělali, a nyní toho litujete. Pohlcují vás výčitky, lítost nad sebou, jinými. Znáte to?

A co když vám řeknu, že vaše prožívání, že něco byla chyba, je ve skutečnosti opětovné prožívání vašeho třeba i hodně dávného zranění, které jste sobě nebo jiným dosud neodpustili?

Je velmi pravděpodobné, že se tou „chybou“, kterou jste učinili vy, nebo někdo ve vašem okolí, jen opakuje ten dávný příběh, ve kterém jste hráli jednu z hlavních rolí. A vám je tím dána možnost jej přepsat. Ve smyslu: postavit se více za sebe, více si vymezit hranice a více převzít odpovědnost, než jste učinili při předchozím setkání s danou situací. Ta situace nemusí být vůbec podobná. Jde o stejnou emoci, byť různé intenzity, kterou v nás ty, třeba i rozličné, situace vyvolají.

„Chyba“, kterou jsme udělali je tak vlastně zhmotněná část nás samých, kterou jsme dosud nepřijali. Tato část se hlásí o pozornost. Je čas ji přijmout, nebo alespoň zase kousek více ji přijmout. To je důvod, proč prostřednictvím situace se nám dostala do vědomí (cítíme ji). A my tím máme další příležitost ji zase o něco více přijmout, nebo přijmout již zplna (plně odpustit sobě nebo jiným).

Udělání „chyby“ je tak vlastně příležitost zvýšit svoji sebeúctu. Svoji sebeúctu totiž můžeme zvýšit jedině tím, že přijmeme další kousek nás samých, který dosud odmítáme (byť se to děje nevědomě). A to se děje mimo jiné prostřednictvím našich „chyb“, a jejich následným přijmutím.

Pokud se nám podaří naše „chyby“ přijmout = postavit se za sebe, za své chování bez ohledu na to, co si o tom myslí jiní, a převzít za sebe v těch věcech odpovědnost, tak se nám neskutečně zvýší naše sebeúcta. Náš pocit, že jsme udělali chybu, že jsme selhali, je ve skutečnosti část nás samých, kterou jsme kdysi odvrhli a dosud nepřijali. A ona nechce nic jiného, než být přijata.

A tedy, kdykoliv se v našem životě dopustíme „chyby“, nebo někdo jiný udělal „chybu“, a tím nás zranil, vlastně jsou nám otevírány dveře do větší svobody, jelikož máme tím možnost tu „chybu“ zase o něco více přijmout (přijmout odpovědnost za své chování, postavit se za sebe). Ta větší svoboda stojí mezi těmi dveřmi, dívá se na nás s ohromným obdivem a úctou, že jsme dokázali dojít až k jejím dveřím, usmívá se na nás, moc se na nás těší a říká: „Vítej“.

Čeká nás všechny další rok. Bude velmi silný a skutečně nádherný! Posune nás o velký kus ke skutečné podstatě každého z nás, ke sladké svobodě. Užijte si ho! Prožijte plně každý okamžik, ať už má nálepku „příjemný“ nebo „nepříjemný“. A vězte, všechno, co se vám bude dít, je pro vás, je to dar sesílaný vám na jedinečné cestě každého z vás.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc