Muž nebo syn? Žena nebo matka?

Ve svém okolí mám ženu, od které jsem mnohokrát ve vztahu k jejím partnerům slyšela něco ve smyslu: „Těm mým partnerům se líbilo, že všechno zařídím, řeknu jim, co mají dělat a kdy, že všechno rozhodnu. A pak později mi toto vše vyčítali a byl to pro ně důvod k rozchodu“.

A právě o ženách, které mají potřebu ve vztahu vše organizovat, zařizovat a rozhodovat, a o mužích, kteří mají potřebu tohoto přístupu (vyhledávají tyto ženy) jako své partnerky, bych dnes ráda něco po svém napsala.

Pro život na Zemi je důležité umět se v něm zorientovat, zvládnout se postarat o své potřeby a umět zařídit běžné záležitosti, které každodenní život přináší. Avšak, vše je o rovnováze.

Ten, kdo jiného tlačí k tomu, aby se věci dělaly tak či onak, ten, který si potřebuje mnoho z těch věcí udělat sám v domnění, že to umí líp než partner, nebo jakýmkoliv jiným způsobem lpí na konkrétní podobě organizace a dělání věcí, je ve skutečnosti stejně v životě „ztracený“ jako ten, který se nedokáže o sebe postarat a život si zorganizovat.

Proč si to myslím?

Ten, který potřebuje mít vše pod kontrolou, a vše si nejlépe zařídit sám (protože to on umí nejlíp, protože se tak cítí potřebný, …), jedná ze strachu stejně jako ten, který si neumí věci vyřídit a postarat se o své potřeby. V obou případech jim tento jejich přístup (byť naprosto odlišný) poskytuje pocit bezpečí.

Ve snaze mít vše pod kontrolou a vše ovládat se skrývá nedůvěra k okolnímu světu a lidem, že oni to jsou schopni zvládnout taky, byť jinak. A jedná se vlastně o nedůvěru k sobě samému, jelikož za nedůvěrou ve schopnosti jiných se často skrytě skrývá snaha zamaskovat své vlastní „neschopnosti“ (svůj vlastní nedostatek sebeúcty). A tak, možná se úpěnlivě držíme svých osvědčených postupů a svých vlastních procesů a nejsme otevřeni přístupu jiných v té dané věci, jelikož se ve skutečnosti bojíme, že by se odhalilo, že to, jak to umíme my, nemusí být to „nejlepší“ a že se na Zemi nachází někdo, kdo to umí stejně, ne-li lépe jak my. Tím by se nám ještě více podkopala už tak dost chatrná sebeúcta. Ve skutečnosti, strach, že si budeme připadat ještě více k ničemu (snížení naší sebeúcty) je důvodem našeho pocitu bezpečí, když máme ve vztahu věci pod svoji kontrolou.

U toho, který si nedokáže věci zorganizovat, postarat se o sebe, se rovněž jedná o nedůvěru k sobě samému. A to, že se o něj stará nebo za něj zařizuje někdo jiný, pro něj vlastně představuje bezpečí. Nevěří si, že by to zvládl sám. Ještě neuvěřil, že on, stejně jako jiní, je schopen si vše obstarat. I v tomto případě je to o nízké sebeúctě. Ztráta daného bezpečí (v tomto případě bezpečí spočívajícího v servisu jiného) je tak pro daného člověka strašákem, jelikož ještě věří tomu, že není dostatečně schopný fungovat sám.

V obou těchto krajních případech obětujeme kus či kousek své svobody za „bezpečí“ ze strachu, abychom to „bezpečí“ neztratili. Je to však bezpečí založené nikoliv na svobodě ale na závislosti. My všichni na cestě se nacházíme různě mezi těmito dvěma polaritami.

Daň, kterou za tento svůj pocit bezpečí v partnerstvích platíme, je velmi vysoká.

Uvedu příklad. Žena, která potřebuje mít vše pod kontrolou a svému partnerovi ordinovat, kdy a jak co má dělat, pro tento svůj pocit bezpečí (jelikož tam má nevyléčené zranění) je ochotná mít raději vedle sebe syna namísto muže. Muž je z důvodu svého bezpečí (poskytovaného servisu) ochoten mít raději vedle sebe svoji matku namísto ženy.

Oba v páru se vzájemně přišli osvobodit. Žena přišla pochopit, že chce-li mít vedle sebe muže, kterého bude přitahovat a který bude přitahovat ji, kterého bude uctívat a on ji, musí mu dát svobodu. A muž přišel pochopit, že chce-li mít vedle sebe ženu, která ho bude přitahovat, kterou bude uctívat a která bude ctít jeho, musí se vzdát své potřeby, aby o něj pečovala (musí ji dát svobodu). Změna se nejprve musí utvořit uvnitř každého z nás, než bude zřejmá v partnerství a v dalších oblastech života.

Skutečné bezpečí se totiž nachází uvnitř každého z nás. Je o síle ducha, že se o sebe, o své tělo dokážeme postarat za každých okolností. Je to víra (vědění), že jsme více jak tělo, že žijeme krásný život (ať navenek vypadá jakkoliv) a všechny prožitky tu jsou těmi dary, pro které jsme si sem přišli. To bezpečí spočívá v tom, že se bude stále něco dít, avšak, my už víme, že máme tu moc rozhodnout, zda uvidíme problém nebo krásnou změnu, vývoj, učení, …

Tím neskutečně posílí naše sebeúcta, budeme se v životě cítit jako ryby ve vodě. Budeme totiž vědět, že cokoliv přijde, my zvládneme, protože víme jak. Už totiž víme, že máme za úkol proměnit na výzvu, prospěšnou změnu vše, co do našeho života přijde, a tento proces uvnitř sebe prožívat, jako když dostaneme krásný dárek. Nikoliv se utápět ve výčitkách či sebelítosti.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc