Sebeúcta jako klíč k hojnosti

Všechny články, které píši, píši předně pro sebe. Dávám na papír (Přesněji, ťukám do wordu) různé poznatky a souvislosti, které postupně na své cestě objevuji.  Ty napsané poznámky mají sloužit jak mně si něco více ujasnit, shrnout, tak mají posloužit i lidem, kteří v nich ucítí pro sebe nějakou informaci pro daný čas. A vím, že je mám šířit, protože to tak cítím a dělám.

Minulý rok touto dobou jsem došla k poznání, že soucit je klíčem k hojnosti všeho. Psala jsem na toto téma i článek.

Nyní to vnímám ještě trochu jinak, hlouběji.  A o tom chci dnes psát.

Ve fázi vývoje, kde nyní jsem, to vnímám tak, že klíčem k hojnosti všeho v našem životě je sebeúcta a že ten skutečný soucit se sebou a jinými kolem sebe se rodí právě z oné sebeúcty.

Sebeúctu chápu jako přijetí sebe samého. A tedy, čím více přijímáme svoje předešlé konání nebo nekonání a přebíráme tak za něj odpovědnost, čím více přijímáme svoji fyzickou podobu, dbáme a pečujeme o potřeby svého těla, a čím více naše volby směřují tam, kam nás táhne pocit radosti a svobody, tím větší sebeúctu k sobě samému máme.

Sebeúcta je tak naše síla, odvaha, naše otevřené srdce, náš využívaný potenciál. Míra naší sebeúcty dává hranice našemu potenciálu, naší odvaze, síle a naší prožívané lásce (soucitu). Čím větší máme sebeúctu, tím více máme odvahy k tomu vymezit si své hranice, postavit se za sebe a převzít tak i odpovědnost, a to vše s láskou (soucitem).

Čím více si vymezujeme hranice, stavíme se za sebe a přebíráme odpovědnost, tím příměji a s větší lehkostí jdeme tam, kam nás to volá, táhne. Anebo, i když náš čas je být v daném období z vnějšího pohledu na místě a vyčkávat, tak s větší sebeúctou cítíme intenzivněji, že jsme správně.

Čím větší máme úctu k sobě, tím si snáze a častěji vymezujeme hranice, sebe (své tělo) chráníme, pečujeme o něj a vedeme tam, kde mu je dobře, kde prospívá. A tím postupně vystupujeme z role oběti, ve které jsme svůj čas, energii, peníze, a jiné věci dávali, na úkor nás samých ( = i když jsme nechtěli), a to ze strachu, abychom zůstali těmi hodnými, slušnými, vychovanými, skromnými, schopnými, milovanými a přijímanými.

A jelikož vše spěje do rovnováhy, pak, jak se chovám k sobě (ke svému tělu), k jeho potřebám, tak se vnější svět chová ke mně. Jakou hojností (pozorností) zahrnu sebe samého, taková hojnost se mi line ve všech oblastech života.

A tak jsem dospěla k tomu, že lidem okolo nás, kteří zrovna prožívají něco nelehkého, můžeme pomoci nejvíc tak, že řekneme, uděláme něco, co v nich vyvolá nárůst sebeúcty. Může to být „jen“ to, že dáme dotyčnému najevo, že si ceníme času, energie, kterou nám, rodině věnuje, že si vážíme jeho odvedené práce, že vyzdvihneme jeho silné stránky. A sobě můžeme pomoci stejným způsobem. A když potřebujeme sdělit něco, co se nám na chování jiného nelíbí, je velmi důležité, jak to sdělíme tomu dotyčnému. Zda budeme uvnitř sebe vnímat, že ten dotyčný udělal něco špatně, budeme ho za to navenek či v duchu soudit a kritizovat, vyčítat, a z toho stavu rozrušení (bez soucitu) si tak zaujatě vymezovat hranice. Nebo, se na chování jiného podíváme z pohledu pozorovatele bez hodnocení dotyčného a budeme si vymezovat hranice vůči danému chování, jelikož se při něm necítíme dobře, namísto plýtvání naší energie na hodnocení a kritizování dané osoby, která byla aktérem daného chování.

A tak, když se nám nebo jinému něco povede, z něčeho máme my nebo dotyčný viditelně radost a my zareagujeme uvnitř sebe nebo nahlas, že je to sice hezké, ale bylo by potřeba to dělat častěji, ještě líp nebo až uklidíme, dostudujeme, najdeme si dobře placenou práci, atd., my jsme v ten moment snížili svoji sebeúctu nebo výrazně ovlivnili sebeúctu toho dotyčného (míra snížení jeho sebeúcty bude záležet na jeho vnitřní reakci na danou naši přísnost). Je to jak náhlá studená sprcha na rozžhavené natěšené tělo plné radosti, nadšení a víry, že vše je možné.

A pokud je vám toto známé, jelikož sami jste sobě nebo pro jiné takovou chladivou sprchou, pak to nejspíš vychází z vašeho přesvědčení, že je třeba být na sebe a jiné přísní. A to často vychází z domněnky, že život je těžký, že vše krásné lze získat jen za cenu velké oběti a že jedině složité a náročné situace a jejich překonání vás dovede ke štěstí a úspěchu. Jak to vím? Já jsem byla taková a do určité míry ještě stále jsem. Je to omezení, do kterého jsem se narodila a které krásně vstřebala v dětství. A je krásné vidět, jak postupným překonáváním daného omezení, odlehčujete i lidem kolem sebe, kteří mají podobný blok. Oni vnímají, že máte podobné a postupným překonáváním tohoto dáváte odvahu i těm lidem okolo vás to překonávat taky.

Našim zaměřením se na řešení podmínek, které se nám nelíbí, namísto na osobu, která nám je zprostředkovala, my nesnížíme sebeúctu danému člověku. Stejně tak, zaměřením se na naše jednání a rozhodnutí, které se nám nelíbí, namísto na kritizování, vyčítání si a litování se, nesnížíme sebeúctu sami sobě.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc