Zaměřuji se dělat to, co mě baví, a nic z toho nemám

Jeden člověk mi před pár hodinami řekl, že už ví, že peníze se dají vydělat, aniž by měl člověk pocit, že pracuje. Tedy, že se dají vydělat zábavou, něčím, co mu činí radost. Já mu na to odvětila, proč se zaměřuje na peníze namísto radosti z té činnosti. Ta radost je naše autenticita, to je naše síla. V ten moment jsme ve vyšší energii a stejné přitahuje stejné. A tedy, vyšší energie naplněná láskou přináší větší hojnost ve všem.

On mi na to odvětil, že už to období měl, kdy dělal, co ho baví, a nezaměřoval se na peníze. A pak to dopadlo tak, že si neuměl říct o peníze za služby, které jiným poskytoval a které ho samotného bavily a neměl pak na živobytí.

A to je ono. On z toho usoudil, že jeho záměr dělat to, co ho baví, co ho naplňuje, mu zapříčinilo, že si neuměl pak říct o peníze za tu svoji odvedenou práci. A tedy, že je třeba mít záměr peníze a nikoliv záměr dělat to, co mě naplňuje. Neuvědomoval si, že ve skutečnosti jeho záměrem nebylo dělat to, co ho baví a naplňuje, ale vydělat, byť tím, co ho baví.

Pokud by jeho záměrem bylo sloužit svými dary jiným bez očekávání, byl by to ten nejčistší záměr, byla by to jím projevená láska v té nejčistší podobě. A stejné přitahuje stejné. Kdyby byl schopen tohoto čistého záměru, stejná čistota by se mu dostávala v pozemských věcech, a nejen v nich. Jenže, toho zatím tehdy schopen nebyl. To, co ho baví, nečinil pro samotnou radost z toho, ale hluboko uvnitř sebe očekával, že si tím zajistí protiplnění (živobytí). Nebyl to tedy zcela čistý záměr, nebyla do toho vložená jeho láska v plné síle. A tomu odpovídal i výsledek.

Ten člověk v průběhu vývoje prožil dva extrémy. Obojí měly společný jmenovatel.  Peníze. V obou případech na penězích lpěl. Jen projev byl jiný. V prvním případě mu na nich záleželo tolik, a dával jim takovou důležitost, že bylo pro něj těžké si o ně říct nebo si je za svoji odvedenou práci vzít. Byly pro něj něčím možná nedosažitelným, něčím tak moc důležitým, něčím, tak velké hodnoty, možná větší než on sám. Možná byly i něčím nečistým, něčím, co se nehodí jeho postavení na duchovní cestě. Nebo, naopak byly třeba něčím tak zbytečným. Ať už byla vnitřní pohnutka jakákoliv, a na penězích lpěl či jimi opovrhoval, nezaujímal k nim neutrální přístup.

Po nemilé zkušenosti, kdy se v důsledku svého nevědomého lpění nebo projeveného odporu vůči penězům (což je také lpění) ocitl po určitou část svého života s málem finančních prostředků, nastoupil cestu druhého extrému. Předně, chtěl vydělat peníze a vedle toho dělat to, co ho baví. Měl záměr mít jistotu a postupně, až si vybuduje v tom, co ho baví, dostačující klientskou základnu, danou práci pro peníze pustit. Jenže, tímto přístupem neudělal nic jinak. Jen jeho lpění na materiálním bezpečí se začalo projevovat jinak.

Víte, kdy se to změní? Až k penězům zaujme neutrální postoj, až je nebude ani snižovat ani povyšovat. Pak nebude mít potíž si říct o peníze za svoji práci, nebude mu to ani trapný, ani nepříjemný a řekne si přesně tolik, kolik mu srovná jeho výdej danou službou pro toho člověka.  Bude v rovnováze a žádný strach mu nebude bránit v tom, rovnováhu v tomto nastolit, ať už příjem bude v penězích či v něčem jiném. Tento neutrální vztah k penězům mu i zabrání ohýbat svůj hřbet a činit s odporem něco jen pro peníze.

Peníze, stejně jako vše v životě, přijdou, až na nich přestaneme lpět, až je pustíme ze svého sevření (obrazně). Jakmile to pustíme, dostaneme vše, co budeme potřebovat a to včas, kdy to budeme potřebovat. Ano, většina z nás (včetně mě) není schopna čistého záměru v čemkoliv. Nejsme plně u sebe. Nejsme tedy ani ve své plné síle a nejsme plně zbaveni očekávání a lpění. Tím, že nejsme plně ve své síle, nejsme se schopni ani plně ponořit do života, a nechat ho tvořit naší plnou autenticitou. Zkrátka jen tím, že jsme. Ale všichni k tomu směřujeme, všichni (i ti, kteří si nyní u tohoto článku myslí, že je to blábol). Ale vězte, že to je budoucnost každého z nás, a vůbec v této době, ve které se nacházíme. Budeme zažívat čím dál větší hojnost ve všech oblastech života právě „jen“ tím, že „jen“ budeme stále víc tím, kým jsme. A už se to mnohým malinko děje. Už to mnozí cítí.

Mnohé z vás při čtení napadne: „A co ti bohatí, co mají peníze, ačkoliv na nich lpí (škudlí je, vystavují na nich svoji identitu, podle tučnosti konta posuzují úžasnost lidí kolem sebe,…). Pro tyto lidi je být na peníze bohatý stejná životní lekce a výzva, jako pro jiné materiální chudoba. V čem může být bohatství výzva? Třeba v tom, prožít si vlivem dalších životních zkušeností, že peníze nás neudělají šťastnými, že nejde za ně koupit radost, zdraví, láska, naplnění ani pocit skutečného bezpečí. Pro ty na peníze chudší je pak nedostatek peněz výzvou naučit se peníze přijímat, neopovrhovat jimi, neopovrhovat životem na Zemi, potřebami svého těla (jídlo, pití, útočiště), které lze za peníze pořídit. Nebo i příležitostí pochopit, že množství peněz na jejich účtu, neurčuje jejich skutečnou hodnotu a ani hodnotu jiných lidí.

Ať už materiálně bohatý nebo chudý, pro oba je to lekce, kterou se mají naučit nelpět, v tomto případě, nelpět na penězích.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc