Naše pomoc jako vězení

Není pomoc jako pomoc. Jde o záměr. Jde o vnitřní pohnutku, která způsobila, že jinému chceme pomoci. Je čistá nebo zastřená egem? Tedy, vychází z lásky nebo ze strachu?

Je v tom ohromný rozdíl. Když se snažíme jiným pomoci, podporovat je z přesvědčení, že oni nás potřebují, nebo že bez nás by se neobešli, pomáháme pro získání pocitu, že jsme dobří, nepostradatelní. Máme totiž strach z odmítnutí, z toho, aby nás měl někdo rád, aby nás přijal. Možná máme i strach, že ztratíme své pole působnosti, kde máme pocit, že se jedině můžeme projevit, kde za něco stojíme.

Když pomůžeme někomu s vědomím, že i my ho můžeme jednou potřebovat, je to opět strach. V tomto případě pomáháme pro pocit bezpečí. A opět i zde usilujeme o falešný pocit, jelikož chceme najít vně něco, co se nám zatím nedaří najít uvnitř.

Pokud pomůžeme někomu z důvodu, že on nám taky pomohl, pak stejně jako v předchozích případech, i zde pomáháme ze strachu a nikoliv z lásky. Pomáháme z výčitek, z pocitu, že něco dlužíme. A výčitky jsou jedna z podob strachu z nepřijetí.

Můžeme se i přistihnout, že pomáháme, abychom měli nad věcí kontrolu. Opět je to strach. Tentokrát strach ze ztráty bezpečí, které nám kontrola domněle poskytuje. Snaha jinému ulehčit, pomoci z důvodu zachovat si kontrolu nad věcí, vychází podle mě ze strachu ze změny, ze strachu z přizpůsobení, ze strachu ze ztráty uměle držených otěží svého života.

Pro nás všechny platí zákon rovnováhy. Stejné přitahuje stejné. Když náš záměr je strach, jakou energii si tím přitáhneme? Pak je z vyššího hlediska zcela v souladu a v pořádku, když námi podaná pomocná ruka ze strachu způsobí, že budeme mít pocit, že jsme nabídli prst a ten dotyčný si bez svolení vzal celou naši ruku. Je i zcela v pořádku, že takováto naše pomoc ze strachu jinému bude tím dotyčným brána jako samozřejmost, a v okamžiku, kdy přestane být námi poskytována, vyjdeme z toho opět jako ti špatní.

Chápete? Žádná láska se v těchto případech od jiných nekoná. Jiní na nás jen projektují svůj strach, stejně, jako my jsme ho projektovali na ně svým nečistým záměrem pomoci. Pokud náš záměr pomoci jinému nebyl z čisté lásky, jen z pocitu radosti ze samotné pomoci bez očekávání čehokoliv na oplátku, nemůžeme očekávat ani lásku jako reakci od toho dotyčného. A tedy, nemůžeme očekávat vděčnost od člověka, kterému jsme takto pomohli ze strachu. Vděčnost, úctu, podporu (lásku) od daného člověka dostaneme ve chvíli, kdy ji nebudeme očekávat ani potřebovat, jelikož my jsme pomohli pro samotnou radost z pomoci. Pomoc dotyčnému byla pro nás darem, který jsme jako vděčnost pociťovali ve svém těle během pomoci.

Pokud se jinému rozhodneme pomoci z lásky (a nikoliv ze strachu), pak uvnitř sebe cítíme radost jen ze samotné pomoci, podpory a nic neočekáváme. Ta pomoc jinému je sama pro nás darem. V té chvíli pomáháme ze své síly, z lásky a nikoliv ze strachu. A jakou energii vyšleme, taková se nám vrátí. A pak není překvapením, že lidé, kterým jsme takto pomohli, nám projevují vděčnost různými způsoby. Avšak, my jsme to neočekávali, nebyl to náš cíl. Touto projevovanou vděčností tak vlastně dostáváme od lidí to, po čem bychom prahli, o co bychom usilovali, když bychom pomáhali ze strachu. Avšak, na rozdíl od pomoci ze strachu, my to nyní neočekáváme a navíc to skutečně dostáváme.

Milovaní lidé, vše dostaneme, jakmile to pustíme, jakmile to nebudeme potřebovat.

Čím čistší bude náš záměr, čím více lásky bude v našem záměru namísto strachu, tím méně budeme usilovat o jakékoliv protiplnění (lásku), a tím láskyplnější reakce se nám vrátí.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

AKCE:

Pátek 28.7.2017, 17:00 - 19:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pondělí 31.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Čtvrtek 3.8.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pátek 4.8.2017, 17:00 - 19:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc