Peníze ve službě strachu nebo lásky

Mám sen, že se budeme všichni vzájemně podporovat. To, co nám přináší radost, pohlazení a podporu, to budeme vyživovat a starat se o to, a to bez ohledu, zda si to poskytujeme sami nebo nám tato radost přichází prostřednictvím jiného. Ne, není to utopie! Je to jen otázka volby a začíná to u každého z nás.

Jak začala ta otročina s penězi, která vygradovala tak, že bez peněz se člověk ani nenapije, ani nenají a nemá ani kde se schovat před deštěm a mrazem nebo horkým sluncem?

Taky to začalo od hrstky lidí, kteří uvěřili, že peníze pomůžou něco změnit, zjednodušit (třeba směnu výrobků). Záměr mohl být sebeušlechtilejší. Avšak, podívejte se, jak se tento, třeba i láskyplný záměr změnil v otročinu. Podívejte se, jak mocné nyní peníze jsou. Kdo jim dal tu moc? My! Kdo tuto moc zneužil? My!, My rozhodujeme, co bude mít moc a jak bude tato moc využita (zda pro podporu lásky nebo pro podporu strachu). A jak to, že jsme dokázali něčemu dát moc? My jsme MOCNÍ! My jsme ta moc! Jedině my máme v rukou osud všeho kolem nás, hodnotu všeho, co nás obklopuje. My svými záměry realizujeme svoji moc.

Možná si teď někteří z nás řeknou, že neneseme odpovědnost za to, že peníze mají takovou zničující moc, jelikož my jsme nestáli u jejich zrodu a ani je nezneužíváme. Možná jsme u zrodu nestáli. Ale, opravdu je nezneužíváme pro podporu strachu? Opravdu nepřispíváme svým dílem k tomu, že peníze mají takovou energii? Kolikrát sobě nebo jinému neuděláme radost něčím jen proto, že je to třeba koupit? Kolikrát nevydáme peníze jen proto, že by nám mohly chybět? Kolikrát ten, který nedisponoval penězi (a jinými materiálními statky), byl najednou v našich očích vnímán jako ten slabý a neschopný? Kolikrát jsme potřebovali dát najevo, co vše materiálního máme, abychom byli vnímáni jako ti schopní? Kolikrát jsme to všechno záviděli?

Na vynálezu peněz není nic špatného. Mohl to být krásný prostředek, který mohl zjednodušit život nám všem. Jenže, místo toho se stal nástrojem strachu a manipulace. Zneužili jsme svoji moc. A tuto zkušenost jsme nejspíš všichni potřebovali (jinak by se neudála).

Tolik z nás pocítilo dopad zneužití své moci v otázce peněz a jiných materiálních statků (v tomto či jiném životě), jejímž výsledkem byla existenční krize mnohých z nás. Díky tomuto zneužití jsme si mnozí v tomto životě (nebo jiných) sáhli na dno. Avšak, jen díky tomu jsme si mohli prožít, že bez ohledu na to, jak nesvobodní v důsledku nedostatku peněz jsme, je jedna věc, kterou nám nikdo vzít nemůže - naši skutečnou svobodu. Svoboda našeho myšlení, vnímání, cítění o sobě a o všem okolo nás. Vnitřní svoboda je jediná skutečná svoboda. Proto i vězeň, který má uvězněné fyzické tělo v pár metrech čtverečních, nebo člověk bez domova a bez jakýchkoliv finančních prostředků se může cítit svobodnější než ten, který žije v luxusní vile s ohromným pozemkem okolo.

Jen my rozhodujeme o tom, čemu budou sloužit peníze a jiné hmotné prostředky, zda strachu nebo lásce (vzájemné podpoře, tvoření, sdílení, …). Zatím slouží převážně strachu.

Pojďme to změnit! Je už čas!

Stačí, když se hrstka z nás rozhodne, že začne peníze (a cokoliv jiného hmotného, čím disponuje) nebo alespoň část z toho používat pro konání radosti sobě, jinému, pro podporu sebe, jiného. Stačí, když se malinko nás rozhodne, že svoji moc v otázce peněz (a jiných materiálních statků) budeme využívat pro podporu lásky a nikoliv zneužívat pro posílení strachu.

Rozhlédněte se kolem sebe. Najdete tolik krásných aktivit lidí, kteří se něčemu věnují jen tak, že jim to dělá radost. A právě tím, že to dělají ze srdce, a vy se o této jejich aktivitě dozvíte, vyživují tím současně i vaše srdce láskou (podporou, soucitem, odvahou, inspirací, …). Tito všichni odvážní lidé vám přináší neskutečnou hodnotu (ať je to z radosti vyrobený hrnek, cestopis, článek, obraz, netradiční výroba nábytku, staronové pěstování plodin …,). Vysílají k vám touto jejich aktivitou energii (lásku), která vám pomáhá otevřít srdce, a více tak vnímat, cítit, více tvořit, více využívat svůj potenciál, více žít. Pozvedají (byť krátkodobě) vaši energii. A víte, jak to je – jaká energie uvnitř, taková se line do všeho vně nás (zákon rovnováhy).

Ten, kdo ve vás zažehne plamen, vám dal to jediné skutečné (jediný možný základ - jedinou skutečnou hodnotu). Vše je „jen“ energie, vše je o energii. Tou jsme tvořeni my a vše kolem. Ten, kdo vám pomohl svým životem, svojí cestou srdce zvýšit vaší energii, poskytl vám jediný možný stavební kámen pro tvoření něčeho většího, než jste tvořili doposud. Chápete? Jediné, co je skutečné, je energie. To je jediná skutečná komodita tu. Neboť, z ní vše ostatní vychází. A aby byla vyživující, povznášející, je potřeba, aby vycházela ze srdce, nikoliv ze strachu.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

AKCE:

Pátek 28.7.2017, 17:00 - 19:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pondělí 31.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Čtvrtek 3.8.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pátek 4.8.2017, 17:00 - 19:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc