Proč zapomenout na vše, co víme

Čas není lineární. Čas se děje v kruhu a ty kruhy na sebe navazují rostoucí línií. Každým dokončeným cyklem (kruhem) se totiž posouváme blíže k sobě (byť se to tak vnějškově nemusí zdát). I totiž cyklus, ve kterém si prožíváme temné období, kdy vyplavávají naše velké strachy a my pod vlivem nich jednáme často neláskyplně, nás posouvá k sobě samým stejně jako cyklus, ve kterém viditelně záříme. Celý náš život je o obdobích, kdy stojíme na začátku nového kruhu (cyklu), o obdobích, kdy tu dráhu kruhu postupně zdoláváme a o obdobích, kdy se ocitáme na jeho konci a postupně nabíráme sílu na vstup do nového kruhu. Každý cyklus v sobě skrývá dno, vrchol a cestu mezi těmito krajními pozicemi, na jejímž konci je vždy dosažení středu (obsáhnutí veškerého poznání, které bylo pro nás připraveno v daném cyklu).

Když se blížíme konci kruhu, začínáme cítit pnutí, nenaplnění, vyhoření,…. Je to proto, že už vše, co jsme v daném kruhu mohli, jsme už obsáhli a my na určité urovni víme, že už tam pro nás nic dalšího není. S každým kruhem jsou spojeni určití lidé a situace, které v daném cyklu potkáváme. Některé situace a lidi přechází spolu s námi do dalšího kruhu (některé situace a lidi budeme tak potkávat i v tom následujícím cyklu). A pokud se tak děje, i tito lidé a tyto situace se prohloubili (transformovali), nebo se máme vzájemně naučit o sobě ještě něco hlubšího. Jinak by jejich pokračování s námi se nemohlo dít.

V okamžiku, kdy začínáme cítit prázdnotu, máme pocit ztracenosti, je to období, kdy jsme vykročili na další kruh, nebo se ocitáme na samém konci předchozího kruhu. Na tom dalším kruhu nemáme tušení, co budeme dělat, jsme tam opět začátečníci. Nebo, pokud jsme stále ještě na již obsáhlém kruhu, vnitřně víme, že tam naše „hra“ končí. Proto ten pocit nicoty a že jsme nic. Pro nás už tam totiž není role. Už tam nezapadáme.

Předtím, než vstoupíme na půdu nového kruhu, je potřeba zapomenout na vše, co si myslíme, že víme (na veškerá poznání, která jsme načerpali v předchozím kruhu). Přesněji, přestaneme se v novém kruhu cítit jako nicka, jakmile zapomeneme na vše, co víme. Je tomu tak z důvodu toho, že každý nový cyklus obsahuje tu samou pravdu, kterou jsme obsáhli v předešlém, avšak mnohem podrobněji. A abychom mohli vstřebat obsáhlejší pravdu nového cyklu, je potřeba přestat o věcech a lidech v daném novém kruhu přemýšlet s vědomím předchozího kruhu. Každý následující kruh totiž obsahuje pro nás vyšší uroveň energie a proto veškerá poznání a lekce daného nového kruhu nelze plně pochopit s vědomím předchozího kruhu (vědomím v nižší energii).

To je i důvod, že si přestávámne rozumět s lidmi, se kterými nám bylo dříve dobře. Jaksi ztrácíme společná témata, najednou není co říct, o čem se bavit. Nebo, pokud se k něčemu vyjádříme my nebo oni, nechápeme se. Avšak s tím rozdílem, že ten z vás, který se nachází v kruhu blíže k sobě („výš“), bude v průběhu toho nepochopení si vědom toho, že ten druhý to dané teď chápe, jak nejlépe umí a že pro teď je to jeho pravda (bude k němu chovat pochopení - soucit). Avšak, na druhou stranu vás to nepřinutí s tím druhým souhlasit a být s ním nutně v kontaktu. Přes pochopení aktuální pravdy toho druhého, budete si více vědomi své vlastní aktuální pravdy.

To zapomínání na vše, co si myslíme, že víme, se děje přes situace a lidi, kteří nás přinutí k pokoře, k tomu, že nic nevíme. A tak před tím, než vstoupíme do nového cyklu, potkáme někoho nebo nějakou situaci, co nás jako průvodce vezme za ruku a převede do dalšího cyklu. A ano, často to nebude příjemné, jelikož ten průvodce se postará o naše zapomenutí, o rozboření všeho, co známe. Je však potřeba to zapomenutí, jelikož jinak by nedošlo k přijetí prodrobnější pravdy, detailnějších poznání, která nás čekají v dalším kruhu.

A tak věřte, každý následující kruh pro nás znamená hlubší poznání, blíž domů…

Velké posuny vyžadují velká rozhodnutí. Velké věci vyžadují odvážná rozhodnutí. Čím podrobnější pravda nás čeká v následujícím kruhu (čím větší skok), tím větší odvahou (=silou=láskou) jsme vybaveni (byť se nám to tak nemusí jevit) k tomu ten krok do dalšího cyklu učinit.

Kdybychom mohli všichni, a pokud možno stále (zejména v těch složitějších obdobích), vnímat, jak jsme všichni ze shora uctíváni, milováni a s jakou úctou a obdivem je na nás pohlíženo. Všichni jsme neskutečně odvážní, že odžíváme tady své životy. A současně, že jsme se tu narodili, to je náš největší dar, který jsme dostali. Život každého z nás je tu na Zemi neskutečně cenný a potřebný.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

AKCE:

Pondělí 10.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Středa 12.7.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pátek 14.7.2017, 17:00 - 19:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak objevit a zpracovávat své bloky", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Úterý 18.7.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Čtvrtek 20.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc