Reakce, která má obsah (sílu)

Nedávno jsem byla na procházce v Národním parku Podyjí, který se nachází kolem města Znojma, odkud pocházím (vřele doporučuji navštívit). Jednu lokalitu tohoto Národního parku Podyjí „Havranické vřesoviště“ obývají divocí koně, kteří byli před několika měsíci dovezeni z národního parku v anglickém Exmooru, kde žijí celoročně volně bez lidské péče. Tito divoce žijící koně byli do Podyjí dovezeni do dvou oblastí tohoto parku, aby svým způsobem života bez zásahu lidské péče, svojí pastvou na poměrně rozlehlé ploše podpořili a zachovali vzácné druhy rostlin a živočichů vyskytující se v této lokalitě.

Já byla na takové vyhlídce, kde mě od těchto koní dělil schůdný kopec. Zadívala jsem se na ty koně v dáli. Chvilku jsem se tím směrem dívala a cítila vděčnost za to, že jsou právě na tom místě, že pomáhají té krajině a vděčnost za to, že se tím můžu těšit. Vyvstala mi myšlenka, ať je jim na tom místě hezky. Abyste rozuměli, já od dětství miluji koně. Klusot koní v krajině, kde nevidím na konec ohrady, je pro mě symbolem svobody. Svoboda, to je to, co se uvnitř mě rozpíná, když jsem svědkem běžícího koně. A tak jsem si na tom místě, nad tím, jak mám koně ráda, chvilku přemýšlela (meditovala).

Po chvíli, nevím, co mě to napadlo, ale já se rozeběhla z toho kopce, odkud jsem je sledovala, a zcela spontánně jsem začala vydávat takové smyšlené zvuky doprovázené tleskáním. Než jsem seběhla ten kopec, v dáli jsem viděla, jak jeden z těch koní se otočil a rychlým klusem se rozběhl přímo ke mně, do maximální vzdálenosti, kam mohl a zastavil se. Díval se mi do očí a neuhnul pohledem, dokud jsem neuhnula já.

Chvíli jsem pobyla v jeho blízkosti. Pak jsem se vzdálila a on odklusal pryč. Po nějaké chvíli jsem ho chtěla přivolat znovu, a tak jsem způsobila podobný povyk jak před tím. Ovšem, bez výsledku. Ani se v té dálce nehnul. Jak jsem tak stála u té ohrady a dívala se do dáli na toho koně, který nehnul ani brvou, uvědomila jsem si znovu to, co už mi nakrátko problesklo hlavou před tím zopakovaným povykem. Jde o záměr! Ostatně, tak jako ve všem.

Když jsem seběhla z kopce poprvé a spustila daný spontánní povyk, bylo to ze srdce. Nic jsem neočekávala. Bylo to poté, co uvnitř mě koloval krásný pocit z toho, že jsou tam koně, že jsou v tak krásné přírodě a že jsou tam z toho důvodu, aby ji podpořili. Byl to pro mě pohled víc než jen do přírody, pohled do svobody, která při tom spontánním povyku proudila v mých žilách. Já tím povykem nechtěla nic víc, než těm koním poděkovat za ten krásný pocit, který mnou v tu chvíli proudil a projevit jim úctu. Můj záměr byla láska. Můj záměr byl čistý. Činila jsem to pouze pro pocit radosti z toho bez očekávání, bez toho, aby mi to něco přineslo. Na tuto moji akci ze srdce bylo odpovězeno akcí ze srdce. Bylo to slyšet a cítit i beze slov a jeden z těch koňů přiběhl. A nejen to, kamkoliv jsem šla podél ohrady, následoval mě, a když jsem se chtěla vzdálit od ohrady, jakoby žadonil, ať ještě chvíli zůstanu.

Podruhé můj záměr nebyl čistý. Já ze sebe vymámila daný povyk s cílem znovu přivolat koně, s cílem dokázat sobě a přihlížejícím, že umím přivolat koně. Nebylo to tak činěno z čisté lásky (jen jako pozdravení jich a poděkování), ale z ega (se záměrem dokázat sobě a jiným, jak jsem úžasná).

Zatímco v prvním případě jsem využila svoji moc pro šíření lásky. Ve druhém případě jsem tu samou moc zneužila. Na danou akci z ega, to zvíře nereagovalo, protože to bylo prázdné gesto, bez obsahu. V tomto jsou zvířata vnímavější a mnohem opravdovější, než mnozí z nás.

To zvíře uslyší a „poslechne“, když cítí obsah toho slyšeného. V té souvislosti mě napadla paralela s námi lidmi.

Když budeme na děti zvyšovat hlas a domlouvat jim u „hloupostí“ typu, že skáčou do kaluže, že mluví a smějí se, když nemají mluvit nebo se smát, …, pak se nemůžeme divit, že nás neslyší, když na ně křičíme, aby se zastavily, protože jede auto.

Jde o to, jestli, a pokud, tak jak často zneužíváme svoji moc. Když káráme jen proto, abychom udělali dojem na okolí (že naše děti máme pod kontrolou), když při hádce s blízkým využijeme jeho „selhání“ někdy z minulosti a vmeteme mu ho do obličeje jako argument, s tím co řešíme vůbec nesouvisející, … zneužíváme svoji moc. Zaprodáváme se. Zpronevěřujeme svoji sílu. A tak činíme vždy, když náš záměr (naše pohnutka, proč děláme to či ono), není „jen“ potěšit sebe a jiné, prožívat a udělat radost, poděkovat, projevit úctu, vděčnost a pokoru.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

AKCE:

Pondělí 10.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Středa 12.7.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Pátek 14.7.2017, 17:00 - 19:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak objevit a zpracovávat své bloky", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Úterý 18.7.2017, 18:00 - 20:00, Prostějov (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

Čtvrtek 20.7.2017, 18:00 - 20:00, Brno (pro max 7 osob, místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 500,- Kč, (21 EUR) přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc