Zranitelnost jako brána k blažené intimitě

Čím více jsme ve vztahu otevření, tím více lásky od nás proudí do daného vztahu a tím více jej vyživujeme. Čím více jsme otevření, tím více jsme zranitelní. Zranitelnost není slabost ale síla.

Co je to za prapodivný jev, který způsobuje, že někoho vnímáme tak silného, pevného a laskavého a přitom k tomu z vnějšího zdání není žádný důvod (př. má drobnou tělesnou konstituci, je na pokraji společnosti,…)? Je to ZRANITELNOST. To je most, který nás spojuje s naší silou pečlivě zabarikádovanou uvnitř. A OTEVŘENOST je nástrojem, který nám umožňuje ten most uvidět a přejít jej.

Čím více se ve vztazích stáváme vzájemně zranitelnější, tím je vztah hlubší a pevnější. Čím více jsme ve vztahu vůči sobě vzájemně otevření, tím více vztah vyživujeme.

Naše zranitelnost má ve vztazích mnoho podob. Každý z nás ji prožívá na jiných místech a v různé intenzitě. Je to dáno tím, že každý z nás má svá omezení na jiných místech.

Při milování jsme nazí. Někomu dělá nahota fyzického těla potíž, jinému nikoliv. Aby však naše intimita nebyla pouze o tělech a nebyla tedy plochá (prázdná) a my zažívali mnohem větší nepopsatelnou blaženost, a spojovali se tak na vícero rovinách, je zapotřebí hloubka. Chce se po nás naše účast. Přesněji, více naší účasti, více naší zranitelnosti (než jen obnažená fyzická těla).

Chce se po nás vzájemná hlubší nahota. A té pomalu postupně ve vztazích dosahujeme právě chvílemi, kdy se cítíme před daným člověkem jak nazí (obrazně). Každá takováto byť nepříjemná chvíle dává šanci prohloubit „nahotu“ (zranitelnost vůči tomu druhému) a spolu s tím prohloubit intimitu ve vztahu. Stačí ten stav, ten pocit, že jsme právě před tím druhým jak nazí, pouze s vděkem přijmout. Nezlobit se na sebe ani na nikoho jiného. Nechtít to jinak. Jen v té nahotě (obrazně) před tím druhým v té chvíli stát.

Například: Náš partner nám povídá o nějakém našem chování a toto povídání je nám nepříjemné, jelikož nás tím nechválí ani nelichotí. Pak je nám dána možnost prohloubit svoji „nahotu“ a spolu s tím intimitu ve vztahu (budeme-li o ni stát). Dokonce, i když se nebude jednat o partnerský vztah, jakákoliv příležitost, kdy se ocitáme „malí“ („nazí“), je pro nás příležitost, jak se stát více otevření (zranitelní), více silní. Záleží na nás, jestli té šance využijeme nebo ne. Můžeme za těmi výtkami toho druhého na naši adresu zavřít dveře (obrazně). Pak jsme pasivně či aktivně v roli oběti (jsme uražení, dotčení nebo najdeme něco, co můžeme vytknout zase my, jen abychom se nemuseli zaobírat sebou). A tuto možnost prohloubit svoji „nahotu“ (otevřenost) ve vztahu a k sobě samým jsme právě promeškali. Můžeme si však zvolit jinou reakci. Můžeme si pohled druhého vyslechnout, a uvnitř sebe si připustit, že třeba na tom může něco být, a spíše to přijmout jako pomoc než komplikaci, a podle toho i zareagovat. Pak po chvilce v tom vztahu oba pocítíme větší blízkost a větší naplnění. K čemu došlo? Stojíme před druhým zase o něco více „nazí“, zase o něco více otevření, zase o něco blíže.

Ovšem, je zapotřebí, aby to bylo vzájemné. Aby oba partneři postupně odhazovali svoje svršky (svoje ego-masky), byť nikoliv nutně ve stejném tempu.

Nebo jiný příklad: Někdo se může cítit více zranitelný (více se otevřít), když se vyjádří nebo odpoví na položenou otázku, jak by se rád miloval. A čím do větších podrobností zvládne jít před tím druhým, tím je zranitelnější. I v tomto případě daný člověk, čím více využije tuto příležitost (př. položenou „choulostivou“ otázku druhého) a nezavře za ní dveře (obrazně) a snaží se být co nejvíce otevřený (autentický), tím více se stane zranitelným vůči tomu druhému, tím více bude mít po chvíli k tomu druhému blíž.

Příležitostí pro rozšíření zranitelnosti může být pro někoho třeba i jen to, že druhý povídá o svém životě, o svém zážitku, o své zkušenosti, která pro toho naslouchajícího nemusí být příjemná. Například, vzbuzuje v něm pocit závisti, žárlivosti, lítosti. I zde máme volbu. Podlehneme (zosobníme se) s nepříjemnými emocemi, které v tu chvíli prochází naším tělem a ovládnou nás natolik, že dotčeně zastavíme dané povídání nebo udržíme pozornost? V tomto případě je zkouška založena na tom, zda pro toho druhého, který se právě svým povídáním otevírá, my zůstaneme před ním stát s otevřeným srdcem a udržíme tak posvátný prostor, kde se bezpečně může vypovídat nebo nikoliv. Když se rozhodneme zůstat stát vedle toho povídajícího s otevřeným srdcem, ačkoliv nám jeho povídání o jeho životě není příjemné, po chvíli pocítíme oba k sobě mnohem větší blízkost. Je to pocit mnohem větší důvěrnosti, oddanosti, otevřenosti. A právě v prostoru, kde jsme důvěřiví, oddaní, otevření, zranitelní, vzniká pocit opravdového bezpečí.  

Jen, když si dovolíme být zranitelní, proudí námi síla z ohromné hloubky nás. A čím více si dovolíme být zranitelní, tím silnější tato síla je. A jen tou naší silou námi proudící vyživujeme i nás vztah. Čím je mezi námi větší zranitelnost (oddanost, otevřenost), tím více vyživujeme náš vztah a tím nepopsatelně hlubších prožitků dosahujeme ve všech oblastech daného vztahu.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ zaměřené na osobní rozvoj

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc