Láska a materiální hojnost

Život nelze dělit na oblasti. Je tak rozdělen pouze teoreticky. Ve skutečnosti náš život je jeden komplexní celek. Když není v rovnováze jedna oblast, není (nemůže být) v rovnováze ani jakákoliv jiná. Jedna nerovnováha vytváří nerovnováhu ve všech částech života.

Uvedu příklad.

Pokud se prostřednictvím situací (třeba i dramatických) otevřeme uvnitř sebe více lásce, tu lásku pak chceme (potřebujeme) vydat ze sebe. To je naše poslání tu – vydávat všechnu lásku, vůči které jsme se otevřeli uvnitř sebe. Jen tak se totiž cítíme naplněni, když vydáváme maximum lásky, vůči které jsme se otevřeli uvnitř sebe.

Když však máme vedle sebe partnera/partnerku, kteří jsou vůči tomu rozsahu naší lásky uzavření, neboť mají méně otevřené srdce než my (méně přijímající srdce), pak naše láska narazí na zavřené dveře.

Pak naše láska není přijímaná. Tato energie nemůže volně proudit, jelikož naráží na zavřené dveře u daného člověka (pomyslně). A tento člověk je má zavřené ze strachu (z důvodu svých bloků, které ještě nezpracoval).  Výsledkem však je, že my nemůžeme u tohoto člověka plně odevzdat všechnu tu lásku, vůči které jsme se otevřeli uvnitř.

Ano, lze danou lásku, vůči které jsme se otevřeli vůči sobě, vkládat do různých činností, do kontaktu s různými lidmi. Avšak to podle mě nestačí. Je potřeba svůj život přeměnit tak, abychom mohli postupně všude ve svém životě ze sebe vydávat to plné množství lásky, vůči kterému jsme se otevřeli uvnitř. Přesněji, je potřeba to maximální množství lásky, vůči kterému jsme se otevřeli uvnitř sebe, začít dávat do všeho v našem životě. Pokud tedy máme partnerský vztah, je zapotřebí, aby toto maximální množství naší lásky my mohli postupně plně dávat i do tohoto vztahu, nejen do jiných oblastí života. Stejně tak, pokud máme práci, které se věnujeme, je potřeba, abychom do ní mohli postupně dávat veškerou lásku, vůči které jsme otevření, a nejen tak činit ve vztahu, v rodině, v zálibách.

Náš život totiž není ve skutečnosti rozdělen na oblasti. A tedy, pokud někde v našem životě nemáme možnost „vylít“ ze sebe všechnu tu lásku, nebo nám to nejde (brání nám nějaký náš blok), pak se cítíme nenaplnění, nespokojení, neuspokojení. A cítíme se tak proto, že nevydáváme ze sebe vše (všechnu lásku), co jsme v daný čas schopní. A je zcela jedno, že ve většině oblastí ji vydáváme. Pokud z nás netryská ve všem a všude, plně ji nevyužíváme (nevydáváme).

Jenže, u toho to nekončí. Nedávno mi došlo následující. Vesmír nám dává to, co vydáváme, dle zákona: „Jak zaséváme, tak sklízíme“. Vesmír nám tak může dát maximum toho, co je pro nás připravené, pokud my budeme ze sebe vydávat maximum toho, co můžeme (pokud my budeme vydávat maximální množství lásky, vůči které jsme se otevřeli uvnitř, na všechny strany). Vše je „jen“ energie. A tedy, stejně jako láska, tak i materiální statky jsou „jen“ energie.

Když v nějaké oblasti života „je nám bráněno“ lásku plně vydat (my sami si v tom bráníme tím, že v životě neučiníme změny, které nám umožní lásku plně vydat) pak nevydáváme ze sebe maximum, co můžeme v dané chvíli. Například: Pokud k partnerovi, se kterým žijeme, lásku nevydáváme plně, nebo vydáváme, avšak narazíme na zavřené dveře (nemůžeme vydat – není přijímána), pak nevydáváme plně svoji lásku a nemůžeme tak dostat ani maximální hojnost v jakémkoliv smyslu (maximální, která je pro nás připravena). A dostaneme méně, než bychom dostali. Dostaneme méně, než odpovídá hojnosti uvnitř nás, než odpovídá míře našeho otevřeného srdce. Dostaneme přesně to množství, které vydáváme.

Zjednodušeně řečeno, není ani tak důležité to, kolik lásky jsme schopni dát, nýbrž kolik lásky dáváme. A mělo by být naším záměrem (a ono to naším záměrem uvnitř každého z nás je) život si postupně uzpůsobit tak, abychom do něj mohli v každém okamžiku vydat ze sebe všechnu lásku, vůči které jsme se otevřeli uvnitř sebe.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ: VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "JINÝ PŘÍSTUP"

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc