Máme svobodnou vůli nebo je vše, jak má?

Nedávno jsem měla jedno pro mě velmi inspirující individuální sezení. Kolikrát žasnu, jak je to nádherně provázané. Jak to, na co si sotva svým životem přijdu, přijde mi potvrdit nějaká osoba, třeba i prostřednictvím individuálky. A to i jen tím, že se na to téma zeptá, že to téma vyplyne a já často reaguji svým příběhem a v průběhu toho si uvědomím: „Holka, vždyť to, co té osobě povídáš, to povídáš i sama sobě. Ano, je to přesně tak, jak povídáš, jak sis na to nedávno přišla a teď sis to jen zopakovala. Tak se podle toho už začni řídit“.

A já vám všem moc děkuju. Jste mojí inspirátoři už jen tím, že čtete, co píšu, že to komentujete, že to sdílíte, že se vám to třeba i nelíbí, že nesouhlasíte, že s odvahou přicházíte si ke mně popovídat a otevřít se, že svým příběhem mi pomáháte zodpovídat mé vnitřní otázky, rozpouštět pochyby a stát více zpříma mým strachům. Ani si to možná neuvědomujete … Děkuji Vám všem.

A já se teď s vámi podělím o to, co mi došlo na tom zmíněném setkání, co se mi tam potvrdilo.

Všechno v životě se děje, jak má. O tom jsem i mnohokrát psala. Zároveň jsem věděla, že všichni tu máme svobodnou vůli. Cítila jsem, že mezi tím není rozpor, avšak nevěděla jsem, jak je možné, že tyto pravdy mohou existovat vedle sebe, nerušit se a naopak vzájemně se doplňovat. Hlava tvrdila, že v tom rozpor zákonitě je, cit uvnitř mně věděl, že ne.

Veškerá poznání, ke kterým přicházíme, nám přináší zpětně pocit jakéhosi ujištění, bezpečí a po nějakou dobu nám skutečně slouží k překonávání sebe sama, neboť nám dodávají klid a nadhled v nadcházejících životních zkouškách. Potřebujeme je pro následující lekce. Ty poznání jsou pro nás silou, o kterou se nám zvýšila naše síla (láska) a díky čemu máme dostatek síly (lásky) překonat (uzdravit) to, co jsme dříve nebyli schopni si ani připustit.

Jenže, tak jak se vyvíjíme, naše poznaná pravda se postupně mění. Nikoliv myšleno tak, že se pravda stává lží, ale že naše pravda se prohlubuje. A tak po čase, když dané poznání splní svůj účel v našem životě, v momentě, kdy jej již obsáhneme, přijde do našeho života situace, osoba, která nám naše poznání zbortí (= prohloubí danou pravdu). To vše proto, abychom se ve svém životě posunuli dál a odstranili vše, co již neslouží naší cestě.

A stejně tak to bylo se mnou a poznáním: „Vše je, jak má. Vše v životě se děje tak, jak má a v čase, kdy má“. K tomuto poznání jsem dospěla po pár svých životních „pádech“. Opakovaně jsem si těmi „pády“ prožila, že mně život pomohl. Přesněji, že vždycky se to nějak seběhlo a já z toho dna vystoupala a vždy pocitově výš, než odkud jsem padala. To mě postupně utvrzovalo v přesvědčení, že život se o nás stará, že vše, co se děje, je pro nás (byť to tak nevypadá) a že vše přijde, kdy má a v jaké podobě má a v pravý čas. Došla jsem tak k tomuto poznání, že vše je, jak má a že vše přijde, kdy přijít má a v podobě, v jaké to přijít má. Zvýšila se mi pokora k životu.

A to byl ohromný dar, že mě to došlo. Potřebovala jsem přesně tento dar. Toto poznání mi totiž přišlo do cesty v době, kdy mě čekala velká lekce trpělivosti, kdy jsem z vnějšího pohledu stála na místě (ovšem jen z vnějšího pohledu). Byla to současně i zkušenost (lekce) o odevzdání se ve svých pozemských věcech – lekce velké převahy ženské energie.

Abyste rozuměli, já dříve uvnitř sebe měla velkou nadvládu mužské energie (vše si zařídit jen sama, jen sama se o sebe postarat, nechtít pomoct, nechtít spolupracovat, vše pro mě důležité mít pod svojí kontrolou) a tak jsem nutně musela zažít druhý extrém, v tomto se plně odevzdat (= zažít velkou převahu ženské energie). A abych toho byla schopna, přišlo, mimo jiné, zmíněné poznání, že vše je v pořádku, že vše přijde nebo se změní v čas, kdy má.

Avšak, vše má rub i líc. A tak, toto poznání mně sice pomohlo k vnitřnímu zklidnění a usnadnilo mi zůstat ve středu bouří, které v mém životě následovali (lekce čekání – trpělivosti, lekce odevzdání se ve vnějším světě = nadvláda ženské energie). Jenže, současně se tento dar stal mým velkým omezením (mým vězením). Vysvětlím.

Každé životem dosažené poznání v sobě skrývá dar, neboť nám má poskytnout pocit vnitřní jistoty, vnitřního bezpečí po určitý čas. Jakmile je však tento účel tohoto poznání splněn, toto poznání se stává velkou výzvou pro nás. Stává se totiž naším omezením, v důsledku kterého my žijeme. V ten čas přijde situace, osoba (nebo víc situací a osob) a ti nám začnou naše poznání zpochybňovat. V ten čas jsme postaveni před velkou volbu. Rozhodneme se držet tohoto poznání a nepřipustit tak, že je to jinak (strach), nebo se rozhodneme toto poznání s vděkem pustit ze svého sevření a otevřeně přijímat, co přijde (láska). Zkrátka, v ten čas, kdy dané námi dosažené poznání splnilo účel, se čeká na to, až odevzdáme vše, co v souvislosti s daným poznáním si myslíme, že víme. Chce se po nás začít znovu. Jen tak jsme schopni se otevřít dalším hlubším vrstvám sebe samých. Jen tak jsme schopni dojít k dalším, ještě hlubším poznáním, jen tak jsme schopni pokračovat na své cestě.

A právě poznání, že: „Vše je, jak má“, je pro mě v současné době poznáním, které posloužilo, ale nyní už je třeba jej opustit. Ve smyslu, nyní se po mně chce akce, moje účast v životě. Jelikož v mém případě už skončila lekce trpělivosti, čekání a nadvláda ženské energie. Proto mi ostatně do mého života přišla situace, která začala zpochybňovat mé poznání, že: „Vše je, jak má“. A tato situace mi umožnila dojít k pochopení, že: „Náš život potřebuje naší plnou účast“. Avšak toto pochopení přišlo opět v pravý čas (stejně jako situace, prostřednictvím které jsem si na to došla), jelikož se po zkušenostech s oběma extrémy (převahou mužské a následné ženské energie) mám nyní vrátit do svého středu, do větší vyváženosti mezi těmito dvěma principy. Je už čas. A toto poznání mi přišlo jako podpora, jelikož se ode mě očekává akce – znovu větší nasazení do života. Z převahy ženské energie se mám totiž navrátit po zkušenostech s oběma extrémy do svého středu. Mám se tak začít opět více uzemňovat a zapojovat do života.

Ovšem tímto novým poznáním, že: „Život chce od nás plnou účast“ (projev naší svobodné vůle, převzetí odpovědnosti), nedošlo k podrytí předchozího poznání, že: „Vše je, jak má“. Naopak, došlo k prohloubení tohoto poznání. Vše je sice, jak má, a vše přijde v pravý čas, avšak stane se to přes nás. My budeme ti, kteří si to, co má být, a v čase, kdy to má být, zvolí. A zvolíme si to často pod tíhou okolností. Takže jsme to my, kdo si bude život skládat do podoby, jak má být. Není to tak, že když nic dělat nebudeme, že se nám život prostřednictvím situací udá, jak má. Je to tak, že když my nic dělat nebudeme, prostřednictvím situací budeme tlačeni, abychom činili volby, abychom si je plně prožili do všech důsledků, a náš život byl, jaký má být, a my byli v pravý čas v místě, kde máme být.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ: VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "JINÝ PŘÍSTUP"

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc