Všem mužům z lásky

Nedávno jsem se bavila s jedním mužem. S radostí jsem mu sdělovala velikost a sílu, kterou z něho cítím a i cítění jeho jako někoho, kdo stojí v blízké budoucnosti před davem lidí a z pozice svého velkého otevřeného srdce k němu mluví. Přesněji, že někdy velmi brzo takto promlouvat bude.

Reagoval na to slovy, že on taky cítí odmala, že bude mluvit k velkému množství lidí, avšak že nejdřív tu musí uspět, aby mohl inspirovat a předávat své zkušenosti.

A to je přesně ono! Chápete? On má pocit, že bude mít co říct, až když dle měřítek vnějšího světa bude sebou a jinými ohodnocen jako ten, který uspěl. To je ego, přátelé! To je iluze, která mu jen (a zdá se velmi šikovně a zdařile) brání projevit jeho, to velké, kým je.

„Projevíš se, budeš mluvit na veřejnosti, až uspěješ…? až budeš mít pocit, že si uspěl...? Kdo to takto chce? Ty, veliký? nebo tvoje egoidentita?“

A právě tato představa mužů, že nemohou „selhat“, nebo alespoň nemohou dát najevo „selhání“ (zakořeněná velkou dávnou bolestí hluboko v nich a předávaná z generace na generaci), je ta nejtvrdší a nejrafinovanější krusta kolem jejich srdce, která jim brání projevit se a přinést ženám, dětem a celém světu k nohám jejich realizované dary.

My všichni máme ukazovat svoje chyby. Vždyť, co jiného můžeme ukazovat? Naše selhání jsou našim darem, jsou tím, co nás vybrousilo, jsou naší cestou k sobě. Čím jiným můžeme inspirovat, podpořit než tím, že všem kolem budeme ukazovat, že v tom nejsou sami, že to, co prožívají, prožíváme i my nebo jsme prožívali. Co jiného můžeme dát než to, že ostatním budeme různou formou sdělovat, že nejsme víc než oni, že máme své stíny, své radosti, své žaly, své dosud neodpuštěné bolesti a že je to normální mít strachy a slabosti. Právě tím sdílením toho my před svými strachy neutíkáme, hlásíme se k nim a tím léčíme sebe a ostatní okolo sebe inspirujeme, aby se léčili taky.

Není nic odvážného na tom vystoupit v době, kdy jsme (dle svého úsudku nebo úsudku jiných) úspěšným. Ale odvaha je vystoupit, i když to tak není (nebo není námi či jinými vnímáno) a to lépe v době, kdy není jakákoliv vidina, že se ten úspěch dostaví. To je odvaha!

Lidé potřebují vidět tu odvahu! To je proč tady v této době je tolik silných (moudrých) duší – mužů a žen, které toho zažili tolik a již se v jiných inkarnacích dostali velice blízko k sobě (Domů). Tyto bytosti mají ostatním svými osobitými způsoby ukázat, jak na to. To je důvod toho, proč tu jsou, to je jejich poslání tu.

Lidé potřebují vidět, že za jakékoliv situace lze hrdě si stoupnout a zvednout hlavu a přijmout vše, co jsme, a otevřeně (a třeba i veřejně, je-li to třeba) přijmout odpovědnost.

Snaha mužů být viděni jako ti silní, nechybující, vnějškově úspěšní, materiálně silní je hluboce zakořeněný strach, že nebudou ženou přijati, že nebudou ženě hodni. A tento strach, který pramení z jejich nízké sebehodnoty, jen ještě více prohlubuje jejich bolest a v pozemské realitě jejich neschopnost být silnými, vnějškově úspěšnými a materiálně stabilními.

My ženy to mužům neulehčujeme. My ženy muže v této iluzi přímo či nepřímo podporujeme tím, že se je snažíme předělat, vychovat, udělat je lepšími a tak tlačíme, používáme ohrané fígly (na které stále spousta mužů skočí). Jenže tím je jen nepřímo podporujeme v jejich strachu ukázat se nám v plné síle. Místo toho, abychom na místo snahy o předělání muže, my muži daly pocítit, že to dokáže, že dokáže se plně projevit, že dokáže se zbavit svých „slabostí“. Zkrátka, dát mužům důvěru (lásku) namísto strachu.

Ovšem, má to háček. Je třeba, aby ta víra nás žen v muže v naší blízkosti byla čistá, opravdová, z hloubky srdce ženy. Nikoliv manipulativní, intrikánská „víra“, kterou se my ženy snažíme muže dostat, dostat ho do svých spárů nebo pomocí této neotřelé taktiky ho přimět se „zlepšit“ a tak přeměnit k obrazu svému a učinit ho více přijatelným pro nás. Takto to nebude fungovat. V tomto případě záměr není čistý, záměrem je strach.

Aby žena mohla pomoci muži uvěřit v jeho velikost (A buďte si jisti, že muž k tomu potřebuje ženu!) je potřeba, aby ona prošla nejdříve sama vývojem uvnitř sebe, a byla v takové výši duchovního uvědomění si sebe, své hodnoty, aby dokázala ustát jeho vnější projevy plné strachu (pudovosti) a prohlédla za tuto iluzi a viděla ho (a i cítila) to silné, úžasné, co je. A hlavně, aby v přítomnosti toho muže byla schopná toto zření jeho co nejdéle (nejlépe stále) udržet. Všichni muži v blízkosti této ženy, se pak léčí. A čím je muž blíž jejímu srdci, tím intenzivněji se léčí. Takže, tajemstvím (klíčem) je opět jen láska (ta bezpodmínečná, ne ta podoba pozemské verze „lásky“).

A tedy milé ženy, začíná to u nás! My máme dělohu, která má dar vyživovat, tvořit a přetvářet struktury uvnitř, v hloubce bytosti a transformovat – přivést na svět nový život. A stejně tak my ženy jsme tím jediným možným kódem (aktivátorem), který uvnitř mužů zažehne revoluci, obrovskou vnitřní přeměnu a přeskládávání všech vnitřních struktur a dogmat mužů. My ženy jsme tím, kdo mužům může darovat nový život – otevřít je lásce a umožnit jim oddat se ženě a v této oddanosti realizovat vně svoji sílu.

A právě ti muži, kteří toho budou schopni, kteří to prostřednictvím ženy dokáží, změní svět. Bude se to dít přes ženy, jejichž nesobeckou vůli plnou lásky budou totiž tito muži realizovat vně.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ: VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "JINÝ PŘÍSTUP"

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc