Nespokojenost jako ukazatel nedostatku vděčnosti

Vše v našem životě se děje, jak má a vždy v ten nejvhodnější čas. Vše, co se každému z nás děje, je to nejkrásnější pro nás. Třeba se to nezdá hezké a po chuti personě například se jménem Peťa Jelínková, ale ta Peťa se může spolehnout na to, že je to vždy to nejvhodnější pro vývoj a plán, který si zvolila duše, která nyní přebývá (alespoň z části) v domečku s označením Peťa Jelínková.

Vše, co se nám odehrává v životech, není třeba brát tak, že je něco špatně, že jsme zabloudili, že jsme se kdysi rozhodli špatně, že jsme selhali, že jsme si zkazili život. Co když to byla cesta, díky níž jsme se setkali s dávným zraněním? A to je dar, neboť jen opětovným setkáním se zraněním (ne nutně jen ve fyzické realitě), my máme možnost jej odpustit („uzdravit“) a rozpustit tak blok, který nás a často nejen nás, ale celou rodovou linii držel v sevření. Co když jste to byli právě vy, vy stateční, kteří se rozhodli, že si sem půjdou zkusit zpracovat jeden ze svých velkých strašáků? Anebo, co když jste se rozhodli (aniž byste ten blok měli), že jej zkusíte zpracovat v rodině, ve které se narodíte a jeho zpracováním rozrušíte jeho předávání na další generaci, kterou tím osvobodíte?

Nedívejte se na svůj život jen v omezeném režimu své osoby. Tento váš život je „jen“ jeden dílek z celého souboru životů, které tu odžíváte. Váš život, takový jaký je, vám nese konkrétní zkušenosti, které jsou nepostradatelnou částí vaší jedinečné cesty k sobě. A k sobě (domů) všichni jednou dorazíme. Mějte rádi tento svůj život, který nyní žijete. Zamilujte se do něj. Vždyť třeba právě v tomto životě jste si toho nabrali tolik, abyste udělali velký krok k sobě. Třeba ve skutečnosti právě tento život, byť se vám může jevit jakkoliv tragický (nebo lidem okolo vás v porovnání s jejich životy), je ve skutečnosti jedním z největších přínosů na vaší cestě.

Kdybychom si byli plně vědomi, že život je dar, že každý náš život je jedinečná možnost, jak se zase o něco přiblížit sobě, začali bychom se vnímat víc než jen tělo, které má nějaké jméno a příjmení. Uvolnili bychom se ve svém současném životě, alespoň zčásti poodstoupili od své současné identity a nelpěli na ní tolik. A v ten okamžik bychom se stali odpovědnějšími za svůj život, jak kdy dřív. Přestali bychom tolik lpět na své personě, na své identitě a sebe spíš vnímali jako ten krásný život, který žijeme a máme tu čest žít, a ne tu osobu, která je nucena ten život žít.

Nespokojenost v čemkoliv v našem životě nám ukazuje, že nám v těch místech chybí vděčnost za to, co máme, co nás potkalo. Teprve po prožití vděčnosti za podmínky a situace, ve kterých jsme, je možné z těch podmínek a situací jednou provždy odejít (změnit je). Vděčnost si však opravdu prožijeme až ve chvíli, kdy v dané situaci plně uvěříme, že jsme ji potřebovali. Tedy, až v dané situaci opustíme svoji pozici oběti a budeme tak moci celým svým tělem prožívat, že to, v čem nyní jsme (nebo jsme byli) je tu pro nás a je požehnáním. Jak poznáme, že jsme přesáhli sebe sama v té situaci a skutečně prožili vděčnost? Dostaneme odměnu, dar. Přesněji, když opravdově svým srdcem přijmeme danou situaci s vděkem, zaznamenáme prozření. Něco nám dojde. Dospějeme k nějakému poznání. A v tom okamžiku budeme vědět, že toto je tu pro nás. Pocítíme samovolně (aniž bychom se ji vědomě snažili prožít) vděčnost znovu za všechna ta úskalí v dané situaci. A znovu si tak prožijeme, že náš život je tu pro nás, a že nás všechny vede.

Pokud se ve své mysli soustředíme na to, co nemáme, co nám chybí, co nechceme, co se nám nelíbí, zákonitě se musíme cítit nespokojeni a ten zdroj nespokojenosti vidět všude okolo sebe. Stejné přitahuje stejné.

Když v něčem delší čas pociťujeme nedostatek, nebo v nějaké oblasti našeho života cítíme nespokojenost a je cestou naší duše (nás) se tohoto svého bloku, této své iluze zbavit, přijde situace nebo již vyvstalá se vyhrotí. Úkolem této vzniklé vyvstalé situace je náš strach, náš pocit nedostatku, nedostatečnosti, nespokojenosti v dané oblasti vymrštit do maximálních výšin, co jsme tu schopni unést. A to je jeden z nejkrásnějších darů! V tom stavu zoufalství, kdy se cítíme na dně, kdy máme pocit, že už to nedáme, že už nemůže být hůř, pocítíme tak silný tlak, že máme příležitost jak kdy jindy protrhnout toto své omezení. Jak? V tom stavu zoufalství, kdy je ten pocit nespokojenosti nebo nedostatku v něčem neúnosný, je pro nás paradoxně snadnější uvěřit, uvěřit tomu, že to tak není. Najednou se dokážeme chytit sebemenšího záblesku něčeho pozitivního v té situaci. A to je moment, kdy postupně k sobě pouštíme do dané situace vděčnost (lásku) a daný blok o nedostatku (nespokojenosti v čemkoliv), který nás tak dlouho sužoval, se začíná rozpouštět.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ: VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "JINÝ PŘÍSTUP"

 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc