Duchovní práce v nové energii

Nedávno jsem od jednoho z vás (muže) dostala přes chat velmi zajímavý dotaz. Daný muž dlouhá léta pomáhal jako léčitel, pomáhal jiným lidem harmonizovat energii, čakry atd. a svěřil se mi, že od zhruba roku 2012 cítí, že tato činnost jakoby je čím dál méně potřeba, jakoby lidé byli tomuto způsobu terapie čím dál méně nakloněni, jakoby byli méně duchovní. Psal, že jakoby jeho pohár inspirace, naplnění a smyslu v tom, co dělá, začal vyhasínat.

O tomto tématu jsem chtěla delší čas napsat, avšak necítila jsem se kompetentní šířit veřejně, jak toto cítím. Daný muž mi tímto však dal impuls a já mu za to velmi děkuji.

V letech, kdy tento muž již dlouhá léta pracoval s energií a pomáhal touto svoji „schopností“ jiným, já byla ještě tvrdě v konzumu. V roce 2012, kdy tento muž začal cítit, že ta činnost pomáhat jiným harmonizovat energii pozbývá smyslu, já se začala teprve „probouzet“ - odhazovat svrchní masky (= zpracovávat svrchní bloky), což však mělo velmi viditelný dopad na můj život.

Avšak, od toho roku 2012 to šlo se mnou velmi intenzivně „z kopce“ nebo „do kopce“ (jak se to vezme :-)) a bylo to pro oči velmi radikální. Opustila jsem „lukrativní“ práci, „zahodila“ vystudované tituly (alespoň pro teď, kdo ví …) a jen se postupně bez peněz a bez pocitu hmotného a emocionálního bezpečí nořila do toho, co mi víc dělá radost, u čeho se cítím víc „velká“, víc naplněná vděčností. Od toho roku 2012 do dnešních dní nemám pocit, že by můj pohár "inspirace", naplnění, smyslu toho, co dělám, vyhasl. Ano, za tu dobu jsem několikrát zažila prázdno, najednou mi přestávalo dávat smysl to, co dělám, způsob, jak to dělám. Avšak, opakovaně jsem si sama na sobě ověřila, že se neděje nic divného, jen jsem úroveň, ve které jsem pracovala a žila, už přerostla. A to prázdno byl vždy jen pocit, když vstoupíte někam, kde to neznáte (do jiné úrovně) a jste opět začátečník. A tedy, pokud cítíte prázdno, mějte ze sebe radost, přecházíte z jedné úrovně do jiné, jelikož tu, ve které jste se možná i dlouhá léta pohybovali, jste už přerostli. Avšak, nespěchejte z toho prázdna, užijte si ho, a buďte za něj vděční. Krok, který máte učinit, se ukáže dostatečně jasně a zřetelně (nebo se prostě stane) v pravý čas.

Zmíněný muž nyní právě zažívá něco podobného, byť v jiných barvách a odstínech. A stejně tak jako tento muž přerostl již svoji činnost, tak i jeho klienti (lidé, kteří jeho pomoc vyhledávali) přerostli tuto svoji potřebu. Tito lidé se totiž „probouzí“, přebírají odpovědnost a již jim nestačí, že to za ně někdo „odpracuje“, chtějí si to „odpracovat“ sami, chtějí vědět, jak na to.

Milovaní lidé, ocitáme se v nádherné době. Kdybychom byli všichni schopni, byť jen nakrátko, pocítit, v jak krásné a vzrušující době žijeme. Mnozí z vás to cítí již ve svých tělech: to příjemné mrazení, teplé proudy energií pulzující snad ve všech tělesných buňkách, příjemné teplo linoucí se z oblasti srdeční čakry (oblast mezi prsy), kdykoliv potkáte duši vám velice blízkou (byť vám v tomto současném těle nic neříká), tu obrovskou chuť ukazovat lidem lásku a soucit, vydat ze sebe lepší verzi sebe sama pro jiné, dávat se bez očekávání (jen z toho krásného pocitu dávání ze sebe).

Tím, jak se nám všem skokově otevírá srdce (ať si to uvědomujeme nebo ne), ruku v ruce s tím přebíráme větší odpovědnost za své tělo, za své „chyby“, vztahy, zkrátka za celý náš život. Tím neskutečně sílíme. Přesvědčení, že převzít odpovědnost rovná se riskovat potrestání, své bezpečí, je ohromná iluze, ohromný klam, ve kterém jsme žili nespočet životů (a z části i v tomto). Převzetí odpovědnosti není hrozbou nebo rizikem, je osvobozením!

A právě spolu s tímto novým dějem, přebírání odpovědnosti (probouzení lidstva), vstupujeme my všichni do zcela nových energií. Zde již neplatí mnoho z toho, co známe. Mnozí budeme začínat zcela znovu, avšak v naprosto jiné úrovni harmonie (mnohem vyšší), než jsme pociťovali ve „staré“ energii. A právě v těch nových energiích, které postupně již nějaký rok přicházejí k nám všem, již nám nebude stačit od někoho se nechat energeticky zharmonizovat. Je nám to již málo. Proč? Protože s tím, jak přebíráme odpovědnost, my už začínáme tušit, že tu moc nad vším v našem životě máme my. A že není řešení to nechat udělat jiné (hodit na jiné odpovědnost). A že ty „schopnosti“ nás mnohých jsou přirozeností nás všech. Přirozeností, kterou jsme jen kdysi zapomněli a ještě se na ni mnozí nerozpomněli.

A tak, v těchto nových energiích, ti z nás, kteří jdou pomyslně včele (Ti, jímž se život často zbořil od základů v době, kdy všichni okolo ještě si žili „poklidné“ životy, aby oni jak fénix mohli povstat z popela a neskutečně „vyrůst“ na těchto troskách a vyšlapat tak cestu jiným) mají nyní za úkol nikoliv již „zachraňovat“, doplňovat energii jiným, harmonizovat je, nýbrž je povzbuzovat, dodávat odvahu a sdílet moudrost (svá poznání), že nejenom oni, ale všichni ti, co k nim vzhlíží, tyto „schopnosti“ mají. A navíc, že nejde o schopnosti, že jde o naši přirozenost, že jde jen o to vzpomenout si, kdo všichni jsme.

Proto je tato doba i velkou výzvou pro ty, kteří vykonávali duchovní práci ve „staré“ energii. Jelikož to již nebude fungovat a chce se od těchto lidí, aby ztratili identitu, část nadvlády svého ega. Jde o to přijmout, že tu není někdo, kdo má větší moc, větší „nadpřirozené schopnosti“, že toto všechno máme my všichni. Vesmír (Zdroj či jakkoliv To nazýváte) se ptá těch, kteří vykonávali dlouhá léta duchovní práci a nyní jsou vyprahlí, bezmocní a jakoby beze smyslu, a cítí, že to, o čem píšu, se jich týká:  „Tak co? Dokážeš překročit vše, co si myslíš, že víš? Dokážeš překročit sebe sama a přijmout, že neumíš nic víc, než umí jiní?“ Tyto lidi čeká úkol ztráty identity, zjištění, že jsou nic, aby zjistili, že jsou všechno:-) A vlastě ztráta identity čeká všechny, jen některé v tomto pojetí, jiné v jiném .... podle toho, kde na cestě jsou ...:-)

Jak by řekla mi velmi drahá a krásná bytost: Krásné a silné dny.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ: VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "JINÝ PŘÍSTUP"

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc