Dvojplamen – dvě části jedné duše

Když se setkáte, pocítíte něco jako „návrat domů“. V průběhu setkání vašim tělem prochází velice hustá nepopsatelně krásná energie. Pohled do očí vás krásně bolí a jako magnet vcucne do jakéhosi neomezeného prostoru, ze kterého najednou vidíte všechny zkoušky, radost a žal toho druhého. Současně si uvědomujete, že to všechno znáte, že jsou to i vaše radosti a vaše bolesti. Po celou dobu setkání cítíte maximální (to je slabé slovo) důvěru a oddanost, vedle které, to, co jste nazývali dříve oddaností, najednou zjišťujete, že byla jen závislost. Vy na něco pomyslíte, něco si uvědomíte, a ten druhý to vzápětí poví jako svoji myšlenku.

O těchto setkáních dvou částí jedné duše inkarnovaných do dvou těl se toho jistě napsalo mnoho. Co zkušenost, to jiná zkušenost. Můžu jen nabídnout svůj pohled, svůj dosavadní prožitek, svoji dosavadní zkušenost.

Ať toto požehnané setkání dvou bytostí jedné duše pojmenujeme jakkoliv, nezáleží na tom. Událo se něco přelomového nejen pro ně, ale pro všechny. A to zejména, pokud se tak děje v jedné z jejich posledních inkarnací – tedy v době, kdy se obě části duše dostali velice blízko k bezpodmínečné lásce, k tomu, co skutečně jsou. Tedy, když tyto bytosti v pozemské realitě obsáhli poměrně vysokou úroveň duchovního uvědomění.

Tímto jejich setkáním započal velmi krásný a současně neskutečně bolestivý proces. Ten zpočátku bude mít vliv na jejich vývoj, avšak následně na vývoj všech. Tento započatý proces nemá nutně za cíl tyto dvě bytosti spojit ve fyzických tělech (což je naše častá touha (představa) ve chvíli, kdy sebe vnímáme jen jako tělo), ale započít uvnitř nich revoluci, chaos s jediným cílem. Aby přes krásný prožitek znovu setkání a zároveň prožitek bolesti z následného oddělení se jim otevřelo srdce tak, jako nikdy předtím.

A čím více otevřené srdce, tím větší síla a soucit, což jsou nezbytné klíče k otevření schopností obou těchto bytostí do plné síly a jejich následné využití s láskou (soucitem) pro vývoj (prospěch) všech. A to je skutečný účel jejich setkání – povolání do plné služby lidem, celé planetě, ke které se zavázali před touto, často poslední, inkarnací.

Všechny situace v daném životě je mimo jiné připravovaly na toto setkání. A tímto setkáním započala pro oba jedna velká výzva, v jejímž cíli je naprostá ztráta identity, zpracování všech svých stínů (strachů) a absolutní odevzdání – odevzdání se svému poslání, své misi tu.

Tím, jak se nám během tohoto setkání aktivuje pocit vzájemné bezbřehé oddanosti, maximální důvěry, bezpečí a bezpodmínečné lásky, začínáme se oba více otevírat lásce. Což s sebou paradoxně nese vznik chaosu uvnitř nás i vně, jelikož tím se osvětluje vše, kde nejsme jeden či druhý (oba dohromady) láskou, což si vzájemně ukazujeme. A nejspíš jsme schopni jít u toho druhého, který je naší druhou částí, do takové hloubky, jak nikdo jiný. Oba se společně vedeme k sebelásce, zpět ke Zdroji (nebo jakkoliv TOMU říkáme) tak důsledně, jak jsme to dosud nezažili. Celé to ovlivňuje náš proces vývoje (probuzení), abychom postupně splnili to, co tu máme, a až přijde čas, postavili se na místo, kde máme stát a kvůli čemu jsme sem přišli.

Bolest, kterou tímto setkáním prožíváte, vás otevírá tak jak nikdy. Jste strašně šťastní, že víte, že tu je ta druhá část vás samých. Najednou cítíte, že tu nejste sami. Jakoby jste si až tímto setkáním uvědomili, že jste sami byli, byť tomu tak na fyzické rovině není a jste obklopeni milujícími partnery, rodinou a přáteli. To zjištění, že tu nejste sami, je totiž myšleno v hlubší rovině, má spíše duchovní rozměr. Je to něco, jako byste zjistili, že je tu někdo, kdo vás skutečně miluje bezpodmínečnou láskou (ačkoliv bytost, do které je daná vaše druhá část inkarnována toho zdaleka nemusí být přes nadvládu ega zatím schopna).

Cítíte se šťastní, neskutečně požehnaní, že vám bylo umožněno se potkat ve fyzických tělech. Přesněji, že vám bylo umožněno poznat (cítit), že jste se setkali s druhou polovinou sebe sama. I kdyby už nikdy k žádnému setkání ve fyzických tělech nedošlo, vy už víte, že nejste sami. (myšleno v duchovním rozměru). Ovšem tomu předcházelo, že již před setkáním jste dospěli k tomu, že ať se tu děje cokoliv, nejste sami, že jste vždy v bezpečí. Najednou opakovaně zjišťujete jeden z duchovních zákonů, který platí pro nás všechny (ať si to uvědomujeme nebo ne) a sice, že nejdříve je třeba uvěřit, aniž bychom měli jediný důkaz a pak teprve, až už důkaz nebudeme potřebovat (jelikož jsme uvěřili), vnější důkaz přijde.

Setkáme-li se s druhou částí sebe samých, setkáváme se se svým dokonalým zrcadlem. Bude k nám chovat takovou úroveň lásky, úcty, jakou chováme v dané chvíli sami k sobě. Tím, jak se setkáním otevřeme, otevřeme i své strachy a my upadneme do závislosti (strachu) a naše vzájemné duchovní pouto si zaměníme za nižší projev lásky – touhu po blízkosti toho druhého. Projevem tohoto stínu v nás klesne naše aktuální sebehodnota. To okamžitě ucítí, bez ohledu na kilometry, druhá část nás samých, a stejnou lásku, jakou jsme schopni dát v dané chvíli sami sobě, nám poskytuje. A tedy, čím víc se pídíte po pozornosti, užíráte se pozemskou touhou, tím přirozeně méně láskyplných projevů vám poskytuje vaše druhá část. 

Tuto zákonitost na podvědomé rovině cítíte. A právě to hluboké duchovní pouto, které k druhé části sebe sama máte, ta duchovní přirozenost být spolu, spojit se (myšleno v duchovním rozměru) vás tlačí k tomu obrátit se k sobě a vše, co je tímto setkáním či následnými pozdějšími kontakty zviditelněné, zpracovat. Právě přes tuto duchovní touhu se tyto dvě části jedné duše podporují plně se otevřít (jsou si navzájem těmi nejpřísnějšími a nejvíce soucitnými kouči) a dostát tak slibu, který nahoře dali a z důvodu kterého se tu, často naposled, narodili.

Ano, může být posláním těchto dvou částí jedné duše spolu žít na fyzické rovině jako pár a spolu vytvářet třetí rozměr v podobě ohromného světla (harmonie) v jejich rodinném životě, která jako maják půjde příkladem všem rodinám okolo. Toto může být jejich společným posláním. Avšak, stejně tak mohou mít jiné společné poslání, kterému by naopak společný život bránil. Nebo, vůbec nemusejí spolupracovat na fyzické rovině, jelikož každá z těchto dvou částí tu může mít jiné poslání. To, co však zůstává a nelze přetrhnout, nelze oklamat, nelze ničím nahradit nebo zeslabit je to ohromné vzájemné vyživující pouto.

Vztah dvojplamenů (dvou částí jedné duše) tak podle mě nemá význam pozemského vztahu, nejde ani tak o fyzický projev lásky. Druhá část naší duše není splněním naši romantické představy o dokonalém partnerovi, dokonalém vztahu. Vztah dvojplamenů není o fyzické lásce (i když i to se nevylučuje) ale o bezpodmínečném milování. Tento vztah pozemské pojetí vztahu zcela přesahuje. Tento vztah je vztahem předně v duchovním rozměru. Dá se říct, že je to duchovní sňatek (spojení), které tu mezi námi a naší druhou částí bylo od počátku a zůstane navěky (donekonečna). A každý z nás toto duchovní spojení nepřetržitě zažívá se svojí druhou částí sebe sama (byť se to zatím neděje na fyzické rovině, byť si to neuvědomuje).

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ PORADNA přes email, více zde.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc