Od rozlišování k větší lásce

Před pár dny jsem se setkala s jednou osobou. Toto setkání mně opětovně potvrdilo, jak jsme pro sebe všichni žáky i učiteli současně. A jak je náš život jedinečný a krásný i tím, jak zde potkáváme mnoho z našich blízkých (třeba i hodně dávných). A jaké požehnání je, pokud to jsme již schopni cítit (vědět) právě při těchto našich znovu setkáních, třeba i po velmi dlouhé době.

Na zmíněné setkání s daným mužem jsem šla s tím, že k sobě začnu pomalu pouštět „cizí“ lidi, navážu třeba postupně nová přátelství, když „staří“ přátelé (na kterých ještě pořád lpím) z mého života postupně odchází. Přesněji, jejich vidění věcí se už často značně liší od toho, jak je nyní vnímám já, a moje vnímání věcí se značně liší od toho, jak je vnímají oni. V rozhovorech s nimi již nejsem tolik otevřená, autentická, jak tomu bylo dříve, když jsem s nimi byla na jedné vlně. Delší čas mi chybí okruh lidí, se kterými si můžu povídat o věcech, které mě nyní zajímají a vzájemně se obohacovat tak, jak tomu bylo dříve s mými „starými“ přáteli o věcech, které nás dříve společně zajímaly.

Člověk, se kterým jsem se sešla, ke mně z nějakého důvodu chová obdiv a úctu, což mi dával na setkání velkou měrou najevo. Přesněji, měl silnou potřebu mi sdělit, jak úžasná jsem, co úžasného pro lidi dělám svým psaním, jak mu články pomáhají, jak ho inspiruji. Je to paradox. Zatímco on mě měl na piedestalu, já od prvního okamžiku cítila, že jsem to já, která k němu přišla jako žák na výuku v podobě daného setkání.

Ve skutečnosti jsem tohoto člověka cítila „nade mnou“. A je zcela jedno, že se zatím „neprobudil“ do plné síly, kterou jsem z něho cítila. Energie, kterou jsem z něj cítila, je pro mě skutečná a aktuální stav  - vnější projev daného člověka jen jako jeho role, kterou nyní potřebuje hrát.

Je to podobné jako když někomu velmi šikovnému, schopnému, který si však vůbec nevěří, se snažíte povědět, jak schopný je. Zároveň víte, že ať použijete jakákoliv slova, kterými byste popsali jeho velikost, je to málo, nejde to vystihnout. Je to marné, nepřesvědčíte. Ten dotyčný tomu potřebuje uvěřit uvnitř sebe.

Já si při tom setkání s tím člověkem a tím, co jsem u toho setkání cítila, a co jsem z té osoby cítila, uvědomila několik věcí. Došly mi nebo se mi potvrdily některé souvislosti z mého života, o které se s vámi v tomto a dalších článcích budu chtít podělit.

Z té osoby šla taková síla (energie). Byl tak velký, tolik tu potřebný (což se v budoucnosti jistě ukáže) a přitom z pohledu běžného vidění života zvenčí to byla osoba možná nijak „perspektivní“ a možná i on sám se tak cítil. On ke mně vzhlížel a přitom já cítila, že on ve skutečnosti je mým průvodcem, a to i nyní tady po určitý čas.

Během setkání, kdy jsem prožívala opakované utvrzení, jaká iluze je soudit někoho z pohledu kritérií konzumního života, jsem si poprvé při tomto setkání uvědomila, že mě toto zjištění nijak nepřekvapuje. Něco se změnilo uvnitř mě.

Došlo mi, že dříve mě to opakovaně překvapilo, a pozastavila jsem se nad tím rozporem vnějšího a vnitřního zdání. Spolu s tím jsem si uvědomila, že uvnitř mě tento rozpor mezi tím, jak se osoba jevila navenek a co jsem z ní cítila, mohl být jedině tehdy, pokud jsem ji před tím zhodnotila. Tedy, posoudila (zaškatulkovala) z pohledu kritérií „běžného“ života. Zhodnotila jsem si nejdříve podle mých měřítek danou bytost z pohledu jejího vnějšího života a pak teprve srovnala s tím, co z ní cítím. A pokud v tom byl rozpor, přijala jsem pro sebe za skutečné to, co z ní cítím.

Já si tímto setkáním uvědomila, že v tomto případě snad poprvé to bylo jinak. Já tu osobu už rovnou jen cítila a podle toho ji poznávala. Došlo mi, že tentokrát už jsem vnější zdání vůbec nebrala v potaz, nebyla to pro mě informace.

Jakoby se otevřel dokořán nějaký kanál, který před tím byl jen pootevřený, a občas jsem do něj nakoukla, abych si zhodnotila informace z dvou různých zdrojů, vnějšího zdání a z nacítění. Jakoby se u mě v posledních dnech odehrál další větší průlom, kdy jsem pomyslně odevzdala jeden zdroj informací, aby se mohl plně otevřít nový (který již delší čas vnímám jako přesnější, plnější, pravdivější…). Jako bych se v těchto dnech vzdala svého taháku, své pomyslné berličky, abych mohla cítit život opravdověji, plněji, láskyplněji (soucitněji).

Nevím, zda bude toto poselství dostatečně srozumitelné. Na jednu stranu se mi hodně špatně dávalo do slov, na druhou stranu jsem velmi intenzivně cítila, že nemám čekat a mám vám jej předat. Zřejmě mezi vámi bude někdo, kdo si jej právě v těchto dnech potřebuje přečíst.

Krásné svátky.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ PORADNA přes email, více zde.

 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc