Vnější zdání a skutečnost

Tak jak naše omezení (naše bloky) mají mnoho úrovní a po zpracování jednoho se odkryje omezení ještě hlubší a bolestivější, které rovněž čeká na zpracování, tak i my sami máme mnoho rovin. Naše omezení jsou naše úrovně. Čím k hlubším omezením se dostaneme (čím větším omezením čelíme), tím hlouběji jsme zabředli do sebe (tím blíže jsme sobě).

Člověk, kterému se podařilo dostat se hlouběji (blíž sobě), z pohledu jiných často zažívá ve svém životě chaos, nemá v něm řád, nežije „normálně“, jeho život nemá „normální“ průběh. Je ve věku, kdy by měl mít partnera, a nemá nebo je střídá. Je ve věku, kdy by měl mít děti, zaběhlou dobře vydělávající práci nebo aspoň hypotéku na byt nebo dům do „důchodu“, avšak nic z toho nemá. Nebo má (měl) a opustil to. Nebo se vlivem svého chování (zdánlivě) nebo vlivem „nešťastné náhody“ dostal na samý okraj společnosti.

Jenže, ono to vše může být zcela jinak, než jak to vypadá navenek. Pozor na naše soudy a hodnocení! Tento člověk může být požehnán více, jak kdokoliv v jeho okolí. Tento člověk může být blíže sobě. A právě, že se dostal blíž, dostal se i k velmi bolestivým neodpuštěným zážitkům z dávné doby. Ty se mu prostřednictvím právě toho „nenormálního“ života zhmotnily, aby měl možnost potkat se se svým strachem, který v tom bloku má, a přijmout ho. Nesuďme prosím. Naše hodnocení a soudy, jsou jen hodnocení naší hlavy. Ta vymyslí jen to, co zná, s čím se potkala. A když jsme se zatím nedostali do takové hloubky našich neodpuštěných bolestí, jako se již možná dostal ten s „nenormálním“ životem, těžko si to budeme hlavou pamatovat. Naše hlava, která chce vše vědět, rozebrat, pochopit a kontrolovat pak k tomu navenek „nenormálnímu životu“ přiřadí nálepku, která z toho výřadu nálepek (které v dané hlavě jsou) nejvíce pasuje na vnější způsob života daného člověka. To je však velká iluze.

Být blíže sobě neznamená mít „méně práce“, nezažívat znepokojující situace. Právě často naopak. Čím blíže jsme sobě, tím k hlubším (bolestivějším) zraněním se dostáváme. A abychom měli možnost je uzdravit, je potřeba si je znovu prožít. To je i důvod toho, proč naše rozhodnutí dále se v daném životě vyvíjet (často nevědomé) způsobí velký poprask v našem vnějším životě (v tom, co jde vidět). Naše vnitřní touha se přiblížit sobě může zaktivovat ohromný léčebný proces, třeba i do konce tohoto našeho života. Začnou se dít dramata (samozřejmě z vnějšího pohledu), budeme vystaveni větším výzvám. Pamatujte, na vše, co se nám v životě objeví, jsme připraveni. A to dle zákona rovnováhy. Naše energie (naše síla) přitáhla situace podobné síly (ať už příjemné nebo méně).

Často naše vnitřní rozhodnutí pokračovat ve svém intenzivním vývoji k sobě doprovází i celá řada různých fyzických onemocnění. Nemuseli jste udělat v tomto životě „nic špatně“, ale může to být zhmotněné neodpuštěné zranění z doby přesahující tento život. A to, že se tato výzva objevila zrovna teď, když cítíte, že jdete dobře, když se začínáte cítit svobodnější, je jen ohromná pocta pro vás, neboť z toho hlubšího pohledu je vám tím dán dar uvidět nějaký svůj strach a přijmout ho a otevřít se tak dalšímu, třeba i velkému, kusu ze své moudrosti.

Když jste na blízku někomu, kdo je vám nepříjemný, když máte s někým konflikt, pamatujte, že oni jsou stejně jako vy „jen“ duše v konkrétním těle, které se snaží (často nevědomě) si uzdravit nějaké dávné zranění (stejně jako vy). Když procházíte kolem zapáchajícího člověka bez domova, nebo potkáte někoho, kdo se nachází na okraji společnosti, zkuste si uvědomit, že se třeba právě dívají do očí strachu, který vznikl kdysi hodně dávno a oni jsou už tak vyspělé duše (tolik otevřené své moudrosti z jiných životů), že si pro tento život naplánovali, že tento svůj velký strach zkusí přijmout. A možná jsou to duše mnohem vyspělejší, než jste zatím vy, a proto mají dostatek síly na to žít život v mnohem větším nepohodlí a vystavit se tak svým velkým strachům než vy, kteří navenek žijete spořádanější životy.

Kdybychom byli všichni schopni v lidech kolem sebe na okamžik zahlédnout to, kým skutečně jsou, jaká záře z nich jde, jak velcí jsou, možná bychom údivem zapomněli zavřít pusu, jak někdo, kdo v tomto životě je takový a makový, může být tak velký, silný, zářivý a možná mnohem víc velký, silný a zářivý než jsme ve skutečnosti my. 

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

NOVĚ PORADNA přes email, více zde.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc