Jak se schováváme za rodinnou anamnézu?

Stává se vám, že víte o nějaké své „neřesti“, nějaké své „slabině“, avšak pokaždé, když vám ji někdo připomene, zmíníte, že ji má i váš sourozenec, dcera, syn či jeden z vašich rodičů? A k tomu podotknete, že to tak v rodině máte.

Jak se přitom cítíte? Cítíte úlevu? Cítíte se hned líp při pomyšlení, že to má i jiný váš blízký?

Velké léčení začíná v okamžiku, kdy ten, kterého házíte do jednoho pytle s vámi, se z té rodinné anamnézy dostává? Když se mění a vy to začínáte pozorovat, jelikož je to již zjevné.

Jak se teď cítíte? Štve vás tento jeho nový přístup? Je vám to nepříjemné? Snažíte se ho od té jeho probíhající změny přímo či nepřímo odradit?

Proč se takto cítíte? Možná se přestáváte cítiti v bezpečí. Doteď jste se ukrývali za rodinné slabiny a tím omlouvali svoji vlastní slabinu jako něco statického, co tak prostě v rodině máte a tak to zůstane. Možná za tím vším ve skutečnosti byla vaše velká nechuť tu slabinu uzdravit, něco ve svém životě změnit, překonat sebe (své omezení).

Znám dva dospělé sourozence. Opakovaně jsem byla svědkem toho, jak jeden z nich často ospravedlňoval své chování tím, že ten druhý sourozenec je to samé nebo bude to samé, až se ocitne v podobných podmínkách.

Při jedné takovéto situaci jsem na tuto vyhýbací taktiku dané osoby reagovala svoji vlastní zkušeností s tím druhým, o kterého se při dané argumentaci opírala. Pověděla jsem, že si myslím, že ten druhý se v tom daném hodně změnil.

Přála bych vám vidět reakci té osoby. Byla zcela rozhozená. Nelíbilo se jí to. Vnitřně prožívala bolest. Střetla se totiž se svým vlastním omezením. Tím, že ten, za kterého se schovávala, se bolesti zbavil (nebo jsem to o něm aspoň tvrdila), nešlo se už kam schovat. Samozřejmě do doby, než by se našel jiný úkryt (jiná osoba, na kterou by se to hodilo nebo se kterou by se dalo o „vinu“ nebo „odpovědnost“ alespoň podělit).

Tím, jak jiný v našem okolí se dokáže odpoutat od toho, co máme taky a co ospravedlňujeme právě tím, že to má i ten jiný, umožní nám to svoji bolest prožít, protože již nejde, kam tu bolest schovat. Obrazně řečeno nám ten dotyčný vezme z ruky koberec, pod který jsme tu bolest zašoupli, abychom ji neviděli a sebe obelhali, že není. Teď však jsme se ocitli v prázdné místnosti bez koberce, kde není nic, než jen my a ta naše bolest.

Takto my svým vlastním vývojem, opouštěním starého již nevyhovujícího vstříc novému, pomáháme všem okolo nás, kteří jsou zasaženi omezením, ze kterého se nám podařilo se vymanit.

Všichni jsme v podstatě na určité úrovni stejní, směřujeme ke stejnému cíli, avšak rozličnými cestami. Lišíme se jen v projevech našich omezení. Někomu se jedno a to samé omezení projeví v profesním životě, někomu v osobním, někomu nepřímo prostřednictvím jiného v rodině.

To je i důvodem, proč nás dokáže inspirovat životní příběh někoho z nás, proč ti, kteří zpracovali nějaké omezení, mohou ukázat jak jej zpracovat všem, kteří ho ještě mají a po určitou dobu je tak vést. A ti, kteří ukazují jak na to, jsou v dané chvíli učiteli na cestě těchto lidí. Ovšem, je podle mě důležité nezapomenout, že naše poznání nejsou naše, jsou to „jen“ informace, které jsou přístupné všem, jen s tím rozdílem, že my jsme je již byli schopni (rozsahem otevřeného srdce) zachytit.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc